Aiyana's dagboek C-nest | Aiyana's dairy C-Litter

Zwangerschap | Pregnancy
Bevallingsverslag | Delivery
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

week 1

8 september 2005 / 1 dag/days

Geboorte gewicht/Birth weight
eerste/first kitten 03.40 uur poes/female 64 gram
tweede/second kitten 03.47 uur poes/female 54 gram
derde/third kitten 03.59 uur kater/male 70 gram
vierde/fourth kitten 04.20 uur onbekend/unknown 42 gram †
vijfde/fifth kitten 04.40 uur kater/male 64 gram
zesde/sixth kitten 05.10 uur kater/male 64 gram

Na de bevalling en de controle heb ik de werpkist zuiver gemaakt, en kon Aiyana van haar welverdiende rust genieten. Ze krijgt ei met koffiemelk en druivensuiker, en even later wat eten en water. Ze laat het zich goed smaken. Ze is nog wat onwennig met haar kittens, maar blijft er wel netjes bij. Jamila steekt ook zo af en toe een pootje toe, en geeft kittens en Aiyana een wasbeurt. Vervelender is echter dat ze om de haverklap er met een kitten vandoor gaat. Die legt ze dan bij haar eigen twee grote kittens in het nest en wil dat kleintje dan verzorgen. Het doodgeboren kitten Catori heb ik bij Bidziil begraven.

After the delivery and the check-up I cleaned up the whelping box, and Aiyana could rest. She gets some egg with coffee milk and grape sugar, and a little later some food and water. She eats well. She is a bit uneasy with her kittens, but stays with them. Jamila helps a hand and cleans the kittens of Aiyana. Annoying is that she picks up a kitten and puts it with her own two kittens. I putted Catori, the dead born kitten, next to Bidziil in the garden.

10 september 2005 / 3 dagen/days

Het gaat uitstekend met de kindjes van Aiyana. Ze drinken goed en komen goed aan. Ook al liggen ze nu bij de kittens van Jamila! Die verhuizing is donderdagavond ingezet. Eerst was het Jamila die iedere keer een kitten kwam halen, daarna ging Aiyana met 1 kitten op de loop en ging bij Jamila liggen. De rest liet ze dan als vondelingetjes achter. Zo van baas, doen jullie de rest even. Na een paar hopeloze pogingen om haar in de werpkist te laten liggen, hebben we het maar opgegeven. De grotere mand in de bench, zuiver doekjes erin, mama’s en kittens erin en de kleine mand kan weer aan de kant. En het gaat dus heel erg goed dat co-moederschap. Regelmatig liggen ze samen in de mand, maar zo om toerbeurten gaat een van de moeders de benen strekken, wat eten en gewoon ergens liggen rusten. De foto's komen nog, ik heb er gisteren al wel gemaakt maar moet even uitzoeken welke duidelijk genoeg zijn. Die hummels liggen niet stil en dan is het ontzettend moeilijk om een scherpe foto te krijgen. Ik moest me nog even buigen over de namen, maar daarvoor moet ik zeker weten wat de geslachten zijn, en dat heb ik al weer bij moeten stellen. Het eerste kitten is volgens mij toch een poes in plaats van een kater. Ik heb deze keer een beetje een uitzondering gemaakt, ik wil altijd indianen namen met betekenis en Stam. Ik vind echter Chakotay een erg mooie naam, dat komt uit de serie "Enterprise". Het karakter in de serie zou van Indianen afstammen, ik kan echter nergens de stam en de betekenis vinden. Toch kies ik als uitzondering voor deze naam. Ook dat kleine kitten dat het niet heeft mogen halen krijgt een naam: Catori (Geest). Ook al is het niet bij ons geweest, het is wel bij Aiyana geweest, en heeft een tijd geleefd en gegroeid in haar buikje en verdient ook een mooie toepasselijke naam. Zodat het niet naamloos bij onze andere poezen en kittens ligt. De kleuren zijn nog totaal onbekend, hoewel ik vermoed dat Chakotay een Chocolate katertje is. Hij krijgt al een mooie licht bruine kleur. Dit kan nog wel enkele weken duren voordat de kleur bekend is, vooral door het Cinnamon en Fawn is het erg moeilijk te onderscheiden.

