Shivaya's dagboek B-nest | Shivaya's dairy B-Litter

Zwangerschap | Pregnancy
Bevallingsverslag | Delivery
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

Week 1

26 oktober 2004 / 1 dag

Geboorte gewicht
eerste kitten 19.00 uur poes? 76 gram
tweede kitten 19.05 uur kater 80 gram
derde kitten 19.20 uur poes? 86 gram
vierde kitten 19.30 uur kater 68 gram († 27-10-2004)
vijfde kitten 20.05 uur poes? 78 gram
zesde kitten 21.00 uur kater? 80 gram

Ik heb Shivaya eerst weer een gekluts ei met druivensuiker en koffiemelk gegeven, daar dronk ze een halve portie van op. Ze had dan ook al heel wat nageboortes en geboortevliezen weggewerkt. Na een tijdje wordt ze onrustig en haalt de Thai kittens van Menitha erbij. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, omdat deze kleintjes de melk van haar hard nodig hebben. De Thai kittens zijn erg onrustig en willen ook niet in de werpkist, want zij willen spelen. Later op de avond, rond 11 uur, worden ze rustig en willen gaan slapen. Ik leg Alíila bij Shivaya en daar wordt ze rustig op. Alíila valt in slaap en zo vind ik haar de volgende dag nog bij de kittens.

First I gave Shivaya an egg with coffee creamer, she drank half of it. But she had already eaten some afterbirths and membranes. After a while she gets restless and is collecting the kittens of Menitha. That is not how we like it. Her own little ones need her milk more then the big Thai kittens. The Thai kittens get nervous and don't want to stay in the whelping box, they want to play. Later that evening, about eleven o'clock, they get quiet and want to get asleep. I put Alíila with Shivaya and she is getting calm too. Alíila falls asleep and the next morning I find her that way with the little kittens.

27 oktober 2004 / 2 dagen

Alles was nog lekker levendig vanmorgen, maar ik maak me toch wel zorgen om dat kitten zonder staartje. Ik controleer het nog eens en zie nu dat het ook geen anus heeft. Het arme ding kan niet eens poepen. Wel zie je duidelijk een balzak en een penisje. Dat kan natuurlijk niet goed gaan. Eigenlijk weten we wel wat we moeten doen, maar ik twijfel toch nog even. Ik besluit Ineke te bellen, maar krijg Frans aan de lijn, Ineke is nog werken. Ik leg Frans het dilema uit, en zijn advies is naar de dierenarts en in laten slapen. Wat we zelf eigenlijk al wisten, maar wat zo'n moeilijk besluit is. Voor het kitten zou het een ware lijdensweg worden, eten tot er niets meer bij kan, want er gaat niets uit, en dan met vreselijke buikpijn wegkwijnen. Dat wil ik dit kleine kereltje niet aandoen. Ik bel de dierenarts en leg het probleem uit, ik mag meteen langs komen, zodat hij het kan controleren. Maar ook hij kan geen anusje vinden. Hij zet een spuitje en het kleine manneke slaapt zachtjes in. Ik neem het kitten mee naar huis om thuis te begraven, en zodat de rest van de familie er ook afscheid van kan nemen. Toch wil ik dit kitten niet zonder naam naar de kattenhemel sturen, en na wat zoekwerk vind ik de mooie naam: Beyaalsh, oftewel STER, van de Dum Baal Dum indianen. Ook heb ik nog een foto van hem gemaakt, die ik hieronder plaats. Ondanks zijn korte leventje hoort hij er wel bij. Beyaalsh was erg dapper maar kon helaas door een foutje van de natuur niet blijven leven.

Everything was very alive this morning, still I worry about that kitten without tail. I check it again and I see it is not having an anus either. The poor baby can't even poop. Clearly I can see his testicle and penis. But this isn't going that well for him. I do know what to do of course, but I have some doubts. I decide to call Ineke, but instead I get Frans, Ineke is still working. I tell Frans my dilemma, and his advice is to go to the vet and put the little kitten asleep. What we already knew ourselves, but what is a though decision. For the kitten it would be a big suffering, eat until he can't eat anymore, because there isn't going anything out, and then suffering with a lot of tummy hurts. I don't want this little boy to suffer that much. I cal the vet and tell him the problem, I can visit him right away, so he can check the little one also. But he can't also find an anus. He gives him an injection and the little boy falls asleep. I take the kitten with me, so we can bury it at home, and so the rest of the family can also say goodbye to him. I don't want to send it to the cat's heaven without a name, and after some search I found him a nice name: Beyaalsh, meaning STAR, from the Dum Baal Dum Indians. I also took his picture, what I placed her. Although his live was very short, he is still part of us. Beyaalsh was very brave but couldn't stay alive because a fault of mother nature.


