De Burmees / The Burmese

Via internet is er over het algemeen veel informatie te vinden over allerlei soorten onderwerpen. Ook over de Burmees is vollop informatie te vinden. Of al die informatie juist is moet je je echter wel eens afvragen, omdat je na een simpele korte zoektocht op het woord "Burmees" al meteen verschillende verhalen kunt vinden. Omdat je er vanuit zou mogen gaan dat een kattenvereniging of zelfs specifiek een rasclub over de juiste informatie beschikt heb ik die pagina's geraadpleegd voor het stukje over de oorsprong. De karakterbeschrijving is een eigen geschreven stuk tekst zoals ik mijn Burmezen zie en meemaak. De kleuren is wederom van de kattenvereniging maar met foto's van mijn eigen katten.

Tru internet you can find a lot of information about all kinds of subjects. Also about the Burmese there is a lot of information. Iff all this information is correct is something you need to question some times, because after one simple search on the word "Burmese" I found different stories about the origin. I think a catclub or breedclub should provid the correct information, so I consulted those sites for the origin part of this page. The part of the character is from my hand, how I see my Burmese and how they live with me. The part of the colors is again from the Catclub but with pictures from my own Burmese.

Oorsprong / Origin

De burmees is afkomstig uit Burma. In de jaren dertig zijn Burmezen en Tonkanezen ge´mporteerd naar Amerika en hiermee heeft men de eerste Burmezen in Amerika gefokt. Het ras kreeg erkenning bij de CFA in 1936. In Engeland importeerde men de eerste Burmezen in 1949 en in 1952 werd het ras door de GCCF erkend. Het ging hier steeds om Bruine Burmezen.
In 1955 werd de eerste Blauwe Burmees geboren. Deze kleur werd in 1960 erkend. In 1964 ging men de nieuwe kleuren Rood, Crème en Tortie fokken. Deze kleuren verkreeg men door outcross met een Red-tabby huiskat en vervolgens een Red-Point Siamees. Deze kleuren werden erkend in 1972.
In 1968 werden de eerste Chocolate Burmezen van Amerika naar England ge´mporteerd. Chocolate en de verdunning Lilac werden in 1975 erkend.
In 1993 zijn de eerste Cinnamon Burmezen in Nederland geboren, gevold door Fawn Burmezen in 1998. Deze kleur is enkel door de onafhankelijke verenigingen erkend. Meer hierover kun je lezen op de pagina Cinnamon.

The origin of the Burmese is from Burma. In the year around 1930 Burmese and Tonkanese have been imported to America, and with them they breed the first Burmese there. From the CFA the breed got recognition in 1936. In England they imported the first Burmese in 1949 and in 1952 the breed got regocnition from the GCCF. All the time we talk about Brown Burmese (Sable/Seal).
The first Blue Burmese was born in 1955 and in 1960 it got recognition. In 1964 they started breeding the new colors Red, Cream and Tortie. This colors were the result of an outcross with a Red-Tabby house cat and next with a Red-Point Siamese. The colors got recognition in 1972.
In 1968 the first Chocolate (Champagne) were imported from America to England. Chocolate and the dilution Lilac (Platinum) got recognition in 1975.
In 1993 the first Cinnamon Burmese are born in Holland (The Netherlands), they were followed with the first Fawn Burmese in 1998. This color has recognition from independent Cat Clubs, but not by FIFe (yet). A more detailed story about the Cinnamon Burmese from Holland you can read on its own page.