All is going well with the kittens of Aiyana. They drink well and gain weight. Even though they lie with the kittens of Jamila! This moving took place on Thursday evening. At first Jamila picked up a kitten and putted it with her two ones. But in the evening Aiyana took a kitten and went with it to Jamila and her kittens. The other ones where left alone. Like she was thinking: Boss, can you do that? After some fruitless trying of us to make her stay in the whelping box we gave up. I putted a bigger basket in the bench, clean towels in it, moms and kittens in it and the little basket can stay on the sideline. And this co-motherhood is going very well. Often they stay together in the basket, but after some time one of the two is going to stretch her legs, eat something or just rest somewhere. Photo’s will come later, I already made some yesterday but have to look witch ones are clear enough. The little ones wont lie still, and then it is very hard to get a sharp picture. I had to think about the names, but for that I have to be sure witch gender they have, and that changed. Because the first kitten is a female too, not a male. For one name I made an exception: I always want Indian names with a meaning and a tribe. But I think Chakotay is a very beautiful name, it comes from the series "Enterprise". The character in the series should be a descent of Indians. But I can't find a tribe or meaning. Still I choose this name. Also that little dead born kitten, that couldn't make it, gets a name: Catori (Spirit). Although it wasn't around us, it was with Aiyana, it lived and grown in her tummy, and deserves a nice name. So that I can berry it with a name next to our other cats and kittens. I don't know what the colours are going to be, I suspect that Chakotay is going to be a Chocolate male. He is getting a brownish colour. It will take several weeks before the colour will show, because of the Cinnamon and Fawn it will be harder to see it.

eerste kitten: Cha'risa (Sja-rie-sa) dit betekent "Eland", in de taal van de Hopi Indianen. Chocolate Burmees poes, geen bandje
tweede kitten: Cha'tima (Sja-tie-ma) dit betekent "De roeper", in de taal van de Hopi Indianen. Chocolate Burmees poes, rood bandje
derde kitten: Chakotay (Sja-ko-thee) dit betekent "Vrede in de vallei", naam uit "Enterprise the next generation". Chocolate Burmees kater, bruin bandje
vierde kitten: † Catori (Ka-too-rie) dit betekent "Geest", in de taal van de Hopi Indianen. Dood geboren kitten
vijfde kitten: Chayton (Sjee-ton) dit betekent "Valk", in de taal van de Sioux Indianen. Lilac Burmees kater, groen bandje
zesde kitten: Carib (Ka-rieb) dit betekent "Sterke man", in de taal van de Taino Indianen. Cinnamon Burmees kater, geel bandje

first kitten: Cha'risa (Sja-rie-sa) meaning "Elk", in the languish of the Hopi Indians. Chocolate Burmese female, no collar
second kitten: Cha'tima (Sja-tie-ma) meaning "The Caller", in the languish of the Hopi Indians. Chocolate Burmese female, red collar
third kitten: Chakotay (Sja-ko-thee) meaning "Peace in the Valley", name from "Enterprise the next generation". Chocolate Burmese male, brown collar
fourth kitten: † Catori (Ka-too-rie) meaning "Spirit", in the languish of the Hopi Indians. Dead born kitten
fifth kitten: Chayton (Sjee-ton) meaning "Falcon", in the languish of the Sioux Indians. Lilac Burmese male, green collar
sixth kitten: Carib (Ka-rieb) meaning "Strong Man", in the languish of the Taino Indians. Cinnamon Burmese male, yellow collar


CHA'RISA 9-9-05

CHA'TIMA 9-9-05

CHAKOTAY 9-9-05
 

CHAYTON 9-9-05

CARIB 9-9-05

12 september 2005 / 5 dagen/days

Wie schrijft, krijgt antwoord! Margaret Henderson had voor mij de betekenins van Chakotay gevonden: "Peace in the Valley" oftewel "Vrede in de vallei". Ik ben echt al weken aan het zoeken geweest en kon het maar niet vinden. Maar nu weet ik in ieder geval de betekenis van de naam. De stam is nog niet echt duidelijk, op de sites van "Enterprise" wordt er gesproken over Maya's en Rubber Tree People. Maar het is niet duidelijk of dat ook de werkelijke stam is. Misschien vinden we dat ook nog wel.

