Shivaya's bevallingsverlag A-nest | Shivaya's delivery A-Litter

Zwangerschap | Pregnancy
Kittendagboek | Kitten dairy
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

6 december 2003

Zaterdag: dag 67
15.15 uur s'middags, Shivaya zit in de werpkist en het vruchtwater springt. Ze kijkt de boel even af en springt dan uit de kist in het stoffen transport mandje. Daar heeft ze vandaag al een paar keer ingezeten, en ze heeft de hele boel overhoop gegooid. De handdoeken heb ik er al uitgehaald, de krant verscheurt ze in stukken. Ook in de werpkist heeft ze verschillende malen langs Jamila gelegen, die is niet van het warmtematje weg te branden. Maar op het laatst besluit ze toch dat het dus het stoffen mandje wordt. Dat is niet zo handig voor ons want het is er vrij donker in, en je kunt er maar van een kant inkijken. Niets aan te doen, als ze daar in wil dan houdt je dat toch niet tegen. Rond 15.30 uur krijgt ze pers weeën, en even daarna zie ik het eerste vruchtblaasje. Helaas zie ik niet hoe dit kitten zit, omdat Shivaya dus met haar kontje helemaal achter in het mandje zit gedraaid. We hebben er een schijnwerper bijgehaald, dan kunnen we het beter volgen. Ik zie een pootje in heb vruchtblaasje, maar dat hoeft niets te zeggen, want dat kan een stuit en hoofd bevalling zijn. 16.10 uur, nummer één is geboren. Dat ging best wel goed, achteraf blijkt dit de kleinste te zijn. Dus dat is wel fijn voor Shivaya, deze heeft de weg nu vrij gemaakt voor de rest. Shivaya weet niet helemaal wat ze moet doen, ze begint wel her en der te likken maar daadwerkelijk iets verrichten doet ze niet. Ik grijp hier dus is, ik probeer de navelstreng door te knijpen met mijn nagels, maar dat lukt me niet. Dus snel een schaartje erbij en de navelstreng doorgeknipt. Ondertussen is Shivaya toch aan de nageboorte begonnen, het restant wat ze laat liggen ruim ik op. Het kitten wrijf ik droog in een handdoek en weeg het: 78 gram. Best wel een goed gewicht. Veel tijd heeft ze niet om op dit kitten te reageren want kitten nummer twee dient zich aan. Omdat ze geen erg in het eerst kitten heeft, en omdat ik bang ben dat ze erop gaat liggen, zet ik dit eerste kleintje op het warmtematje onder een handdoek. Het kitten is stil en Shivaya is druk aan het persen. Ook hier zie ik weer niet goed hoe het nu ter wereld komt, maar ik vermoed dat het een stuitligging is.
17.02 uur is het geboren, althans het kitten, maar de nageboorte zit er nog in. Shivaya begint dit kitten wel schoon te likken, ze begrijpt al wat ze moet doen. Veel tijd heeft ze echter niet want nummer drie is ook onderweg, en volgens mij komt het hoofdje eerst
17.10 uur ligt ook deze hummel op de wereld, het lijkt iets kleiner dan de tweede die er wat groter uit ziet. Even daarna komt van beide kittens de nageboorte. Ik help weer met het verwijderen ervan en Shivaya begint ijverig te poetsen, tijd om nummer één er weer bij te leggen dus. Nu krijgt ze even de tijd om te bekomen, want ze is er nog niet, dat is wel te voelen, er zit zeker nog één kitten in. Ondertussen weeg ik beide kittens, het tweede weegt 92 gram en nummer drie 86 gram. Ook probeer ik te kijken wat het nu zijn, katers? poezen? Hoezo dat is makkelijk te zien, ik zie bij alle drie iets hangen, drie katers dan? Veel tijd om ze te bekijken krijg ik niet want als ze beginnen te piepen wordt Shivaya onrustig.
