Onze cattery bestond sinds 2002 tot 2022, met een eerste nestje in 2003. Wij hebben eenmalig een Siamees nestje gehad, 6 Thai nestjes en 14 Burmees nestjes. In 2022 hebben we besloten om te stoppen met fokken. Vanwege diverse redenen was het vanaf 2015 er niet meer van gekomen om weer nestjes te nemen. En ondertussen zijn in 2022 de laatste twee open poezen op een dermate leeftijd dat ik daar geen nestjes meer mee wil hebben. Bovendien wordt het nu wat rustiger in huis nu de groep behoorlijk gekrompen is. Een beschrijving van de katten vindt u op hun eigen pagina. Onze katten wonen bij ons is huis. Ook hebben we een tuin die we beveiligd hebben tegen uitbreken. Als het enigzins goed (droog) weer is zitten de katten graag een tijd buiten.

Our cattery exist since 2002 till 2022, with a first litter in 2003. We once had a Siamese litter, 6 Thai litters and 14 Burmese litters. In 2022 we decided to stop breeding. We did not have any litters after 2015 for several reasons. In the mean while are our last 2 open females a bit older, and I don't want litters with them. And because the group has been smaller it gives a lot of rest in our home. More about each cat you can read on their own page. The cats are living in our home. We also have a fenced garden.


Waarom een cattery en hoe komen we aan onze naam? Het verlangen om zelf met katten te fokken is al heel oud. In 1984 kochten we onze eerste kat, Kitty, een Siamees. En een half jaar daarna Nadia een Russisch blauw. Het verhaal van Kitty en Nadia leest u op hun eigen pagina. Doordat we toentertijd zelf gezinsuitbreiding kregen en niet voldoende kennis hadden op het gebied van het houden van katten is dat verlangen op de lange baan geschoven.

Why a cattery and how did we get our name? Already in the early eighties we wanted to breed with cats. In 1984 we bought our first cat, Kitty, a Siamese. And a half year later Nadia, a Russian Blue. The story of Kitty and Nadia you can read on their own page. Several things made us put the desire away for the future. We became parents of a baby girl and we hadn't enough knowledge of breeding with cats.


Toen we echter weer twee jonge poezen kochten, kwam het weer heel sterk naar boven. Ons streven is naar het fokken van gezonde, lieve en mooie katten. De cattery is opgestart eind 2002 begin 2003, ons eerst nestje Burmezen kregen we op 6 december 2003. Een poes moet minimaal een jaar oud zijn om mee te mogen fokken, ter voorbereiding hebben we ons volop verdiept in het showen en fokken.

Now that we bought two young cats, the desire came back and is stronger than before. So we are making our first careful steps in the world of breeding. Above all we want to breed healthy and beautiful kittens. We started our cattery at the end of 2002, beginning of 2003, we became our first litter Burmese on December the 6th 2003. To start breeding with a female cat she needs to be at least a year old, to get prepared we went to shows and read about breeding.


Onze catterynaam: als eerste hadden we een combinatie van onze eigen namen. Die naam werd echter niet goedgekeurd door de catteryregistratie. "van Vyomesh" is echter wel goedgekeurd. Vyomesh is afkomstig uit de Indiase taal en betekend "Koning van de lucht". We vonden die naam wel toepasselijk, aangezien we zelf Vogels heten. Vogels zijn tenslotte de heersers van de lucht. En als tweede zorgen de katten er zelf wel voor dat ze als een Koning of Koningin behandeld worden.

Our cattery name: At first we had a combination of our own names. That name wasn't approved at the cattery registration. "van Vyomesh" is approved. "Vyomesh" is an Indian name and means "Lord of the Sky". We found that name is fitting for us: because our family name is "Vogels", that is a Dutch word and means Birds. Birds are the lords of the sky. And second of all: the cats make sure they are treated like a lord.


We waren aangesloten bij kattenvereniging Limbracat.
En bij de Nederlandse Thai/Traditionele Siamees werkgroep:
Werkgroep Traditionele Siamezen
De werkgroep is ontstaan om de Traditionel Siamees, oftewel Thai voort te laten bestaan. Als u meer over de Thai wilt weten, kunt u bij de werkgroep veel informatie vinden.

We were member of Limbracat.
And also with member of the Dutch Thai/Traditional Siamese workgroup:
Workgroup Traditional Siamese
The workgroup has been instituted to protect and preserve the Thai or Traditional Siamese as we know them from the early sixties. If you want to know more about the Thai/Traditional Siamese, you can visit the site, they have a lot of information.

Als er wijzigingen zijn op het gebied van de cattery zal dat op deze pagina te lezen zijn.

When there are changes concerning the cattery you can read it on this page.

Burmese
Thai