Who writes, gets an answer! Margaret Henderson did get me the meaning of Chakotay: "Peace in the Valley". I'm really already searching for it for weeks, and couldn't find it. But now I know the meaning of the name. The tribe is not clear yet, on the sites of "Enterprise" they write about Maya's and Rubber Tree People. But it is not clear if that is the real tribe. Maybe we can find that also in time.

week 2

17 september 2005 / 10 dagen/days

Het gaat uitstekend met de burmeesjes. Ze komen goed aan, eten bij beide moeders en slapen nog erg veel. Alle navelstrengetjes zijn er afgelopen dagen afgevallen en de oogjes zijn ook allemaal al open. Ze kunnen het goed vinden met hun neef en nicht ook al zijn die dan een stuk groter.

All is going very well with the Burmese. They gain very well, eat at both moms and sleep a lot. The umbical cords fell of in the last couple of days and the eyes are also open. They have no problem with their nephew and niece although they are a lot bigger.


CHA'RISA 17-9-05

CHA'TIMA 17-9-05

CHAKOTAY 17-9-05
 

CHAYTON 17-9-05

CARIB 17-9-05

Week 3

22 september 2005 / 15 dagen/days

Weinig te vertellen, het gaat gewoon goed met deze kanjers. Ze groeien goed, maar wat wil je dan ook als je van twee walletjes eet. Van de andere poezen is alleen Alíila geďntereseerd in de burmeesjes en vooral de twee siamezen. Shivaya en Menitha moeten er niets van hebben, Shivaya gromt zelfs als ze in de buurt komen. Het duurt deze keer lang voordat ze overstag is.

Not much to tell, all is going well with these big guys. They grow very good, but that is no surprise when you can eat by two mothers. From the other females only Alíila seems to be interested in the Burmese and especially in the two Siamese. Shivaya and Menitha are not fond of the kittens, Shivaya even reacts grumpy when the kittens get to close to her. It takes a bit more time to get her used to the kittens this time.

Week 4


CHA'RISA 29-9-05

CHA'TIMA 29-9-05

CHAKOTAY 29-9-05
 

CHAYTON 29-9-05

CARIB 29-9-05

30 september 2005 / 23 dagen/days

Vandaag gebeurde het onwaarschijnlijke: Shivaya ligt bij de kittens. Vanmorgen vond ze de Thai-tjes ineens heel interesant en wilde ze toch wel beter leren kennen. Eerst nog een beetje grommend aan ze ruiken, maar dan gaat ze toch overstag en wil ze dat de kittens bij haar liggen. De moedergevoelens komen hevig boven. Omdat ze echter met de kittens gaat sjouwen sluit ik de huiskamerdeur zodat ze niet naar boven kunnen. Als ik s'middags thuis kom ligt alles gezellig bij elkaar. Ook de burmeesjes heeft ze geaccepteerd. Alíila heeft haar voorbeeld gevolgd en wil ook bij de kittens liggen.

Today the unexpected happens: Shivaya sleeps with the kittens. This morning she thinks the Thai kittens are very interesting and wants to know them better. First she had to growl and smell them, but then she turns around and wants them to lie with her. Her mother feelings are boiling up. But because she is moving the kittens I have to close the living room door so she can't go with them upstairs. When I get home in the afternoon all is close together. She also accepted the Burmese kittens. Alíila followed her example and wanted to lie with the kittens also.

