Via deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de kittens die bij ons geboren zijn. Via de bovenstaande links komt u bij de plannen, koopvoorwaarden, voeding, de aanwezige kittens/nestjes en de vorige kittens/nestjes. U vindt er alle verslagen die bijgehouden zijn/worden omtrent de dekking, zwangerschap, bevalling en het opgroeien van de kittens.

On this page we keep you posted about the kittens that are born with us. Tru the links on top you can find our plans, terms, food, the present and previous kittens/litters. You can find all reports that I write/wrote about the mating, pregnancy, delivery and the grow up report of the kittens.

12 maart 2017: Momenteel hebben wij geen kittens. Vanwege een verhuizing waarvan de exacte datum nog niet bekend is, is het niet mogelijk om nu kittens te plannen. Deze verhuizing gaat plaatsvinden tussen augustus en december 2017. Als we een wat meer exacte datum van verhuizing weten, kunnen we een of meerdere nestjes gaan plannen.

March 12th 2017: We don't have kittens at the moment. Because were going to moving house later this year. We don't have an exact date of the moving, it will be between August and December 2017. When we have a more exact date we will plan one or more litters.

(013) 570 31 83
info@vanvyomesh.nl

Burmese
Thai