Het karakter / Character

Een Burmees is een kat die zich graag in menselijk gezelschap begeeft. Hij ligt graag bij je op schoot, in je armen, op je buik of in je nek, over je schouder, zolang hij maar ergens bij je mag liggen of hangen is het naar zijn zin. Een Burmees is ook geen kat die hele dagen alleen thuis kan zitten, zonder menselijk gezelschap of andere katten. Verder is een Burmees super nieuwsgierig, wil alles onderzoeken, nieuwe aankopen of de wekelijkse boodschappen worden direct ge´nspecteerd. Maar ook bezoekers worden direct aan een keuring onderworpen en ook al kennen ze die bezoeker maar net, dat weerhoud ze er niet van om direct op schoot te komen liggen en niet meer te vertrekken. Zo'n beetje alles in huis of in de tuin wordt gezien als iets om mee te spelen of een spelletje mee te doen. Een papiertje, stukje plastic, de krant of je post, vaatdoeken of sokken, een grote of kleine doos, blaadjes uit de tuin het maakt niet uit alles kan gebruikt worden als speelgoed en sleept hij met zich mee. Over het algemeen is de Burmees een actieve kat, die tot op hoge leeftijd goed actief blijft. Spelletjes zoals tikkertje en verstoppertje kan hij erg lang volhouden, en het liefst heeft hij daarvoor veel ruimte nodig. Niets is zo heerlijk om van boven de zolder twee trappen af naar beneden te rennen en dan met een noodgang de tuin door te crossen en dan weer in omgekeerde volgorde terug naar boven. Wel als het kan met twee of meer omdat er dan meer spanning in het spel zit dan dat je dat alleen moet doen. Maar mochten zijn maatjes geen zin hebben om mee te doen dan trekt hij zijn rondjes wel alleen. Van al die activiteiten kun je natuurlijk behoorlijk moe worden en dat komt zijn tweede hobby om de hoek kijken, dutten en slapen. Het maakt hem eigenlijk niet uit waar, als het maar warm en comfortabel is. Voor het raam in de zon, op de inductiekookplaat als daar juist de zon op staat, of lekker languit op tafel. Ze beginnen gewoon aan de kant waar de zon opkomt en schuiven gedurende de dag mee met het draaien van de zon. Ook heeft de Burmees een sociaal karakter: hij helpt erg graag mee bij alles wat je doet. Of je nu de was gaat doen of de strijk, een mailtje wilt schrijven of de krant wil lezen, toiletten gaat poetsen of stof weghalen, als hij de kans krijgt loopt hij met je mee, of beter gezegd voor je voeten, geeft op alles wat je doet commentaar en steekt af en toe ook nog een pootje uit wat ook als gevolg kan hebben dat je weer opnieuw moet beginnen. Maar alles met de beste bedoelingen. Hij kan super eigenwijs zijn en erg inteligent. Je kunt hem tig keer van een kast of tafel afzetten waar jij niet wilt dat hij komt, hij draait zich gewoon om en gaat resolut weer op die plek zitten. Ook als hij ergens niet in mag dat blijft hij proberen om er toch in te komen, al heb je hem al honderd keer gezegd dat dat niet mag en hem al honderd keer weggehaald daar. Voor veel Burmezen zijn gesloten deuren dan ook een koud kunstje om open te maken en zul je hiervan de klinken omhoog moeten zetten of door ronde deurknoppen moeten vervangen.

A Burmese is a cat who loves to be in human companionship. He loves to spend time on your lap, in your arms, on your tummy or in your neck, over your shoulder, as long as he can lie at you he is happy. A Burmese is a cat who can't be alone the whole day at home, without companionship of humans or other cats. Further more a Burmese is very curious, wants to discover everything, new stuff you bought or the weekly groceries get inspected immidiatly. Also visitors get an inspection although they don't know the visitor at all, it doesn't stop them to jump on your lap and stay there until you put him of you. Everything in the house and garden they will see as a toy and something to play with. A piece of paper or plastic, the paper or your mail, a cloth or your socks, a box, leaves from the garden, it doesn't matter, everything can be used to play with and he will drag it with him. Overall the Burmese is an active cat, who stays active until high age. He likes to play hide and seek and can keep that up for a long time, he loves to have a lot of space for that. Nothing gives him more joy than running from the top floor, over the stairs, to the bottom floor, and if possible into the garden and then back again. He is the most happy if he can do that with another Burmese or even more. When his palls are tired to join him he will do his rounds alone. From all that activity he gets tired, and then his other hobby is shown: sleeping and napping. It doesn't matter where, as long as it's warm and comfortable. In the sun for the glass, on the induction griddle when there is a piece of sun, or on the table. They just start where the sun starts shining in the house and move along with it. A Burmese has also a social character: he love to help with everything you do. When your doing the laundry or ironing, writing a mail or reading the paper, clean your toilet or removing dust, when he gets the change he will walk with you, will tell you how to do it and occasionally will put out a helping paw. The consequence is that you can start all over, but he only has the best intentions. He can be super stubborn and very intelligent. You can put him of a place where you dont want him, but usually he does not listen and just head back to it again. Also when you don't want him to enter somewhere, he will keep on trying to get into it, although you have told him one hunderd times before he can't. Closed doors are a piece of cake for a lot of Burmese, they just jump and open the door and you will have to put the door latch up or replace them for round door latches.