3 oktober|October 2005 / 26 dagen/days

Het tweede nestje is altijd wat sneller als het eerste, ze hebben dan ook een voorbeeld aan de andere kittens dus dat zal de oorzaak wel zijn. Want ik moest vanaf vandaag een plankje in de bench zetten zodat dat hele kleine grut nog niet in de huiskamer gaat lopen. Als we thuis zijn zet ik echter het looprekje om hun bench en krijgen ze wat meer ruimte. De moeders vinden dit nog niet echt geweldig en worden erg nerveus. Vooral Shivaya, Alíila en Aiyana.

The second litter is always faster then the first one, they have an example in the older kittens. I had to put a board in front of the bench so the little ones would not walk trough our living room. When we are at home I give them a bit more space. The female cats are not happy with that, they get a bit nervous of it. Especially Shivaya, Alíila and Aiyana.

5 oktober/October 2005 / 28 dagen/days

Het plankje en het rekje was niet volgens Aiyana's planning. Ze verhuisde de kittens naar een mandje buiten de ruimte van de bench. Een paar keer de kittens teruggelegd maar bij voorbaat weet ik al dat ik deze strijd weer ga verliezen. Vreemde dames zijn dit soms. Ze zijn heel erg bezorgd en willen niet dat ze uit de bench lopen, maar dan gaan ze wel een andere plek zoeken waar het voor mij niet meer mogelijk is om ze binnen een rekje te houden. Dus.....vanmiddag grote schoonmaak. Bench uit elkaar, dekens en matjes allemaal in de was. De boel weer gestofzuigd en alle meubels weer op hun eigen plekje terug. Kittens bij elkaar in de grote en kleine mand en nu maar extra voorzichtig met het lopen. Iedereen loopt uit voorzorg op pantoffels of kousenvoeten en de kittens hebben de tijd van hun leven.
De kleurtjes van de kittens: gisteren heb ik ze nog eens heel aandachtig zitten bestuderen. En het is nog ontzettend moeilijk hoor, want zekerheid heb ik nog niet. Verschil zie je echter al wel wat tussen de kittens. Carib is het lichtste kitten, ik denk een Cinnamon, maar Fawn sluit ik ook nog niet uit. Chakotay is het donkerste, en dat vanaf het begin af aan, van hem vermoed ik nog steeds dat hij een Chocolate is. Sterker nog, het kan wel eens zijn dat hij geen Cinnamon draagt omdat hij zoveel donkerder is. Chayton is ook weer anders van kleur dan de twee meisjes, hij is donkerder dan Carib en lichter dan Chakotay. Ik heb het vermoeden dat hij een lilac is. De twee poesjes zijn qua kleur ongeveer hetzelfde, ze zijn ook donkerder dan Carib en lichter dan Chakotay en van hen twijfel ik of ze Chocolate of Lilac zijn. Dus zover ik het nu inschat zit er geen Fawn poesje in dit nest en zou dat willen zeggen dat beide dames naar een ander liefhebbend adresje mogen. Maar... pin me er nog niet op vast want ik kan er ook helemaal naast zitten. Ik had van Cinnamon fokkers begrepen dat het wel tot een week of 8 kan duren voor je meer zekerheid hebt.

The board was not necessary in Aiyana's eyes. She moved the kittens to another place. I putted the kittens back in the bench, but already I know I'm going to loose that battle. Strange mothers sometimes. They are very worried about their children and don't want them to walk outside of the bench, but they go find themselves another place where I can't fence them in. So I cleaned up this afternoon. Bench away, blankets in the washing machine. Vacuum cleaned the whole place and putted the furniture on the place they were before I putted the bench in. Kittens in a big and a smaller basket, and now we have to be extra careful with walking. Everybody walks on slippers or only socks, the kittens have the time of their life.
The colours of the kittens: yesterday I watched them closely. I still think it is very difficult, still not sure. I can see different between the kittens though. Carib is the lightest one, I think he is Cinnamon, he can be Fawn also. Chakotay is the darkest one, from the beginning, I still think he is a Chocolate. I believe he is not carrying Cinnamon because he is that dark. Chayton is not the same colour then the two female, he is darker then Carib but lighter then Chakotay. I think he is a Lilac. The two females are almost the same colour, they are darker then Carib and lighter then Chakotay, I'm not sure if they are Chocolate or Lilac. The way I see it now there is no Fawn female in this litter so that means that both ladies may go to another loving home. But don't put a gun against my head, I can be totally wrong. I already heard from Cinnamon breeders that it can take up to 8 weeks before you are sure.