Beyaalsh 26-10 2004 † 27-10-04

28 oktober 2004 / 3 dagen

Gisterenavond de eerste foto's gemaakt, alleen een nestfoto moet er nog komen. De foto's zijn hieronder weer te zien. Met de kittens gaat het erg goed, ze waren tussen de 10 en 16 gram aangekomen, ondanks de onrust van Shivaya om er de Thai kittens bij te willen hebben. Volgende keer wil ik ze dus niet meer met zes weken tussen de nesten in. Dan moet een tweede nestje maar wat later komen. Want het is nu al de tweede keer dat de tweede bevallende poes zo onrustig wordt en er alle kittens bij wil hebben, ook die grote van bijna zeven weken. Niet echt een succes. Wel laat Shivaya tot op heden de kittens netjes liggen in de werpkist, maar ja als ze er niet bij gaat liggen dan komt het niet goed natuurlijk. De werpkist heb ik iets aangepast zodat de ruimte groter is, en ik heb me al voorgenomen om het blok zolang weg te halen als ze daar de grote kittens in blijft opzoeken. Even afwachten nog. Verder ben ik bezig geweest met de namen van de kittens, maar..... dan moet ik eerst wel weten wat voor geslacht ze hebben. En dat is nu juist zo moeilijk. Het tweede bruine kitten is in ieder geval katertje. Dat is duidelijk zichtbaar. De andere drie bruine kittens lijken allemaal wel poesjes, maar is dat ook zo? En het lichte kitten lijkt me een kater. Het bruine katertje en het lichte kitten heb ik dus al een naam gegeven, voor de andere drie gebruik ik nu even het kleurtje van hun bandje om duidelijk te maken over wie ik het heb. Tot ik die ook een naam gegeven heb. Hieronder in ieder geval de namen en betekenis, wat aangevuld zal worden met de drie namen voor de drie overige kittens:

Eerste kitten: Balinna - dit betekent "Gewenst zijn", in de taal van de Alabama Indianen. Bruine poes, geen bandje
Tweede kitten: Bajari - dit is "een titel van aanzien en hoog respect", in de taal van de Taino Indianen. Bruine kater, paars bandje
Derde kitten: Ba'yora - dit betekent "Mooi zijn", in de taal van de Alabama Indianen. Bruine poes, bruin bandje
Vierde kitten: Beyaalsh - dit betekent "Ster", in de taal van de Dum Baal Dum Indianen. Chocolate kater †
Vijfde kitten: Boniata - dit betekent "Zoete Yucca", in de taal van de Taino Indianen. Bruine poes, groen bandje
Zesde kitten: Bajacu' - dit betekent "Morgenlicht", in de taal van de Taino Indianen. Chocolate poes

Yesterday evening we took the first pictures, I only have to take a nice litter picture. You can see the pictures here. The kittens are doing very well, they gained between 10 and 16 gram, and that although Shivaya is a bit restless and is still wanting the Thai kittens with her. Next time I don't want to have six weeks between the litters. When itís not going to work to get them more at the same time, then they have to get born a bit later. This is now the second time that the female cat who is delivering the second litter and who is getting that restless and wants to have all kittens near her, even the big ones of almost seven weeks old. Not really a success. There is one good thing though, Shivaya leaves her kittens in the whelping box, but if she isn't going to join them then that isn't going to go well. I made some changes so the whelping box is a bit bigger, and I already have in mind to take away the block near the cratch pole, because she keeps on looking for the bigger kittens in that box. We'll wait and see. Furthermore I was giving the kittens a name, but..... I need to know that they are, female or male. And that is the difficulty. The second brown kitten is definitely a male. I can see that clearly. The other three brown kittens all look females to me, but are they also? And the light kitten looks like a male. I gave the brown and the light kitten their name, the other three I name for the moment after their colour of collar they are wearing. To make clear who I'm talking about, until I also have their names. Anyway, her the names and the meanings, what will get updated when I have all the names:

First kitten: Balinna - this means "to be wanted", in the language of the Alabama Indians. Brown female?, no collar
Second kitten: Bajari - this means "a title of distinction and high respect", in the language of the Taino Indians. Brown male, lilac collar
Third kitten: Ba'yora - this means "to be beautiful", in the language of the Alabama Indians. Brown female?, brown collar
Fourth kitten: Beyaalsh - this means "Star", in the language of the Dum Baal Dum Indians. Chocolate male †
Fifth kitten: Boniata - this means "Sweet Yucca", in the language of the Taino Indians. Brown female?, green collar
Sixth kitten: Bajacu' - this means "Morning light", in the language of the Taino Indians. Chocolate female?