De kleuren / The colors

Hieronder de kleurvariëteiten waarbij sommige voorzien zijn van foto's van neus en pootje. Deze zijn van kittens rond de 10 weken en een neusfoto van de eerste week, om het verschil te laten zien. Aangezien ik geen Rood, Créme en geen Torties fok, heb ik daar geen voorbeelden van. Bij de babyversie valt het vooral goed op dat er in het begin weinig verschil tussen de Lilac, Cinnamon en Fawn zit.

Below the color varieties, some are accompanied by pictures of nose and paws. These pictures are from kittens from about 10 weeks old. There is also a picture of a nose from a baby Burmese in it's first week. There are no examples of Red, Cream and Torties, because I don't breed those colors. You can clearly see that there is not much differents between a Lilac, Cinnamon and Fawn kitten in the first week.

Bruin (BUR n) Sable (USA) Seal (Aus/Nz)

warm donkerbruin, neusleertje en voetzolen bruin

warm dark brown, nose and paws brown

Blauw (BUR a) Blue

zacht zilvergrijs, neusleertje donkergrijs, voetzolen rozig grijs

soft silver grey, nose dark grey, paws pink grey

Chocolate (BUR b) Champagne (USA)

warm melkchocoladekleurig, neusleertje warm chocoladebruin, voetzolen steenroze tot chocoladebruin

warm milk chocolate color, nose warm chocolate brown, paws stone color pink to chocolate brown

Lilac (BUR c) Platinum (USA)

zacht duifgrijs met een lichte rozeachtige gloed, neusleertje lavendelroze, voetzooltjes lichtroze tot lavendelroze

soft dove grey with a licht pink glow, nose lavendel pink, paws licht pink to lavendel pink

Cinnamon (BUR o)

warm kaneelkleurig, neusleertje en voetzooltjes zalmroze

warm cinnamon, nose and paws salmon pink

Fawn (BUR p)

zandkleurig met een lichte rozeachtige gloed, neusleertje en voetzooltjes zalmroze

sand color with a licht pink glow, nose and paws salmon pink

Rood (BUR d) Red
licht oranje, neusleertje en voetzolen roze

light orange, nose and paws pink

Crème (BUR e) Cream (USA)
licht crème, neusleertje en voetzolen roze

light cream, nose and paws pink

Bruin-tortie (BUR f) Brown-tortie
bruin met rood, gemêleerd of gevlekt, zonder strepen, neusleertje en voetzolen effen of gevlekt, bruin met roze

brown with shades of red, no stripes, nose and paw even or spotted, brown with pink

Blauw-tortie (BUR g) Blue-tortie
blauw met crème, gemêleerd of gevlekt, zonder strepen, neusleertje en voetzolen effen of gevlekt, blauw met roze

blue with shades of cream, no stripes, nose and paw even or spotted, blue with pink

Chocolate-tortie (BUR h)
chocolate met rood, gemêleerd of gevlekt, zonder strepen, neusleertje en voetzolen effen of gevlekt, chocolate met roze

chocolate with shadeds of red, no stripes, nose and paw even or spotted, chocolate with pink

Lilac-tortie (BUR j)
lilac met crème, gemêleerd of gevlekt, zonder strepen, neusleertje en voetzolen effen of gevlekt, lilac met roze

lilac whit shades of cream, no stripes, nose and paw even or spotted, lilac with pink

Cinnamon-tortie (BUR q)
cinnamon met rood, gemêleerd of gevlekt, zonder strepen, neusleertje en voetzolen effen of gevlekt, cinnamon met roze

cinnamon with shades of read, no stripes, nose and paw even or spotted, cinnamon with pink

Fawn-tortie (BUR r)
fawn met crème, gemêleerd of gevlekt, zonder strepen, neusleertje en voetzolen effen of gevlekt, fawn met roze

fawn with shades of cream, no stripes, nose and paw even or spotted, fawn with pink

Geraadpleegde sites / Consulted sites

Neocat Burmezen Club
De Katten Site

Burmese
Thai