Week 5

9 oktober/October 2005 / 32 dagen/days

Ook deze kittens zijn afgelopen donderdag voor het eerst ontwormt. Ontwormingspasta door het eten en met een spuitje in het bekje gebracht. Dit ging weer erg goed. Ook met vast eten zijn we begonnen maar daar vinden ze nog helemaal niets aan. Wat ik erin stop eten ze wel op, maar zelf proberen is er nog niet bij. Zindelijk zijn ze ook nog niet, want ze gaan gewoon ergens zitten en hebben nog niet in de gaten dat ze dat op een kattenbak moeten doen. Heel verschillend is dat toch weer bij al die nestjes. Hier zal ik dus wat meer aandacht aan moeten besteden, terwijl die twee Thai's eigenlijk zelf meteen de bak opzochten. Vanwege de onzekerheid van de kleuren en al weer de eerste aanvragen van kittenkopers heb ik Margaret om hulp gevraagd. Naar aanleiding van de foto's doet ze een inschatting, maar beter is het toch dat ze komt kijken. Dus hebben we nog even een afwachtende houding. Als er namelijk een Fawn poesje bij zit dan houden we dat zelf, maar ook andere fokkers hebben interesse in een Cinnamon/Fawn poes of kater. Dit omdat er van deze kleur bij de Burmees nog niet zoveel van zijn. Een eerste kittenkoper hebben we gisteren al op bezoek gehad: Kim met vriend. Maar wat is dat ontzettend moeilijk kiezen. En ik maak het alleen maar moeilijker doordat we de kleuren ook nog niet zeker weten. Dat kitten mag weg mits, etc. Erg vervelend voor Kim. Ze valt helemaal voor Carib, ons ijsbeertje. Ja dat snap ik wel, wij zijn ook al helemaal weg van dit ventje. Het is een heel koddig en aanhankelijk kitten. Haar tweede keuze is Chayton als Carib naar een fokker gaat. Ik zelf vind dit ook geen prettige situatie, ik wil nu eerst weten welke kleurtjes ze hebben voor er andere kopers kunnen komen kijken, want zo kun je geen goede afspraken maken. De breng/haal afspraak voor het kitten van Kim is in ieder geval al wel vastgesteld op 10 december.

The kittens had the first deworming last Thursday. Deworming trough the food and then in the mouth. It all went well. We also started with can food, but they don't like it at all. What I put in they will eat, but they won’t start themselves. They are also not clean yet, because they pie on the spot they are and don't know they have to do that on the litter box. Very different with all those litters, I have to spend more attention to these ones, the two Thai's went on the litter box from the start. Because I'm not sure of the colours and the first applications for the kittens I asked Margaret for help. She looked at the pictures and said to me what she thought I had, but it would be better if she came to see them. But we have to wait a little. Because if there is a Fawn female we are going to keep that ourselves, also other breeders are interested in Fawn or Cinnamon male or female. Because those colours are not yet that common in Burmese. The first new kitten owner visited us yesterday. Kim and her friend. But what a difficult task to choose. And I even make it worse because I don't know the colours yet. So it went like this: that kitten can go if, and so on. Very difficult for Kim. She is totally in love with Carib, our Ice cube. I can understand that, we are also very in love with him. He is funny and loves cuddling. Her second choice is Chayton when Carib goes to a breeder. I don't like this situation either. I want to know the colours first, before any other buyer is coming, because I can't make a deal now. The take/bring date is on December the 10th.