Balinna 27-10-04
Bruine poes

Bajari 27-10-04
Bruine kater

Ba'yora 27-10-04
Bruine poes

Boniata 25-10-04
Bruine poes

Bajacu' 27-10-04
Chocolate poes
 

Week 2

7 november 2004 / 13 dagen

De kleine burmeesjes doen het tot op heden erg goed. Ze komen redelijk aan, en zijn goed actief. Alle oogjes zijn open en alle navelstrengetjes zijn afgevallen. Deze week hadden twee kittens een keer een vies oogje, maar na dit zuiver gemaakt te hebben was het meteen weer over. Niets ernstigs dus. Shivaya vond het deze week tijd worden om alles maar weer eens te gaan verleggen. Eerst was ze met een kitten bij mij in bed gekomen s'nachts. Maar dat voel ik natuurlijk wel. Toen heb ik het samen met moeder weer naar beneden gebracht en de tussendeur dicht gedaan zodat ze er niet meer mee naar boven kan. Daarop is Shivaya alles gaan verleggen in het piramide mandje wat we beneden hebben staan. Op zich geen probleem, het is wel erg klein, maar daardoor wel lekker warm. Maar wel gevaarlijk dat de kittens meteen naar buiten zouden kunnen. Dus heb ik de werpkist uit de bench gehaald, en het piramide mandje in de bench gezet. Dat vindt Shivaya ook goed, dus hebben we beiden onze zin. Jamila is ook nog steeds van de party om alle kittens te verzorgen, groot of klein, en ik zag zelfs dat er wat melk uit een tepel komt. Ze wil ook zo graag baby-tjes. Nou ze is nu ook weer als eerste aan de beurt, ze is weer goed bekomen van haar eerste nestje, zit goed in haar vel en ziet er gezond uit. De grotere kittens kunnen nu wat slechter bij Shivaya, maar dat is wel weer gunstig (zie verslag A nest Menitha) dus dat geeft niets. Ook weet ik nu zeker wat voor vlees ik in de kuip heb. Vier poezen een een kater. Die arme jongen gaat het nog te verduren krijgen met die zussen. Een bruin katertje dus, drie bruine poesjes, en het lichte poesje is waarschijnlijk een chocolate net als Aiyana. Het zou ook een lilac kunnen zijn, maar dat zal pas over een paar weekjes echt duidelijk zijn.

The little Burmese are doing very well until now. They all gain well, and are very active. All eyes are open and the umbical cords all fell of. This week two kittens had a dirty eye, what I cleaned with boiled water, and it didnít came back. Nothing serious. Shivaya thought it was time to move again. First she came with one kitten into my bed, but of course I felt her. I brought her and the kitten back downstairs and closed the door. So Shivaya moved all her kittens into the pyramid basket what is standing in the living room. Not really a problem, it is very small, but because of that it is very warm and cosy. But I think itís a bit dangerous when they are going to come outside. So I putted the pyramid into the bench. Shivaya was ok with that, so we all agreed about it. Jamila is also still very close to all kittens, big or small, and I even noticed that she was giving some milk out of one nipple. She would love to have some kittens of her own. She is the first in line now to become kittens again, she feels good and looks very healthy. The bigger kittens donít have much space at Shivayaís now, but that is for the better. ( read dairy of A litter of Menitha) Iím also sure about what the sexes of the kittens are. Four female and one male. The poor boy is going to have a party with all those females. One brown male, three brown female, and the light one is probably a chocolate, like Aiyana. Or it could be a very pale lilac, in a few weeks we are sure about that.


Balinna 8-11-04

Bajari 8-11-04

Ba'yora 8-11-04

Boniata 8-11-04

Bajacu' 8-11-04
 

Week 3

10 november 2004 / 16 dagen

De kittens groeien redelijk, de gewichten schommelen soms. De ene dag komen ze erg goed aan en de andere dag allemaal wat minder. Toch zien ze er goed uit en zijn erg actief.

The weight of the kittens is going so so. One day they gain much, the other day itís a bit less. Still they look very good and are very active.

15 november 2004 / 21 dagen

De kittens worden actiever, en willen meer gaan verkennen dan het mandje. Shivaya wordt hier helemaal overstuur van, ze kan er niet tegen. Dan gaat ze dat opvangen door de kittens te gaan verplaatsen, maar veel plaatsen zijn er niet. Een tijdje hebben ze in het piramide mandje gelegen, daarna vond ze dat weer niet goed en heb ik het geruild voor een gewoon mandje. Toen ging ze ze echter weer in het piramide mandje leggen. Daarop heb ik dat piramide mandje weggezet zodat we dat later nog kunnen gebruiken.

The kittens are getting more and more active, they walk around in the bench and are leaving the sleeping place. Shivaya is getting up said of that, she canít handle it. She moves the kittens, but there are not much places to leave them. First I had a pyramid basket, but then she moved them out of that. Then she moved them again out of the other basket back into the pyramid basket. Now I removed the pyramid basket, and they will get it back when they are bigger.


