International Champion Galilahi van Vyomesh

Roepnaam Gaia
Betekenis Galilahi: Atractief / Cherokee Indianen
Cinnamon Burmees (carries Dilute)
25 oktober 2010
GM2 negatief en draagt geen Burmese Head Defect en Hypokalemia
Castraat

English (in orange)

2017

De laaste dekkingen waren niet gelukt bij Gaia, ze is niet drachtig geworden. Vanwege alle priveomstandigheden heb ik daarop besloten haar te laten steriliseren. We hadden tenslotte nog 2 poezen die open waren voor evenutele verdere nestjes.

Juli 2012

Gaia draagt geen Burmese Head Defect en geen Hypokalemia. Ik had ook niet direct verwacht dat ze dit zou dragen, maar voor alle zekerheid heb ik bij Davis toch de test laten doen.

December 2010

Gaia is GM2 negatief. Haar moeder Eefje is uit GM2 vrije ouders, haar vader Sabi is getest en is ook GM2 vrij.

Januari 2010

Gaia is een kitten uit het eerste nest van Eefje, ze komt uit een nest met 3 poesjes en 7 katertjes. Ik had keus uit 3 poesjes in dat nestje maar in feite maakte Gaia zelf zo'n beetje de beslissing. Gaia is het lichtste poesje uit het nest en lange tijd heb ik getwijfeld over haar kleur. Ze heeft een Chocolate en Cinnamon zus. Maar bij haar duurde het erg lang voor het wat meer Cinnamon bruin naar voren kwam. Ik heb daarom het vage vermoeden dat ze dilute draagt wat moeder en vader beide ook dragen. De keuze voor Sabi was zeer bewust gedaan, zoals dat meestal is met alle verparingen van katten waar wij mensen het heft in handen kunnen nemen. Ik wil erg graag mijn fokprogramma voortzetten met Cinnamon en had mijn hoop geverstigd dat Eefje dat zou dragen. Wat ze dus inderdaad deed. Gaia mag eerst lekker kitten zijn en uitgroeien tot een hopelijk mooie dame voordat we haar gaan inzetten voor de fok. Dit zal op zijn vroegst in 2012 zijn.

Nestjes/Litters Gaia:

J-nest/litter 11 oktober 2012
Juke, Blauwe Burmees, kater/male.
Janewi, Chocolate Burmees, poes/female.
Jukella, Bruine Burmees, poes/female.
Jenu, Bruine Burmees, kater/male.
Jilaptoq, Lilac Burmees, poes/female

Showresultaten | Showresults

29 mei 2011
Neocat Burmezenmiddag in Oss(NL)
BIV en BIS poes 6-10 maanden

28 augustus 2011
BCF in Arendonck (BE)
1e CAC voorgedragen BIS

12 februari 2012
Belgian Cat Fanciers Turnhout(BE)
2e CAC en BIS Open Female Shorthair

26 februari 2012
NLKV in Eindhoven(NL)
3e CAC

22 april 2012
Belgicat in Itterbeek(BE)
1e CACIB

10 februari 2013
Belgian Cat Fanciers in Turnhout(BE)
2e CACIB

K-nest/litter 25 oktober 2014
K'ushi, Chocolate Burmees kater/male.
Klipa, Bruin/Brown Burmees, kater/male.
Kinlôn, Chocolate Burmees, kater/male.
Kladen, Lilac Burmees, kater/male.
K'winna, Bruin/Brown Burmees, poes/female.

N1-nest/litter 29 december 2015
Nemo, Chocolate Burmees kater/male.

Dutch (in white)

Gaia is not a carrier of Burmese Head Defect and Hypokalemia. I did not expect she would, but to make sure I send a swap to Davis to test it.

Gaia is GM2 negative. Her mother Eefje is from GM2 free parents, her father Sabi is also tested and is GM2 free.

Gaia is a kitten from the first litter of Eefje, she came out a litter of 3 females and 7 males. I had the choice from 3 females in that litter but in fact Gaia herself made the choice. Gaia is lighter then her sister and for a long time I had doubts about her color. She has a Chocolate and Cinnamon sister. But it took a long while before the Cinnamon brown came out. Therefore I suspect she is carrying Dilute what mom and dad also carrie. The choice to pick Sabi as a father was a very aware choice, like most matings with cats where we humans have a say in it. I wanted to continue breeding with Cinnamon and had my hopes on Eefje, that she carried Cinnamon, and she did. Gaia can be a kitten for quit some while and hopefully grow into a nice lady before we plan a mating for her. This will not be earlier then in 2012

Burmese
Thai