Week 6

17 oktober/October 2005 / 40 dagen/days

Sinds vorige week was ik al bezig om deze knuffels aan het eten te krijgen, maar pas sinds een dag of vier lukt het goed. Ze eten ongeveer zelf, soms heeft een nog wat aanmoediging nodig en doe ik wat eten op mijn vinger om in het bekje te smeren. Daarna eten ze met zevenen het hele bord leeg. Momenteel krijgen ze al twee keer daags een portie. En dat gaat schoon op. De gewichten gaan wat schommelend. Ik weeg niet iedere avond meer omdat ze goed lijken te gaan, toch merk ik dat er soms een of meerdere bijna niet aangekomen zijn in een paar dagen. Nou is het wegen ook niet altijd zuiver omdat ze niet stil zitten, en vaak moet je dan maar een inschatting doen. Bovendien zijn ze ontzettend actief en dan merk je ook altijd dat de gewichten wat stagneren. Ze moeten dan meer eten om ook werkelijk aan te komen. Toch maak ik me geen zorgen, ze zijn goed actief, eten goed van het bordje en bij mama en maken ook geen zieke indruk. Zelfs de oogjes zijn bij allen netjes. Op wat vieze ooghoekjes na, maar geen ontstoken oogjes deze keer. Cha'risa heeft een dagje met haar rechtervoorpootje omhoog gehuppeld. Waarschijnlijk te hard gestoeid of toch een beetje te hard gevallen. Nu loopt en rent ze weer gewoon mee, dus het was niets bijzonders. Verder zijn ze erg op ontdekking uit, kijken de streken af van de Thai's en maken de huiskamer onveilig.

Already from last week I started with feeding these little pets, but since four days it is working. They eat alone, although sometimes one or the other needs some support and I put some food on my finger and put that in the mouth of the kitten. Then all seven eat the plate clean. They get two meals a day and all of that is finished. The weights are going well. I'm not taking the weight every night now because they seem to gain enough weight. Although not all of them are going that fast The scale is not always that clear because the keep on moving, and I have to take a number on the scale. They are very active, eat well from the plate and at the mamas and are not looking ill. Even all eyes are very good, only a little dirt in the eye corner, but no red and sick eyes this time. Cha'risa walked on three paws for a day, she kept her right paw up. Maybe played to hard, or maybe fell to hard. Now she is running again like all others, nothing special. They are very playful and look what the Thai kittens do, so they can do it too.

Cha'risa 13-10-05 Cha'tima 13-10-05 Chakotay 13-10-05<
 
  Chayton 13-10-05 Carib 13-10-05

19 oktober/October 2005 / 42 dagen/days

Vandaag kwam Margaret Henderson naar de kittens kijken. We hadden al contact gehad vanwege de kleurtjes. Ik dacht al wel in een bepaalde richting maar durfde vanwege mijn onervarenheid met deze kleuren toch niet te garanderen wie wat had. Ja Chakotay, daar was ik van het begin al van overtuigd, dat is een Chocolate Burmees. Maar bij de anderen heb ik veel getwijfeld. Eind vorige week had ik al voor mezelf uitgemaakt welke kleuren de andere Burmezen hadden. Maar of dat dan ook klopt? Dus het is dan fijn dat een ervaren fokker je toch zekerheid kan geven. Ik had Margaret al foto's gestuurd, maar dat Vertekent toch heel erg. Dus nu vandaag bij daglicht. Chakotay is Chocolate, Carib een Cinnamon en Chayton is een Lilac, maar draagt wel Cinnamon. Hij is erg licht. Cha'risa en Cha'tima zijn beiden Chocolates maar dragen ook Cinnamon. Nu is het voor Kim en ons even afwachten of de fokker die interesse heeft in een Cinnamon kater ook werkelijk Carib een mooie kater vindt, en zijn lijn moet natuurlijk passen voor haar katten. Als dat zo is dan gaat Lilac kater Chayton naar Kim. Dus daarom beiden even gereserveerd tot nader bericht. De poesjes en kater Chakotay zijn alledrie beschikbaar.