Balinna 15-11-04

Bajari 15-11-04

Ba'yora 15-11-04

Boniata 15-11-04

Bajacu' 15-11-04
 

Week 4

22 november 2004 / 28 dagen

Vandaag ben ik begonnen om de kittens zelf te laten eten. Ze staan al goed op hun pootjes en lopen al een beetje door de bench. Nog een kleine week en dan klimmen ze ook daar weer uit. Het eten smaakt ze goed en ze smakken van ongeduld. Grappig om te zien hoe ze daar van genieten. Ze vinden het helemaal niet vies, en net als de kittens van Menitha gaat dit meteen de eerste keer goed. Geen geklieder met pap, maar meteen "echt" voer. Volgende week kunnen ze het waarschijnlijk al helemaal zelf, want dit hebben ze snel onder de knie. Hier in huis vinden ze die bruine dames heel erg leuk, en het word erg moeilijk om mijn poot stijf te houden. Nog geen zesde poes erbij, straks pas als deze te oud worden voor kittens. "Maar mam, deze zijn zo mooi, en zo lief, en zo schattig, en zo mooi donker bruin". Moeilijk hoor, zoveel enthousiasme. Nog niet, er komen straks nog wel meer bruine burmeesjes.

Today I started to feed the kittens. They already stand very good on their legs and walk around in the bench. A little week further and they will try to climb out of it. The food is tasting good, you can hear them smacking. Funny to see how they enjoy the food. They donít dislike it, and just like with the kittens of Menitha is this going very good the first time. No messy stuff with porridge, but right away ďrealĒ food. Next week they can probably eat all by themselves, that fast as they get the hang of it. Her they all like the little brown ladies, and itís getting harder by the day to say no. No cat number six, later when our female cats are too old for having babyís, then itís time for another cat. ďBut mom, these are so beautiful, and so sweet, and so cute and so pretty dark brown.Ē Difficult for me, with al that enthusiasm. Not yet, there will be more brown Burmese later on.

Week 5


Balinna 28-11-04

Bajari 28-11-04

Ba'yora 28-11-04

Boniata 28-11-04

Bajacu' 28-11-04
 

29 november 2004 / 35 dagen

Zoals ik al aangaf vorige week, het eten zal wel snel wennen. En zo is het ook, ze eten al behoorlijk "met de pot mee." Vanaf zaterdagavond staat er geen hekje meer rond hun bench, ze klommen er toch gewoon overheen en dan lagen ze in de bank of op een stoel. Met als gevolg dat ze dus helemaal niet meer in de bench lagen. Dus vanavond dat grote gevaarte maar opgeruimd. Ons huis begint er weer een beetje normaal uit te zien. Eigenlijk hebben we twee keer per jaar een ander huis. Eerst ontruimt, alle gevaarlijke punten afgesloten, overgordijnen eraf omdat je anders constant daarbij kunt blijven staan. Grandfoulars over de bank en stoelen. En straks, dan gaat alles er weer af en hebben we weer een ander huis, zonder al die obstakels. Och, je moet wat over hebben voor je hobby toch? Zondag kregen de kittens bezoek, de familie den Rooijen. Maar het is erg moeilijk om een keuze te maken uit vijf van die lekkere bolletjes. Dus hebben we een nieuwe afspraak gemaakt en komen ze gezellig nog een keer kijken of ze er dan wel een keuze kunnen maken. Ze willen graag twee poesjes, waarschijnlijk het lichte, en een bruin. Binnenkort komt Jan en Ans Brul kijken voor het katertje en een poesje. Dus waarschijnlijk gaan hier twee duo's naar een nieuw gezinnetje. Erg gezellig vind ik dat voor de kittens. Hebben ze toch een maatje om mee te spelen van hun eigen leeftijd. Met de kittens gaat het verder uitstekend, een heeft er vorige week een vies oogje gehad, daarna was het over en nu is bij deze kittens geen enkel vies oogje. Wel mama Shivaya, die heeft er behoorlijk last van. Ik heb nu vanavond nieuwe zalf gehaald en hopelijk is het snel weer beter.

Like I already said last week, they will get used to the food real soon. And just like that it happened. They already eat all the food the others are eating. From last Saturday night there is no fence around the bench, the kittens were climbing out of it. And slept on the couch or chair. And they didnít spent any time in the bench anymore. So we also putted the bench away. Our house is starting to look normal again. We are having a different house twice a year in this way. First we take all dangerous out of it, close it up, we took the curtains away because you can stand with them all day, taking the kittens out. We putted grandfoulars on the couch and chairs. And in a couple of weeks, we can remove all of that and we have a different house again. You have to put up with something when youíre having a hobby, isnít it? Last Sunday the kittens got their first visitors, family den Rooijen. But they had a very hard time in deciding witch one they should take. So we made a new appointment and they come back to make a decision later. They would like to have two female kittens, probably the light one and one brown. And soon the family Brul will come and pay us a visit, for Bajari the male kitten and one female kitten. So probably two on two will go to a new home. I always think that is very nice for the kittens, they have a playmate of the same age. They kittens are doing well, one had a bit of a dirty eye last week. But after cleaning it none of the Burmese kittens was having any troubles with it anymore. Shivaya is though. I did get them some new cream tonight and hopefully they will get soon better.

