Shivaya's zwangerschap B-nest | Shivaya's pregnancy B-Litter

Bevallingsverslag | Delivery
Kittendagboek | Kitten dairy
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

9 juli 2004

Begin deze week had Shivaya de eerste tekenen van een beginnende krolsheid. Daarna heb ik met Dien kontact opgenomen en afgesproken dat ik zou bellen als het flink door zou zetten. Donderdagnavond was het wel duidelijk dat ze behoorlijk krols werd en daarom heb ik vrijdag Dien weer gebeld. Zaterdag tegen de middag breng ik Shivaya naar Calisto.

At the beginning of this week Shivaya was having the first signs of a starting season period. I contacted Dien and I was toldto call again when she would be in heat totally . Thursday evening she was, so Friday I called Dien. I'm going to bring Shivaya to Calisto this Saturday during the day.

11 juli 2004

Shivaya vond de trip niet zo erg, maar toen ze die vreemde katers rook was ze helemaal overstuur. Ze wordt dan erg mopperig en gaat in het uiterste hoekje van haar transportkist zitten. Calisto is een enorme lieve goedzak die graag over zijn buik geaaid wil worden. Superlief beest. Dit worden vast weer net zo'n lieve kittens als het vorige nest, want Shivaya heeft ook een heel lief en aanhankelijk karakter. Maar ja, dan moet er eerst wel wat gebeuren. Dien heeft haar in ieder geval wel horen roepen en dan is Calisto natuurlijk wel van de partij. Ze mag nog een paar daagjes blijven, en woensdag in de middag haal ik haar op. Ook met haar zal het afwachten zijn.

Shivaya didn't mind the trip, but she was very up said when she smelled those strange tomcats. She becomes very grumpy and hides in the most far corner of her transporter. Calisto is a very loving tomcat who liked to be petted on his tummy. These kittens are going to be lovingly like the other ones, because Shivaya is also very sweet and lovingly. But then there has to happen something first. Dien did hear her calling, and Calisto is willing. She can stay for a couple of days and Wednesday around noon Iím going to pick her up. We have to wait and see.

14 juli 2004

Vandaag heb ik Shivaya weer opgehaald. Ze zat in de buitenren toen ik bij Dien aankwam. En reageerde enthousiast op mijn roepen. Eerst natuurlijk nog gezellig met Dien en Ben koffie gedronken en het een en ander besproken. Dien heeft in ieder geval een dekking gezien en een paar keer haar horen roepen waarna ze op de grond lag te rollen. Typisch gedrag van na een dekking. Toen we zo zaten te kletsen hoorde we haar ineens ook weer schreeuwen, en natuurlijk was ik net te laat voor de werkelijke daad. Maar ze lag wel te rollen. Mooi, nu maar duimen dat het meteen gelukt is. De thuiskomst ging wonderwel erg goed. Ergens had ik dat wel gehoopt/verwacht. Maar zeker weten doe je dat niet. Zij was nu uit huis geweest en dan doet ze niet zo moeilijk. Als Shivaya thuis is en er komt een kat weer terug van katerbezoek, dan is ze een hele week van slag. Nu werd ze vriendelijk begroet door de andere drie en was er meteen rust in huis.

Today I picked up Shivaya. She was walking in de outside run when I arrived at Dien's. And she reacted enthusiastic when I called her. First I drank some coffee with Dien and Ben, and we talked things true. Dien has seen a mating, and a couple of times she heard Shivaya yelling and saw her rolling on the floor. Typical behaviour when a female cat had intercourse. When we were talking, we heard Shivaya yelling again, but of course I was too late to see the deed. She was rolling on the floor. Good, lets hope that everything worked like we want. The homecoming went very good. I had hoped/expected that. But I wasn't sure. Shivaya was now the homecomer and not reacting that difficult. She acts very difficult when she stays at home and another cat comes back home. She stays grumpy all week then. Now she got a warm welcome from our other cats and there was peace in the house.

