Via deze pagina werd u op de hoogte gehouden van de nestjes die bij ons geboren waren. Wij hebben geen nestjes meer op de planning staan! Via de bovenstaande links komt u bij de voeding en de hier geboren kittens/nestjes. U vindt er alle verslagen die bijgehouden werden omtrent de dekking, zwangerschap, bevalling en het opgroeien van de kittens.

On this page we kept you posted about the litters that were born with us. We don't have any litters planned anymore! Tru the links on top you can find the food and kittens/litters that were born here. You can find all reports that I wrote about the mating, pregnancy, delivery and the grow up report of the kittens.

Burmese
Thai