Week 6

4 december 2004 / 40 dagen

Met de kittens gaat alles goed, ze eten goed mee, zijn al een eerste keer ontwormd en spelen lekker met de Thai kittens. Het oogje van Shivaya is ondertussen ook weer opgeknapt, en dat ziet er dan toch stukken beter uit. Afgelopen week kreeg ik nog een mail van de familie den Rooijen, dat ze toch van de kittens afzien. Dat is geen enkel probleem want je moet er wel volledig achter staan. Daarom zijn er nu weer twee poesjes beschikbaar, waarvan ook het chocolate. Dinsdag 7 december komen Jan en Ans Brul kijken om hun keuze te maken. Maar voorlopig blijven deze kleintjes nog een hele tijd bij ons, want we zijn pas op de helft.

The kittens are doing well, they eat well. I did deworm them for the first time and play with the Thai Kittens. The eye of Shivaya is also getting a bit better. Last week I received a mail from Family den Rooijen, they donít want to buy a kitten. That is no problem, you need to go for it for the full 100%. That is why there are again two female kittens available, also the Chocolate one. Tuesday 7 December we will get a visit from Family Brul. But for now the kittens stay with us for a while, where just half way there.

Week 7

7 december 2004 / 43 dagen

Vandaag hebben de kittens een erg drukke dag gehad, en wij ook. Drie maal bezoek voor de kittens. Vanmorgen kwam Jan en Ans Brul, zij hadden interesse in het katertje en een poesje. De keus was zo gemaakt, katertje Bajari en poesje Bajacu' gaan in 2005 samen mee. Gezellig met z'n tweeën, en bovendien is er nog een oudere kat op leeftijd die gezelschap van dit duo zal krijgen. Vanmiddag kwam een gezellige meneer, maar omdat ik nu mee in een complot zit noem ik zijn naam nog niet. Poesje Balinna wordt namelijk een verassing voor de echtgenote. Ook Balinna krijgt straks gezelschap want ook daar zitten een tweetal kanjers op haar te wachten. Meer laat ik zekerheidshalve niet los, anders is straks de hele verassing weg. En vanavond stonden er twee dames op de stoep, ook allemaal heel gezellig zitten kletsen. Alleen had men graag het Chocolate kitten gekozen en een heel erg bruin kitten. Ook werden ze nog aan het twijfelen gebracht vanwege de Thai kittens en hetgeen wat men thuis al heeft. Daarom besloten ze er toch nog maar eens over na te denken en er nu even van af te zien. Ik heb ze nog wat tips gegeven en hopelijk zijn ze daardoor wel verder geholpen al vonden ze bij ons net niet wat ze zochten. Maar zoals ik eerder al eens vermeldde, liever er honderd procent voor gaan, dan later spijt hebben. Een kat heb je toch zo weer voor een jaar of vijftien in huis of langer. Het is geen speelgoed en geen souvenir wat je ergens kunt plaatsen. Tijd, aandacht, liefde, eten geven en poep ruimen hoort er allemaal bij. Gelukkig gaan ze niet over een nacht ijs. Verder weinig nieuws te melden over de kittens zelf. Ze ravotten lekker door de huiskamer, vallen de andere katten aan, eten volledig mee, hoewel Bajari wel wat meer mag aankomen. Kortom, een gezellige beestenbende hier.

Today was a busy day for the kittens, and also for us. Three visits for the little ones. First came Family Brul, they were interested in the male and in a female kitten. The choice was easy, male Bajari and female Bajacuí are going together to their place in 2005. Happily together, there is also an elder cat that will get company of this duo. This afternoon we had a very nice gentleman, Iím not going to tell his name, because Iím right in the middle of a complot. Female Balinna is going to be a surprise for his wife. Balinna will get company too because there are two big guys waiting for her. Iím not going to tell more, because otherwise the whole surprise will be gone. And this night we had two ladies visiting us. But unfortunately they had wanted to have the Chocolate one and one very dark Brown kitten. They also got some doubts because of the Thai kittens and what they were having alright at home. So they decided to think about it, and not to go trough with us. I gave them some tips and hope I could help them, although they didnít find what they were looking for at our home. But like I already told before, you better go for a hundred percent for the kittens then having regrets later. A cat is with you for fifteen years or even more. Itís not a toy and not a souvenir what you can place wherever you want. It needs time, attention, love, food en cleaning of the litter box, that all comes with the cat. Luckily they are not going over one nightís ice. I donít have to tell more about the kittens, they play in the whole living room, attack the other cats, eat everything I put in front of them, although Bajari could eat a bit more, so he would gain more. A nice animal house here.