17 juli 2004

En dan wil je natuurlijk weer weten wat er zich allemaal in die lijfjes afspeelt. Daar hebben we een Engelstalige kalender voor. Hebben? Hadden. Hij staat niet meer online. Als iemand misschien weet waar hij gebleven is? De website was van El Sham, en de kalender is geschreven door Suzan van Prooijen. Nu ben ik nogal erg bewaarderig, dus ik heb wel kopietjes van de vorige twee zwangerschappen. Dus ontstaat er nu spontaan een nieuwe opdracht om zelf zo'n kalender maar eens te maken, en dan ook in het Nederlands. Of vooral in het Nederlands. Echter kan ik wel wat met HTML uit de voeten, anders had ik deze site nooit kunnen maken. Maar de opteltabel van de kalender is toch helemaal onbekend terrein. Dus ik moet even navraag doen bij mijn zoon en/of neven die erg bedreven zijn met computers en websites. Ondertussen start ik alvast gewoon met een algemene zwangerschapskalender, die dan later gekoppeld moet worden aan de opteltabel.

And then I want to know what is happening in those tiny little bodies. There is an English calendar for that. Is? Was. He is not online anymore. When someone knows where it is now? The website was from El Sham. The calendar is written by Suzan van Prooijen. The fact is, that I keep a lot of things, so I have copies from the last pregnancies. So spontaneously there is a new project to make a calendar of my own. And then in Dutch too, or maybe especially in Dutch. But I can work a little with HTML, otherwise I could never make this site. But a table like that is unknown terrain. I have to ask my son and nephews, who are very familiar with things like that. In the mean while I start with the Dutch version of the pregnancy calendar without the table. I have to converse that into the table then later. I will try to write an English version too.

19 juli 2004

Dankzij een van mijn trouwe lezers: Iris, de eigenaresse van Ashkii, heb ik de pregnancycalender weer gevonden. Op een andere website dan waar ik het origineel van had. De link is aangepast in het linkmenu, en nu hoef ik niet zelf iets in elkaar te zetten. Misschien dat ik hem nog vertaal, maar dat weet ik nog niet. Verder gaat het hier goed met Shivaya en Menitha. Nog niets te zien en te merken. Ze zijn beiden erg aanhankelijk op het moment, eten goed en slapen veel. Maar spelen en stoeien doen ze ook nog gewoon. Dus de uitslag blijft voorlopig nog onbekend. Vanaf 24/25 juli zou er een verkleuring van de tepels kunnen zijn. We wachten af.

Thanks to one of my faithful readers: Iris, the owner of Ashkii, I found the pregnancy calendar again. On another website then where I originally found it. I changed the link in the link menu. So now I don't have to make a calendar of my own. Maybe I translate it to Dutch, but Iím not yet sure of that. Shivaya and Menitha are doing well. Nothing to see yet. They are both very cuddly at the moment, eat well and sleep a lot. But they like to play and will do so when they are in the mood. The results are not certain for a while. From 24/25 July it would be possible to see a change of colour of the nipples. We wait and see.

26 juli 2004

Waarschijnlijk is Shivaya ook zwanger. Toch is het bij haar niet zo goed te zien als bij Menitha. Maar het haar rond haar tepels is al wat weg en ze zien er een beetje anders uit dan voorheen. Ook voelt ze een beetje dikker aan met een ietwat hardere buik. Misschien dat we over een paar dagen wat meer zekerheid hebben. Ze slaapt in ieder geval veel, samen met Menitha in het mandje. En haar eetlust is ook heel goed. We wachten af.

Probably Shivaya is pregnant. I can't see it that well like at Menitha's belly. But the hairs around her nipples are gone, and they look a bit different then before. She also feels a bit heavier and has a bit hard tummy. Maybe we are sure in a couple of days. She is definitely sleeping a lot, together with Menitha in the basket. And her appetite is very well. We wait and see.