Today we had a visit from Margaret Henderson. We already had contact before because of the colours. I already had some thoughts about it, but because of my inexperience with these colours I didn't have the guarantee of who is who. Only Chakotay, I was convinced from the beginning that he is a Chocolate Burmese. But a lot of doubts with the others. Last week I had made up the colours for myself, but if that was right? I'm very glad Margaret had some time to look at my kittens, it is very nice to have an experienced breeder who can give you assurance. I mailed some pictures too Margaret, but that is so hard to tell. So now today, in daylight. Chakotay is a Chocolate, Carib a Cinnamon and Chayton a Lilac, but he is caring Cinnamon. He is very light. Cha'risa and Cha'tima are both Chocolate but also carry Cinnamon. Now Kim and we have to wait and see if the other Breeder is have an interest in a Cinnamon male and thinking Carib is a fine tomcat. We he is going to be a tomcat, Lilac Chayton will be going to Kim. So I reserved both of them for a while. Both females and male Chakotay are available.

Week 7

26 oktober/October 2005 / 49 dagen/days

De kittens kregen bezoek vandaag: familie Veldhuijzen uit Amsterdam kwamen voor de katertjes. Mijn planning was niet helemaal goed want de dierenarts was nog niet weg. Toch hebben we een goed gesprek gehad en kon men een keuze maken. Chakotay gaat straks naar Amsterdam, wel blijft hij wat langer bij ons want pas op 22 december wordt hij opgehaald. En dat vinden wij helemaal niet erg want aan afscheid nemen willen we nog niet denken.

Visits for the kittens today: Family Veldhuijzen from Amsterdam came to look at the males. The planning was not that good, because my vet was still here. But we had a good conversation and they picked Chakotay. So he will go to Amstedam, but he is staying a bit longer because he won’t be leaving us before 22 December. But we don't mind that and we don't want to think about saying goodbye.

Week 8

28 oktober/October 2005 / 51 dagen/days

Vandaag belde Silvia om te informeren voor Carib. Uit Italië, niet echt aan de deur. Silvia wil echter graag Cinnamon gaan fokken en was dus op zoek naar een Cinnamon kater. Ze vertelt me over haar plannen en over haar katten. Toch is zo'n stap niet altijd direct te maken en wil ik er nog een paar dagen over nadenken. Maandagavond hakken we de knoop door.

Today Silvia Called to inform for Carib. From Italy, not that close. Silvia loves to breed Cinnamon so she is looking for a Cinnamon male. She told me her planed and all about her cats. It is quiet a step and we want to think it over for a few days. Monday evening we decide what we do.

Cha'risa 30-10-05 Cha'tima 30-10-05 Chakotay 30-10-05
 
  Chayton 30-10-05 Carib 30-10-05

31 oktober/October 2005 / 54 dagen/days

Silvia belt terug en ik kan haar vertellen dat we er goed over nagedacht hebben en besloten hebben dat Carib naar Italië verhuist. Ze is dol enthousiast en blij dat ze Carib op mag komen halen. Een gerichte afspraak hebben we er nog niet over gemaakt, maar het zal zo ergens tussen kerst en nieuw zijn. Ook breng ik Kim op de hoogte van de recente ontwikkelingen. Ze wist vanaf het begin dat het kon gebeuren dat hij naar een fokker ging, en daarom koos ze voor Chayton als tweede keus. Voor haar en ons is het fijn dat er nu eindelijk duidelijkheid is. Qua karakter maakt het allemaal niet veel uit. De kittens zijn erg aanhankelijk en hangen regelmatig aan je broek omdat ze geknuffeld willen worden.

Silvia calls again and I can tell her we thought it over and decided that Carib can move to Italy. She is very enthusiastic and glad that she can pick up Carib. We can't make a definite date, but somewhere between Christmas en new year she will pick him up. I mail Kim to tell her about the news. She knew from the start that this could happen and that he would go to a breeder, that is why she chose Chayton as second. It is nice to know for her and for us. The kittens are all more or less the same, they are very cuddly and hang on your jeans to get cuddled and petted.