Week 5


Balinna 19-12-04

Bajari 19-12-04

Ba'yora 19-12-04

Boniata 19-12-04

Bajacu' 19-12-04
 

Week 8

20 december 2004 / 56 dagen

De burmeesjes groeien goed, zoals op bovenstaande foto's te zien is en zoals ook in het gewichtenstaatje te zien is. Mama Shivaya is voelt zich niet erg lekker, en heeft een kuurtje gekregen. De kittens hebben op wat niesen na niet veel last. Ze zijn niet ziek, eten goed en spelen volop. Dus hebben ze volgens de dierenarts geen medicijnen nodig. Af en toe mogen ze nu al mee de trap op, en dat vinden ze erg divnend, die nieuwe plekjes boven. Veelal ravotten ze echter in de huiskamer / keuken en zetten daar de boel op stelten. Momenteel hebben ze veel schijngevechten met elkaar. Staan tegenover elkaar en dagen elkaar dan uit, met een hoge rug, dikke staart en veel kabaal. Althans wat er uit zo'n klein kitten kan komen. Tante Jamila zoogt de kittens ook nog steeds, maar Menitha wil hier niets mee te maken hebben. Ze vindt waarschijnlijk dat het genoeg is geweest.

The Burmese are doing well, like you can see at the pictures above and in the weight table. Mama Shivaya isnít feeling well, she got some pills. And although the kittens sneeze now and then they donít have any other problems. They are not ill, eat well, and play all the time. So the vet doesnít think they need medications. Now and then they can play on the stairs, and they find that very excited, all the new places upstairs. Most of the time they play in the living room though. At the moment they like to play fight scenes with each other, they stand opposite to each other and dare the other one. With a high back, thick tail and lot of noise. Well the noise that can come out of such a small kitten. Aunt Jamila is still giving milk to the kittens, but Menitha isnít keen on that. Probably she thinks it was enough.

Week 9

26 december 2004 / 62 dagen

Vandaag weer nieuwe foto's gemaakt, bij de kerstboom. Ze vinden het heerlijk om bij die boom te ravotten. De ballen zijn van plastic dus kunnen tegen een stootje. Gevaarlijker vinden wij het dat ze in de lampjes bijten en in de snoer. Die zijn dan ook niet vaak aangeweest en de boom zal er dan ook niet lang staan. Op een of andere manier heeft het een grote aantrekkingskracht, want ze vinden het een geschikte plaats om onder te slapen.

Today we took some new pictures, at the Christmas tree. They are very fond of playing near the tree. The balls are plastic ones, so they donít break easily. More dangerous though are the lights, they bite in it, so we didnít put them one the whole time. And it wonít last long, and then we remove the tree already. The kittens think itís a great sleeping place though.


Balinna 26-12-04

Bajari 26-12-04

Ba'yora 26-12-04

Boniata 26-12-04

Bajacu' 26-12-04
 

Week 10

1 januari 2005 / 68 dagen

De beste wensen voor iedereen! Onze schavuitjes zijn de nieuwjaarsnacht goed doorgekomen en ravotten op deze morgen al weer gezellig door de kamer, keuken, hal en trap. Ik moet ze vandaag nog even wegen, maar dat kan pas als ze rustig worden. Anders blijven ze namelijk niet in mijn weegschaaltje zitten, dus doe ik dat pas als ze gaan slapen. En nieuwe foto's staan nog op het programma, maar dat vinden ze niet erg. Momenteel zijn ze erg grappig en onbezonnen in hun gedrag. Ze rennen, springen, klimmen, vechten, grommen, spinnen, kortom ze zijn heel levendig en vermaken zich uitstekend. Wij ook, want je kunt er uren naar kijken. Aanstaande zaterdag komt er bezoek voor Boniata, wellicht heeft dan ook zij een leuk plekje gevonden.

Best Wishes for everyone! Our daredevils didnít much mind the fireworks and are playing in the living room, kitchen, hall and stairs on this morning. I have to take the weights again, but I only can do that when they are lying down to get some sleep, otherwise they wonít stay in my scale. And new pictures are also on the programme of this day, they donít mind that though. They are acting very funny and without thinking at this moment. They run, jump, climb, fight, growl and purr, they are very lively and have a good time. So are we, you can watch them for ours. Next Saturday there is a visit planed for Boniata, maybe she found herself a good home too.

Week 11

5 januari 2005 / 72 dagen


Boniata, Bajacu', Bajari, Ba'yora en Balinna
5-1-05

Boniata, Ba'yora, Bajari, Balinna en Bajacu'
5-1-05

Boniata, Bajacu', Bajari, Balinna en Ba'yora
5-1-05

Maandag zijn de kittens voor de eerste keer ingeent, ze hebben er geen hinder van ondervonden. Alles gaat erg goed met deze kleintjes. Ze groeien lekker en spelen en ravotten door het huis. Ze zijn erg lief en aanhankelijk. Vandaag nog foto's gemaakt, groepsfoto's. De namen staan op volgorde van links naar rechts. Op de eerste foto kijken Bajacu', Bajari en Balinna in de lens. De tweede foto Ba'yora, Bajari en Balinna en op de laatste Boniata, Bajacu', Bajari en Ba'yora. Helaas zit Balinna daar net te ver naar achter, anders was dat een hele geslaagde foto geweest.