27 juli 2004

Nu weet ik het ook zeker van Shivaya, haar tepels waren gisterenavond ook mooi roze. Natuurlijk heb ik toen eerst Dien de Kok, eigenaresse van de toekomstige vader Calisto, laten weten dat, als alles goed gaat, er inderdaad weer kleintjes komen. Nog 7 weekjes wachten.

Now I'm sure about Shivaya, her nipples were also pink last night. The first thing to do was to call Dien de Kok, the owner of future dad Calisto, to let her know, when everything goes well, there are going to be little ones again. Still 7 weeks of waiting.

7 augustus 2004

Tja, zo mooi als het te zien en te voelen is bij Menitha: bij Shivaya voel ik niets. Geen enkel embryo. Ook zijn haar tepels niet groter en rozer geworden. Ze is wel een beetje dikker geworden en eet ook goed. Ook is ze nog erg aanhankelijk en ze gaat op dezelfde manier met haar buik tussen haar achterpoten zitten zoals Menitha doet. Tja, afwachten maar dan.

Hmm, as good as I can see and feel at Menitha's: at Shivaya I can't feel anything. No embryo. Also her nipples aren't getting bigger and are not that pink as Menitha's. She is a big fatter though and eats well too. She is also very cuddly and is sitting at the same way as Menitha is doing: with her tummy between her behind legs. Well, we just have to wait then.

12 augustus 2004

Het begint er steeds meer naar uit te zien dat Shivaya niet zwanger is! Of de hele dekking is niet gelukt, of het is al erg snel weer afgebroken. Zekerheid heb ik nog steeds niet, ze is niet krols. Maar ze eet niet mee zoals Menitha, heeft geen dikkere buik, ik kan geen embryo's voelen, en haar gedrag is weer normaal. Niet meer zo extra aanhankelijk als ze in het begin wel was. Wat is het toch jammer dat er nergens informatie te vinden is over hoe vaak een dekking, zwangerschap, bevalling en opgroeien van kittens nu wel of net niet goed gaat! Mijn zoektocht naar informatie is wel weer beloond, zoals bij het verslag van Menitha's zwangerschap te lezen valt, maar ook vond ik nog een website van een cattery waarbij een dagboek bijgehouden wordt over de zwangerschap en kittens. Cattery Boeskooltje Natuurlijk komen deze pagina's ook nu weer bij mijn linkpagina te staan. Tja en wat Shivaya betreft, wachten maar. Ze zal waarschijnlijk wel weer krols worden, anders wordt het toch wel een grote verassing.

More and more it seems that Shivaya isn't pregnant! Or the whole mating didn't work out, or it broke of in a premature stage. Still not sure about it, she is not in season. But she isn't eating like Menitha is, hasn't got a fat tummy, I can't feel any embryo, and her behaviour is back to normal. Not as cuddly as she was in the beginning. What a pity there is no information about this, like how many times a mating, pregnancy, labour and growing of the kittens did or didn't go well! But my search for information did work out, like you can read in Menitha's pregnancy. But I also found a website from a cattery who is keeping dairies about the pregnancy and kittens Cattery Boeskooltje Of course these websites are going to become a place on my link page. Well, and what about Shivaya, we'll have to wait. She probably is going to get in season, otherwise she is going to give us a big surprise.

15 augustus 2004


Shivaya bleef niet echt goed liggen voor de foto, maar ja, er is toch niets te zien dus maakt het niet veel uit. Van twee verschillende fokkers heb ik nu al gehoord dat als een kat maar een of twee kittens draagt het goed kan zijn dat je daar niets, of pas helemaal op het laatst pas iets van ziet. We geloven er niet zo in, maar mocht het zo zijn dat ze ineens aan het bevallen gaat en niet tussentijds krols wordt. Dan hoeven we ook niet zo verrast te zijn. Maar in principe wachten we tot ze krols wordt omdat we niet denken dat ze nog zwanger is.

