Aiyana's bevallingsverlag C-nest | Aiyana's delivery C-Litter

Zwangerschap | Pregnancy
Kittendagboek | Kitten dairy
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

8 september 2005

Na een rommelige avond gaan we naar bed. ( Zie nieuws archief) Aiyana is er onrustig, wil dan hier en dan daar liggen. Ze maakt me om het halve uur wakker maar behalve harde buiken zie ik nog geen aanwijzingen voor een bevalling. Om 1.30 uur maakt ze me weer wakker, ik controleer nogmaals haar vulva, geen wijzigingen. Rond 2.30 uur begint ze in bed te rommelen, na een controle zie ik dat er uitscheiding uit haar vulva komt. De bevalling gaat toch al beginnen. Om 2.40 uur krijgt ze al de eerste lichte persweeën. Om 2.55 uur hangt er een vruchtblaasje met staartje en komt er wat vruchtwater mee. De eerste wordt dus een stuit.
3.40 uur het eerste kitten is eruit. Een stuitbevalling dus, maar zonder nageboorte. Op een of andere manier zit hij daar niet meer aan vast. Dat wordt opletten of alles er wel uitkomt zodadelijk. Ik denk dat het een kater is, hij weegt 64 gram en begint spontaan te poepen. Aiyana is een beetje onwennig met hem, maar begint hem dan toch te wassen.
3.47 uur nummertje twee. Ook weer in een stuit, en achteraf blijkt het kleinste van het stel: 54 gram. Ik vermoed een poesje en de nageboorte komt er keurig achteraan. Aiyana let erg goed op als ik haar kittens pak, want ze is er niet gerust op. Toch laat ze netjes toe dat ik ze bekijk, navel korter maak en weeg. Het krijgt een rood bandje.
3.59 uur het derde kitten volgt rap, en ook weer in een stuit. Dit kitten weegt 70 gram en blijkt achteraf het zwaarste kitten te zijn. Waarschijnlijk een kater, ik doe hem een bruin bandje om. Hij verblijdt ons met twee nageboorten. Gelukkig, de eerste is er nu ook mee uit. Aiyana kijkt zelf niet om naar de nageboorten. Wel eet ze de vruchtzak op en ook de navelstreng bijt ze door, maar de nageboorten mag ik opruimen.
4.20 uur weer een stuitligging. Kitten nummer vier komt dood ter wereld en weegt maar 42 gram. Aiyana lijkt dit erg goed te weten en kijkt niet naar het kitten om. Ik kan het wegnemen zonder dat ze moeilijk doet. Geslacht is erg slecht te zien, dus dat weet ik niet.
4.40 uur nu heeft ze even rust gehad, maar dan wil toch ook kitten nummer vijf eruit. Weer een stuitligging, ik vermoed weer een kater van 64 gram. Hij krijgt een groen bandje om. Aiyana peuzelt een gedeelte van de nageboorte op, de rest mag ik weer wegdoen.
5.10 uur het zesde en laatste kitten. Het weegt 64 gram en is volgens mij ook weer een kater. Ik geef hem een geel bandje om. En ook dit kitten kwam via een stuitbevalling. Dus ook dit nestje heeft allemaal stuitbevallingen, net als Jamila. Wel toevallig. De nageboorte komt netjes na en die mag ik weer opruimen van Aiyana. Ik vermoed niet dat er nog meer kittens komen, en zet haar overeind om te controleren. Ze is helemaal leeg, gelukkig maar, want vijf kittens is meer dan genoeg voor een eerste nestje. En nu maar hopen dat ze allemaal goed willen groeien. De gewichten zijn vrij laag, als ik het vergelijk met mijn eerdere nestje is dit het nestje met de lichtste gewichten. Ik denk dat ik maar meteen wat bijvoer zodat ze snel wat sterker worden.

After a messy night we went to bed. (See news archive) Aiyana is very restless, doesn't know where she wants to be. She wakes me up every half hour, but except the hard tummies she is having I don't notice anything that she is going to start yet. At 1.30 hour she wakes me up again, I check her vulva, but nothing going on yet. Around 2.30 hour she starts messing around in the bed, I check her and see some blood coming out of her vulva. The delivery is getting started. Around 2.40 hour she starts getting her first light contractions. 2.55 hour there is an amniotic sac with a tail hanging out, and some amniotic fluid drips out. The first one is going to be a breech delivery.
3.40 hour the first kitten is out. A breech delivery, but without afterbirth. One way or the other it is not attached to the kitten anymore. I have to watch carefully if it will come out later. I think this is a tomcat. His weight is 64 gram and he starts to shit right away. Aiyana is not very comfortable with him, but starts washing him anyway.
3.47 hour number two. Again a breech delivery, and when Aiyana delivered all her kittens we know that this one is the smallest one: 54 gram. I think it is a female, and the afterbirth comes soon after her. Aiyana watches me when I take her kittens, she isn't keen on it. But she accepts it and I can check them, cut the umbical cord shorter if necessary and weight them. It gets a red collar.
3.59 hour the third kittens follows soon after the second, and again a breech delivery. This kittens weights is 70 gram, and is the heaviest one. Probably a male, I put him a brown collar round his neck. And he makes us happy with two afterbirths. Thankfully, the first one is out yet too. Aiyana isn't interested in the afterbirths, she eats the amniotic sac and the umbical cord, but the afterbirths I may clean up.
4.20 hour again a breech delivery. Kitten number four is death, it weight is just 42 gram. Aiyana seems to know that it is death and doesn’t look after it. I can take it away without her acting difficult. I can't make up the gender of this kitten.
4.40 hour she had some rest, but now kitten number five wants out. Again a breech delivery. I think it is a male from 64 gram. He gets a green collar. Aiyana nibbles a bit on the afterbirth but I may clean up the most of it.
5.10 hour the sixth and last kitten. It's weight is 64 gram and again a male. He gets a yellow collar. And this kittens came also in a breech delivery. So also this litter had only breech deliveries, just like Jamila's. What a coincidence. The afterbirth follows soon and I may clean that up again. I don't think there are more kittens coming so I put her on all fours and check her out. She is totally empty, good for her, because five kittens are more then enough to start with for a first litter. And now we only hope they will grow very good. The weights are a bit low, when I compare this litter with all my previous ones, this one has the lowest weights. I think I have to start right away with bottle feeding so they can become strong very soon.

Burmese
Thai