Last Monday the kittens got their first vaccination, they didn't get sick from it. Everything is going all right with this little ones. They grow and play and run through the house. They are very sweet and cuddly. I made some photoís today, group pictures. The names are in order from left to right. The kittens that look at the lens on the first picture are: Bajacu', Bajari and Balinna. On the second Ba'yora, Bajari and Balinna and on the last one Boniata, Bajacu', Bajari and Ba'yora. Pity that Balinna is a bit more in the back, otherwise this would be almost a perfect picture

9 januari 2005 / 76 dagen

Gisteren kwam familie Burns op bezoek voor Boniata, maar Ba'yora maakte de keuze toch ook wel erg moeilijk. Zij werd namelijk lekker actief en Boniata bleef eerst nog slapen. Nadat we haar ook wakker hadden gemaakt en alle kittens begonnen te spelen werd het dus alleen maar moeilijker. Boniata gaat in Wateringen wonen en krijg een Burmilla vriendinnetje van haast dezelfde leeftijd. Ze moet alleen nog even op Engelse les, want ze zal naar Engelse commandoís moeten gaan luisteren. Misschien moet ik alvast beginnen? Het afscheid komt nu snel dichterbij, ik moet er nog niet teveel aan denken. Over twee en een halve week gaan Bajacu' en Bajari weg, en over 3 weekjes Balinna en dus ook Boniata. Zou Ba'yora ook nog een leuk huisje vinden? Vast wel, ik heb er alle vertrouwen in. Vandaag gaan we weer wegen, maar het stel is nog zo ondeugend dat ze niet stil zitten en ik wil weer foto's maken.

Boniata had visitors yesterday, Family Burns. But Baíyora made it very hard to choose. She became very active and Boniata kept on sleeping. After a while we woke her up and all kittens started to play, but it still wasnít easy. Boniata is going to live in Wateringen and is getting a Burmila female friend of almost the same age. She only has to take some English lessons, because she will have to listen to English commands. Maybe I should already start? The parting is getting close now and I donít want to think about it yet. In two and a half week Bajacuí and Bajari will leave, and in three weeks Balinna and now also Boniata will have to go. Is there a nice home for Baíyora? I think so, I have all faiht in it. Today Iím going to take the weights again, but they are still very playful and not sitting still at the moment. And I also want to take some pictures again.


Balinna 9-1-05

Bajari 9-1-05

Ba'yora 9-1-05

Boniata 9-1-05

Bajacu' 9-1-05
 

Week 12

11 januari 2005 / 78 dagen

Maandagavond, gisteren dus, kreeg ik een telefoontje van Wilma Udink, of Ba'yora nog beschikbaar was. Ze was al tijden op zoek naar een bruin burmees poesje maar had nog geen geluk gehad. Ba'yora was nog beschikbaar en vanavond zijn ze naar haar komen kijken. Ze vonden haar meteen helemaal geweldig en tussen ons klikte het ook goed, dus Ba'yora verhuisd naar Westervoort. Het laatst verkocht, maar ze gaat ons als eerste verlaten.

Monday night, yesterday, I got a phone call from Mrs Udink, she wanted to know if Baíyora was still available. She was looking for a brown Burmese for a long time and hadnít had the luck to find one. Baíyora was still available and tonight they came to visit her. She found her very sweet and we liked her also, so Baíyora is going to live in Westervoort. She found a place as last, but she will leave us as first.

17 januari 2005 / 84 dagen

Zaterdag hebben de Jackson Five hun tweede enting gehad, en zijn ze na gekeken door de dierenarts. Ze kregen weer allemaal hun stempeltje in hun inentingsboekje en zijn bijna gereed voor de grote reis. Ook de stambomen zijn deze keer op tijd binnen, dus hoef ik niets na te sturen. Ze doen het nog steeds erg goed, eten lekker, komen goed aan en spelen en verbouwen ons huis. Wel heeft er af en toe een last van een niesbui, ik heb wat navraag gedaan en ben op een homeopathisch middel gestuit. Lysine, het verhoogd de weerstand en zou kunnen helpen bij niesen. Tweemaal daags een capsule openbreken en over het eten, en ik merk al wel verschil, het is stukken minder. Verder hebben ze van de entingen geen nadelige gevolgen gehad.

Saturday the Jackson Five got the second vaccination, and the second check up from the vet. They all got their passport stamps again and are almost ready for the long trip. I also have the pedigrees, so I wonít have to send something with the post. They are still doing very well, eat well, gain the weights and play and rearrange our house. Sometimes one or two are sneezing, I went looking for a solution and found homeopathic tablets. Lysine, it gives them more resistance and could give some help. Twice a day I break a capsule and put it over the food. We notice the differents, itís getting beter. The vaccinations didnít give mabevallingsverlagke them sick.

Week 13

22 januari 2005 / 89 dagen

Vandaag het eerste afscheid. Ba'yora werd tegen de avond opgehaald door Wilma Udink. Haar roepnaam gaat Cheyenne worden, en ze heeft 2 katten die haar gezelschap gaan houden. Na wat kopjes thee en het uitwisselen van de papieren ging ons hummeltje mee naar Westervoort. De kittens en poezen staan er niet bij stil dat er eentje weg is. Ze hebben gewoon gegeten en slapen op hun favoriete plekjes. Wij missen die kleine toch wel, ze was erg aanhankelijk en ligt graag op je arm of schoot. Hopelijk went ze snel aan haar nieuwe huisje en personeel.