Shivaya didn't keep still for the picture, not that it matters that much, there isn't anything to see. Already I heard from two different breeders, that when a cat is only carrying one or two kittens. It might be possible that you don't see anything of it, or just the last couple of weeks. We don't believe it, but if she's going to get in labour we don't have to be surprised. But in fact we don't believe in it, were waiting until she is in season again.

23 augustus 2004

Shivaya is weer naar Calisto! Vrijdag begon ze al weer aanhankelijker te worden, en toen dachten we het wel. En gisteren zette inderdaad haar krolsheid verder door. Ik heb meteen contact opgenomen met Dien de Kok. En vandaag kon ik haar al weer naar Calisto brengen. Dus nu maar afwachten of het deze keer wel lukt. Als ze vandaag al gedekt wordt, verwachten we haar kittens rond 26 oktober. De kittens van Menitha, mits geboren rond 12 september zullen dan ongeveer 6 weken zijn. De natuur heeft andere plannen dan wij, en tja, daar moet je je naar schikken. We zien wel. Ze krijgt gewoon een herkansing.

Shivaya is visiting Calisto again! Last Friday we noticed already that she was getting cuddlier, en we expected her to become in season again. And yesterday she was ready for it again. I took contact with Dien de Kok right away. And today I could bring her to Calisto already. So now we have to wait again, maybe this time it's going to go right. If they mate today, we'll expect kittens of her around the 26 of October. The kittens of Menitha, if theyíre born around September the 12th, will be 6 weeks old. Nature is having other plans then we, and you can't do anything about that. We'll see what is going to happen. She is getting a second chance.

27 augustus 2004

Shivaya is weer thuis. Ze is nog vreselijk krols, maar Calisto had het wel gehad. Die had geen zin meer. Tja het leven van een dekkater gaat ook niet helemaal over rozen. Shivaya werd vriendelijk begroet door alle dames en is weer goed in de groep opgenomen. Nu maar duimen dat het deze keer wel gelukt is. Eventuele kittens zouden geboren moeten worden op 26 oktober 2004. Het wordt weer even afwachten.

Shivaya is home again. And she is still in season, but Calisto had seen it all. He was no longer in the mood. Hmm, live of a tomcat isn't always easy. Shivaya did get a nice greeting from all other ladies and is back in the group. Letís hope it worked this time. When she is pregnant, the kittens are due on the 26th of October 2004. We will have to wait and see.

11 september 2004

Het lijkt erop dat alle tepeltjes weer roze zijn. Dus voorzichtig kunnen we gaan stellen dat ze inderdaad zwanger is. Meer zekerheid zouden we hebben rond 18 september, dan moeten de kittenembryo's weer te voelen zijn.

It looks like all Shivaya's nipples are pink again. Carefully we can say that she is pregnant. We will be more sure about it around September the 18th. Because by then we would be able to feel the embryo's.

20 september 2004

Shivaya is zwanger, daar heb ik nu wel zekerheid over. Haar embryoís heb ik nog niet gevoeld, want ze wil bijna niet aangehaald worden. Ze is super chagrijnig op sommige tijden, en berg je dan maar. Als je haar dan wilt aaien en richting haar kontje of buik gaat dan is het mis. De kittens van Menitha en Menitha zelf worden ook niet op prijs gesteld. Grommend zit ze voor de werpkist als ze al in de buurt komt. Ook Jamila en Aiyana delven af en toe het onderspit. Meestal zijn deze wijs genoeg en gaan Shivaya uit de weg, maar Jamila wil toch ook vaak voor zichzelf opkomen. Doordat zij aan de pil is heeft ze ook regelmatig last van wat agressievere buien richting de andere katten. Shivaya is al wel wat dikker geworden, en misschien dat ik nog op een gunstig tijdstip toch even kan voelen, maar dat zal afhankelijk zijn van haar. Anders zien we wel. Ze is nu vier weekjes zwanger, nog vijf te gaan.