Ondertussen: Jamila en Menitha lagen te slapen, in de werpkist, van het eerste kitten hebben ze in eerste instantie geen weet. Maar dan worden ze wakker door het gepiep van dat kitten, en ruiken een vreemd luchtje. Ze worden een beetje nerveus en komen kijken bij Shivaya, maar ze zijn beide erg schrikachtig. Als ik bezig ben met nummer twee en drie, lopen beide dames nerveus door de kamer te miauwen en Shivaya wordt daar weer nerveus van. We besluiten ze beide in de gang te zetten, dan kan hier eerst die bevalling afgerond worden. Echter in de gang blijven ze in eerste instantie ook miauwen, zodat Shivaya niet meteen rustig is. Maar als haar weeën weer inzetten heeft ze nergens meer tijd voor.
17.53 uur nummer vier komt met het hoofdje eerst. Shivaya ontfermt zich over dit kitten als een volleerd moeder, wat gaat dat snel. Het is alsof ze nooit iets anders gedaan heeft. De nageboorte eet ze bijna helemaal op bij dit kitten. Ik krijg de kans niet om het te verwijderen, maar dat maakt niet uit want van de vorige drie heeft ze maar twee keer een halve op. Dit kitten, ik denk weer een kater, weegt 98 gram.
18.11 uur Nummer vijf volgt op de voet, een stuitligging. Shivaya wast en wast, ze laat de nageboorte liggen, dus die verwijder ik weer. Het kitten weegt 88 gram, en weer denk ik dat het een kater is. Vijf katers? Geen poes, die we zo graag eentje wilden houden? Straks nog maar eens goed kijken. Ondertussen heb ik twee handdoeken in het mandje op de bodem gemanoeuvreerd, de kranten zijn drijfnat, en de kittens drogen zo niet goed op. Nu laat Shivaya de handdoeken liggen. Zou ze er zijn? Of komt er nog meer? De weeën zijn afgenomen, en er komt geen kitten meer. Gelukkig, want vijf is meer dan genoeg voor ons Chiefke, daar zal ze haar poten aan vol hebben. Als er na een aantal uur geen weeën meer zijn geweest rits ik het bovenstuk van het mandje. (Dat is gelukkig wel makkelijk) Ik zet Shivaya op haar poten om te voelen of er inderdaad niets meer zit. Ik voel inderdaad niets meer, goed zo meid. Geweldig gedaan. Ik leg haar en haar kittens op het bovenstuk van het mandje, zodat ik het onderstuk kan verschonen. Krant in de vuilnisbak, handdoeken in de was, zuivere krant eronder, zuivere handdoek en lakentje erbovenop. Zo, en nu nog een keertje wegen, bandje om de nek (anders weet ik niet meer wie wie is) en nog eens voorzichtig kijken wat het nu eigenlijk is.
Geboorte gewicht en daarna het gewicht van 00.15 uur s'avonds
eerste kitten 16.50 uur kater? 78 gram 82 gram
tweede kitten 17.02 uur kater? 92 gram 102 gram
derde kitten 17.10 uur poes? 86 gram 96 gram
vierde kitten 17.53 uur kater? 98 gram 104 gram
vijfde kitten 18.11 uur poes? 88 gram 96 gram
Dat gaat snel, ze zijn nu al tussen de 4 en 10 gram aangekomen, wat een supermama. De hele bevalling heeft ze heel gemakkelijk doorlopen, ze heeft niet geschreeuwd, niet gebeten of gekrabd. Ze vond het wel goed dat ik meehielp en haar moed insprak. Ook leek het of ze steeds een bevestiging wilde dat ze het zo goed had gedaan. Want ze zat wel steeds te miauwen. Kijk eens vrouwtje wat ik nu weer heb. Na de bevalling lag ze te glimmen van trots, met haar kroost. Voor de zekerheid hebben we haar met mandje en al mee naar boven genomen, naast bed in de slaapkamer. Ik heb dus bijna geen oog dicht gedaan, ten eerste had ik het al in mijn rug van het krom zitten bij de bevalling, ten tweede bleef de mooie bevalling maar steeds door mijn hoofd gaan, en ten derde bij ieder piepje zat ik zowat recht overeind om te zien of moeders en kroost nog iets nodig hadden. Na de bevalling had ik Shivaya een geklust eigeel met koffieroom en druivensuiker gegeven. Dat vond ze erg lekker, daarna heb ik haar nog water, kittenbrokjes en kattenmelk gegeven. Ook midden in de nacht heb ik haar dus een paar maal eten en drinken voorgeschoteld, wat ze soms wel en soms niet wilde.