Today we had the first goodbye. Wilma picked Bay'ora up around evening time. She will get a new name: Cheyenne and is going to have 2 cats to give her company. After a couple cup of teas and handing over the papers our little one left us and went along to Westervoort. The other kittens and cats donít even notice that one kitten left. They ate and sleep on the favourite places. We miss the little one, she is very affectionate and loves to lay on your arm or on your lap. Letís hope sheís going to love her new house very soon.

26 januari 2005 / 93 dagen

Woensdagmiddag, Jan en Ans Brul komt Bajari en Bajacu' ophalen. Bajari had vanaf het weekend ineens last van wat uitslag. Ik ben maandag nog met hem naar de dierenarts gegaan en heb medicijnen gekregen en zalf. Na overleg met Jan en Ans gaan ze toch beiden mee, en gaat hij daar zijn kuurtje afmaken. Na de koffie en de papieren afwikkeling gaan beiden kittens in een bench mee naar Meppel. Nog een lange reis om te gaan.

Wednesdayafternoon, Jan and Ans Brul come pick up Bajari and Bajacu'. Bajari is having a sort of rash, it started around the weekend. Monday I went with him to the vet and became medication for him. We talk about this, and Jan and Ans agree to take him with them and finish his medication in his new home. After the coffee and papers both kittens are placed in a bench and leave to Meppel. A long trip to go.

27 januari 2005 / 94 dagen

Vandaag eerst nog naar de Jan en Ans Brul gebeld. Het ziet er al weer beter uit dan gisteren met Bajari. Ze hebben er alle vertrouwen in.

Today I called Jan and Ans. Bajari is already looking better then yesterday. They have full trust in it.

28 januari 2005 / 95 dagen

Zo, nu mag ik alles noteren, vandaag werd Balinna opgehaald. Door Jacques Riedijk, als verjaardagscadeautje voor mevrouw Riedijk. Jacques Riedijk had een fotoalbum bij van het showverleden van de familie. Gezellig aan de koffie gezeten en toen was het toch echt tijd om te gaan. Balinna ging mee in een transportmandje en zou eigenlijk pas morgenvroeg op de verjaardag gegeven worden. Maar.....

Alright, now I can tell, today Balinna was picked up. By Jacques Riedijk, she is a birthdaypresent for his wife. Jacques Riedijk had a picturebook with him, about the showhistory of the family. We talked a while and drank some coffee, but then it was time to go. Balinna went in a transportercase and should been given as present in the morning. But......

29 januari 2005 / 96 dagen

Ik kreeg s'morgens een telefoontje van Jacques Riedijk, zijn vrouw was erg blij met Balinna. Maar het plannetje was niet helemaal gelukt. Ze waren te laat thuis, en mevrouw Riedijk was al thuis. Bovendien vonden ze het toch wel zielig om Balinna een hele nacht op de slaapkamer van dochter Nilanthi te verstoppen. Dus werd het verjaardagscadeautje al een dag eerder gegeven. Later op de morgen stond de familie Burns op de stoep. Tja, nu moesten we ons laatste Burmeesje mee gaan geven. Boniata ging mee naar Wateringen en krijgt een Burmilla kitten als kameraadje. Ze gaat Shikari heten, naar een personage uit een boek van een Engelse schrijver. (Ik ben momenteel de naam kwijt, komt misschien wel weer). Het is weer even slikken, maar dan moeten we toch weer door. Ze hebben allemaal een leuk plekje gevonden en zijn goed terecht gekomen. Dag Jackson Five, dat jullie maar groot en gezond en oud mogen worden.
(Waarom Jackson Five, zullen jullie nu wel denken. Tja, vijf kittens, vier bruin en een licht. Michael Jackson was eerst ook bruin, maar nu ook lichter. Dus met een knipoog, een nadenkertje)

In the morning a got a phonecall from Jacques Riedijk, his wife was very pleased with Balinna. But his plans didn't work out that well. They came home late, and Mrs Riedijk was already home. And most of all they found it a bit pity to put Balinna in the bedroom of Nilanthi for a whole night. So they gave the birthday present a bit earlier. Later that morning family Burns was visiting us. Well, we had to give our last Burmese with them. Boniata went with them to Wateringen and gets a Burmilla kitten as company. Her name will be Shikari, a caracter in a book of an English writer. ( I forgot the name at the moment, maybe I remember that later) Again it is hard for us, but then we have to move on. All kittens found a good place to live. Bye Jackson Five, we hope you become big and healthy and old.
(Why do I write Jackson Five? This is a little joke, five kittens, four brown and one light. Michael Jackson was first also darker and now lighter.)

Burmese
Thai