Shivaya is pregnant, Iím sure about it now. I didnít feel her embryos though, she hardly wants to be touched. She is very grumpy at times, and then you better get yourself out of her way. Even when you want to pet her, and strike her tummy or ass, she gets even grumpier. Menitha and her kittens arenít approved either. When she gets near the whelping box she starts growling. And even Jamila and Aiyana canít always get close to her. Most of the times they are wise enough to stay out of her sight, but Jamila likes to get even at times. She is having a birth control pill, and is having her grumpy moments too. Shivaya did gain some weight, and maybe I can feel the embryos on a better time, but I leave it up to her. She is pregnant for four weeks now, still five to go.

25 september 2004

Momenteel gaat het goed met Shivaya, ook haar chagrijnige bui is een beetje over. Toch heb ik haar buikje nog niet mogen betasten, nou, dan maar niet. We zien wel. Haar buikje voelt rond en bol en een beetje hard gevuld aan. Ze is nog steeds niet helemaal over haar bui heen, maar het gaat al wel stukken beter. Met de kittens van Menitha wil ze helemaal niets te maken hebben. Hoe anders was dit waarschijnlijk geweest als ze de eerste keer wel meteen kittens in haar buikje had gehad. Afgelopen week heb ik natuurlijk Dien de Kok weer op de hoogte gebracht dat het nu toch wel gelukt was. Ik heb iets langer gewacht tot het in ieder geval allemaal wat zichtbaarder was.

At this moment all is going well with Shivaya, also her bad mood is gone for a bit. I still havenít palpated her tummy, she doesnít let me. Well, then we wont, weíll see. Her tummy feels round and a bit hard and very full. Her bad mood isnít over totally, but itís going better. She doesnít want to do anything with the kittens of Menitha, how different this would have been when she was having kittens in her tummy the first time. Las week I called Dien de Kok to tell her that Shivaya is pregnant. I waited a bit longer to call her so I was surer about it, now her tummy shows.

20 oktober 2004

Na lange tijd pas een update over Shivaya. Er waren niet veel wijzigingen. Het buikje van Shivaya groeit gestaag, en ze is aan haar laatste week begonnen. De kittens zouden levensvatbaar moeten zijn als ze nu komen. Sinds een kleine week kunnen we ook de kittens voelen en zien bewegen in haar buikje. Tot vandaag is ze nogal gereserveerd geweest tegen de kittens van Menitha. Eerst liep ze er met een grote boog omheen en begon al te grommen bij de eerste blik of geur van de kittens. Daarna kon ze het al wel aan dat ze rondliepen maar moest ze niet in de buurt hebben, en nu vanmorgen, gaat ze in de blok bij de kittens liggen. Sterker nog, als er een begint te miauwen gaat ze dat ook nog terughalen. Jamila is wat rustiger geworden met de kittens en hoeft ze ook niet steeds meer terug te halen, maar nu begint Shivaya. Nu hebben de kittens vier moeders die hun op de kop zitten. De werpkist heb ik weer in orde gemaakt voor Shivaya, deze staat al klaar in de bench. Nu is het afwachten of ze daar ook in wil bevallen.

After this long an update about Shivaya. There were not many changes. The tummy of Shivaya is growing and growing, and she is in here last week. The kittens could survive when they were born now. Since one week we can feel and see her Kittens move in her tummy. Until today she didnít want to be near the kittens of Menitha. At first she was walking around them and she started growling when she saw or smelled one. Then she could manage that they walked around but they didnít have to come near her. And now, this morning, she searches for them and lies down with them in the box. What is more, she starts meowing for them and collects them. Jamila is a bit easier with the kittens, and isnít getting them all the time, but now Shivaya starts. The kittens have four mothers now nagging on to them. I putted the whelping box in place for Shivaya, now we have to see if she is going to use it.

26 oktober2004

Shivaya is bevallen van 6 kittens, lees het verslag:

Shivaya delivered 6 kittens, read the story:

Bevallingsverslag | Delivery

Burmese
Thai