Saturday: day 67
15.15 hour in the afternoon. Shivaya is in de whelping box and her water broke. She looks around and then jumps out of the box into a cotton transport box. In there she was several times today, and she rearranged everything. I already got the towels out, and she tears the newspaper to pieces. She also spend some time in the whelping box during this day, at the site of Jamila, who doesn't leave the heath pad. But final she decides to use the cotton box. This isn't easy for us, because it is very dark inside, and you can only look into it from one tiny spot. But we can't change it, when she wants to get her kittens in there. About 15.30 hour she is getting her fist contractions, and a little later I see the first blather. Unfortunately I can't see how the kitten is coming, Shivaya has turned her ass way up back in the box. We got us a torche, so we can see a bit better. And I see a little paw in the blather, but that doesn't mean anything, it can be a heads first or a breech presentation.
16.10 hour, number one is born. It went ratter easy. Later on it seems to be the smallest one. That is good for Shivaya, this one cleared the way for the others. Shivaya doesn't know exactly what to do, she starts licking at places, but isn't doing something constructive. I decide to help her, I try to break the umbilical cord with my nails, but I can't do it like that. So I use a scissors and cut the cord. In the mean while Shivaya started eating the afterbirth, she doesn't eat everything so I remove the rest. I rub the kitten dry in a towel and take its weight: 78 gram. Pretty nice weight. Shivaya doesn't have much time to react to this kitten, number two is on its way. And because she isn't reacting to the kitten, and I'm a bit afraid she is going to lay down on it I put it in the whelping box, on the heating pad, under a towel. The kitten is quiet, and Shivaya is having contractions. Again I can't clearly see what way is coming out first, I suspect a breech presentation.
17.02 hour the second one is born. The kitten, but not the afterbirth, it is still inside of Shivaya. She starts cleaning the kitten, she already does understand what to do. But she doesn't get much time, because number three is coming. I think heads are first this time.
17.10 hour this little one is on the world. It looks a bit smaller then the second one. A little later the afterbirth from both kittens come out together. Again I help Shivaya with cleaning up, she is very eager to clean the kittens, time to put number one with them. She gets a little rest now, but she isn't finished yet, I can feel that, there is at least still one kitten left. In the mean while I weight the two last born, the second is 92 gram and the third 86 gram. I also try to determine what sex they are, males? females? Why is everybody telling me that it is easy to see, it isn't easy, all is swollen and I think we've got 3 tomcats. I don't get much time to check them, when they start making noise Shivaya gets nervous.
In the meanwhile: Jamila and Menitha were sleeping, in the whelping box. They don't notice the starting labour. But then they waken up from the first sounds of the kitten, and they smell a strange odour. They get a little nervous en come check on Shivaya. They are both very afraid, and when I'm busy with kittens number two and three, both ladies walk meowing nervously thru the room, Shivaya gets nervous from them. We decide to put them in the hallway, so we can have this delivery in some peace and quiet. But in the hallway they keep on meowing, so Shivaya isn't at ease at first. But when her contractions start again, she has no time to have attention for Jamila and Menitha.
17.53 hour, number four came with heads first. Shivaya looks after it like she is a mother who knows it all, that is quickly. It looks like she never done something else. She eats almost everything from the afterbirth. I don't get a change to remove it, but that is all right, because from the first three she has eaten two halve afterbirths. This kitten, I think it is a male again, weights 98 gram.
18.11 hour Number five is following quickly, a breech presentation. Shivaya cleans and cleans, she leaves the afterbirth, and so I remove it. The kitten weights 88 gram, and again I think it is a male. Five males? No female? And we wanted to keep one. Later on I will check again. In the mean while I manage to put two towels in the cotton box, the newspapers are soaked wet, and the kittens don't dry that good like this. Shivaya leaves the towels for what they are. Is she finished? Or will there come more? The contractions are gone, and there is no kitten anymore. Thankfully, five is enough for our Chiefke, she will have her paws full with them. When there are no contractions anymore after a few hours, I zip the top of the box (that is handy) I put Shivaya on all four to check if there is no kitten left inside. I don't feel any kitten, well done girl. Very well done. I put Shivaya and her kittens in the top of the box, and start cleaning the bottom. Newspaper in the wastebasket, towels out to wash them. Clean newspaper on the bottom, towels and a little blanket on top. Now I weight them again, and put a little band round the neck.(Otherwise I don't know who is who) And a check what we have here.
Birth weight, then the weight of 00.15 hour at night.
first kitten 16.50 hour male? 78 gram 82 gram
second kitten 17.02 hour male? 92 gram 102 gram
third kitten 17.10 hour female? 86 gram 96 gram
fourth kitten 17.53 hour male? 98 gram 104 gram
fifth kitten 18.11 hour female? 88 gram 96 gram
This goes quickly, they already gained between 4 and 10 gram, what a super mama. She went thru the delivery very smoothly, she hasn't screamed, nor bit me or scratched. She was all right with it that I helped her and talked to her so she feels comfortably. It seems that she wanted a compliment by doing the right thing. Because she was meowing all the time. Look boss, what I've got now. After the delivery she was looking proud, with her baby's. For insurance I took the box with us upstairs. And putted it next to the bed in the bedroom. I hardly slept that night, fist of all I was having a pain in my back, because of the way I sat next to her. Second the beautiful delivery was repeating and repeating in my head, and third, when I heard a little noise I was up to look if someone needed something. After the delivery I gave Shivaya some egg yok with coffee creamer and sugar of grapes. She liked it a lot, and then I gave her water, kitten food and some cat milk. And also in the middle of the night I served her some meals, sometimes she wanted them sometimes she didn't.

Burmese
Thai