Shivaya's bevallingsverlag B-nest | Shivaya's delivery B-Litter

Zwangerschap | Pregnancy
Kittendagboek | Kitten dairy
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

26 oktober 2004

Dinsdag: dag 65
Shivaya is nog steeds redelijk rustig, wel ligt ze veel in de blok bij de Thai kittens. Ze heeft regelmatig een harde buik, voor weeën. Als er tegen de avond nog geen begin gemaakt is, besluit ik mijn afspraak van die avond af te zeggen. Voor mij is het duidelijk dat ze zal beginnen, maar hoe laat? Regelmatig controleer ik haar, maar op wat vocht na zie ik niets van een bevalling. Na het eten, voor de afwas controleer ik haar weer en ligt er ineens een kitten.
Tussen 18.45 en 19.00 uur is het eerste kitten geboren, het weegt 76 gram en zou een poesje kunnen zijn, het is een bruin. Ik heb niet gezien hoe laat en hoe het geboren is. Als ik kijk is Shivaya al volop bezig met de nageboorte en is nummer twee al onderweg.
19.05 uur Kitten nummer twee is eruit, ook dit ging weer te snel om te zien hoe het geboren werd. Het weegt 80 gram, is ook een bruin kitten en zo te zien een katertje. De nageboorte laat even op zich wachten, maar komt er heel netjes uit. We besluiten de box te verzetten naar de werpkist, zodat ik Shivaya en kittens daar in kan leggen na de bevalling. Ook kan ik daar makkelijker een hekje om het gebeuren zetten zodat we wat rust hebben. Ondertussen droog ik deze twee zo goed al het kan en leg ze dan snel terug bij Shivaya.
19.20 uur Veel rust krijgt Shivaya niet, nummer drie komt er al aan. Ook nu weer een donker kitten, een bruin, het weegt 86 gram, kwam in stuitligging en zou een poesje kunnen zijn. Een klein tijdje erna volgt de nageboorte. Shivaya begint er al aan, maar ik ruim het verder voor haar op, knip de navelstreng door, en droog het kitten.
19.30 uur nummer vier komt er vlak achteraan, dit is een supervlotte bevalling. Dit is een licht gekleurd kitten, chocolate, komt in hoofdbevalling, weegt 68 gram en is zeker een katertje. Nadat Shivaya het kitten zuiver gepoetst heeft kan ik het even bekijken en dan is het toch even schrikken. Dit kitten heeft geen staartje! Verder ziet het er op het eerste gezicht wel goed uit, alleen heel raar zo zonder staart. Nu krijgt Shivaya even tijd om op adem te komen, de nageboorte laat iets langer op zich wachten. Maar wordt door Shivaya vakkundig verwijderd.Na een half uurtje komt de volgende.
20.05 uur kitten nummer vijf komt weer in stuitligging, weegt 78 gram is weer een donker: bruin en zou weer een poesje kunnen zijn. Ook nu duurt het wat langer voor de nageboorte er is, ik verwijder weer de nageboorte, en droog het kleintje snel wat af. Na een half uurtje zet ik Shivaya op haar poten om te voelen of er nog iets zit. Ik voel nog een kitten, maar geen tekenen van weeën. Ik weet dat het wat op zich kan laten wachten, dus we moeten even geduld hebben. Dan zie ik zo tegen kwart voor negen dat ze weer begint te persen.
21.00 uur nummer zes is geboren, weer een licht, chocolate, het weegt 80 gram is hoogstwaarschijnlijk een kater en kwam in stuitligging. De nageboorte laat weer een kwartiertje op zicht wachten, maar dan begint Shivaya er al weer aan, maar ik verwijder het grootste gedeelte en knip de navelsteng door. Na een kwartiertje zet ik Shivaya weer op haar poten om te voelen, nu voel ik geen kittens meer en hoop dat het bij deze zes blijft. Ik maak de werpkist weer in orde, leg Shivaya met kittens in de zuivere kist en ruim de rommel uit de box op.

Tuesday: day 65
Shivaya is still very quiet, but she spends a lot of time near the Thai kittens. I see that she is having pre contractions. I cancel my appointment for that evening, when the time is after suppertime, and there is not yet a start of the delivery. It is clear to me that she will start this evening, but at what time? I check her from time to time, but except some fluid from her vulva I don't see anything of a starting delivery. After suppertime, but before we start doing the dishes, I check her again, and suddenly there is a kitten.
Between 18.45 and 19.00 hour is the first kitten born, its weight is 76 gram and it could be a female, it's a brown one. I haven't seen at what time and how it came out. When I take a look at Shivaya, she was already very busy with the afterbirth and the second baby was already coming.
19.05 hour kitten number two is out, as fast as the first one, so I couldn't see how it was born. Its weight is 80 gram, brown and a male by the looks of it. The afterbirth takes some time to get out, but it's complete. We decide to move the box where Shivaya decided to do the delivery, near the real whelping box. So I can put her and her kittens in there after the delivery is finished. I can also easily put a fence around the whelping place so we have some peace. In the mean while I rub those two kittens dry and put them back with Shivaya.
19.20 hourShivaya is not getting much rest, number three is on its way. Again a dark kitten, a brown one. Its weight is 86 gram, came in breech presentation and could be a female. After a while there is the afterbirth. Shivaya starts eating it but I take it away and remove it for her. I cut the umbical cord en dry the kitten.
19.30 hour number four is getting just behind number three, this is a quick delivery. This kitten is a light one, maybe Chocolate. It comes heads first, it weight is 68 gram and it's definitely a male. After some cleaning of Shivaya I can check the kitten and have to look twice: this kitten isn't having a tail! I take a closer look, but for the rest it looks normal to me, only very weird without tail. Shivaya get some time to catch her breath again, the afterbirth takes some time, but is removed by Shivaya without hesitation. After half an hour the next one is coming.
20.05 hour kitten number five is coming in breech presentation, its weight is 78 gram and again it's a dark one: brown and maybe female. Again the afterbirth is taking it's time, I remove it, rub the kitten dry. After half an hour I put Shivaya on all fours to check her out. I can feel another kitten, but she is not having any contractions. I know that it can take some time, so we need to be a bit patient. Then about a quarter for nine she starts pushing.
21.00 hour Number six is born, again a light one, chocolate maybe. Its weight is 80 gram and probably a male, it came in breech presentation again. The afterbirth comes after a quarter, and Shivaya starts eating it, but I take it away and cut the umbical cord. After a quarter I put Shivaya again on all fours to check her out, and now I can't feel any kitten anymore. So I think number six is the last one. I clean up the whelping box, and put Shivaya with her kittens in there. And then I clean the box where she just had delivered her six babies.

Burmese
Thai