Week 9

9 november 2005 / 63 dagen/days

Het gaat redelijk met de kittens. De gewichten gaan momenteel niet zo hard meer. Er ligt ook af en toe wat wit spuug. Melk! Waarschijnlijk heeft dit met de verandering van samenstelling van de melk te maken. Jamila is krols en haar melk verandert daardoor. Bovendien zijn de kittens erg actief en dat vergt natuurlijk calorieën. Buiten dit zijn ze erg actief, spelen de hele tijd als ze wakker zijn en geen van de kittens zit zielig in een hoekje. Dus ze zijn niet ziek van harte. Ook kwam de dierenarts vandaag langs om ze hun eerste enting te geven. Ze werden allen weer goedgekeurd en kregen hun eigen paspoort.

The kittens are doing so so. The weights aren't going that fast. There is also some kind of vomit. White, milk. Probably the milk is changing from the mothers. Jamila is in heat and her milk is changing. Also the kittens are very active and that cost calories. They play all day when they are awake and non of the kittens is sitting in a quiet corner, so they are not ill. The vet came to see them and to give them the first vaccination. He checked them thoroughly and they all got there own passports.

Week 10

13 november 2005 / 67 dagen/days

Zoals verwacht zijn ze de kittens niet goed aangekomen, er zijn er zelfs afgevallen deze week. Toch zijn ze verder goed gezond en spugen niet meer. Ze hebben geen nawerkingen gehad van de eerste vaccinatie. Alleen Chakotay heeft een paar dagen last gehad van een vies oogje. Dat had hij echter al voor de inenting. Deze is echter al weer zo goed als genezen. Vandaag kregen de kittens dubbel bezoek. Voor Cha'tima kwam Minke Bakker en haar twee dochters naar Tilburg, en Cha'risa kreeg bezoek van Anita en Pieter Bon. Minke en vooral haar dochters hadden al snel hun keus gemaakt en vielen voor de charmes van Cha'tima, zij gaat straks naar Gronsveld en gaat Donder een Burmeesje van dan vier maanden gezelschap houden. Bovendien is er ook nog een heel lieve hond die nu het speelkameraadje van Donder is. Anita en Pieter vinden Cha'risa erg leuk en mooi. Maar toch zijn er nog wat twijfels. Ze hebben namelijk al vier katten en die zijn allemaal een heel stuk ouder. Ze willen er nog even over nadenken. Ik vind dat nooit een probleem, je moet het zeker weten dat je er nog een huisgenootje bij wilt voor weer een jaar of 15 of 20 of zelfs 25. Later krijg ik per mail bericht dat ze Cha'risa er heel graag bij willen hebben. Ze gaan de stap toch wagen om hun katten op leeftijd een jong speelkameraadje te geven. Waarschijnlijk gaan ze dan over een paar jaar ook nog een keer een nestje fokken met Cha'risa. Maar dat zal niet binnenkort zijn omdat Cha'risa eerst nog tot een jaar of drie lekker mag groeien en stoeien. Dus nu hebben alle Vyomeshjes al weer een nieuw, fijn en warm huisje in het vooruitzicht. Ik wil er echter nog niet aan denken. Ze zijn nu nog lekker van ons en we knuffelen ze nog zo vaak we kunnen. En knuffelen, dat doen ze erg graag.

Like I suspected the kittens aren't gaining that much, some even lost weight last week. They are looking healthy tough and aren't vommiting anymore. They had no side affects from the first vaccination. Only Chakotay had a bad eye, but he was already having that before the vaccination. That is almost gone now. The kittens had a double appointment today. Cha'tima had Minke Bakker and her two daughters to visit her, and for Cha'risa came Anita and Pieter Bon. Minke and her daughters had no hard time by choosing one, and fell for the lovely eyes of Cha'tima. She is going to live in Gronsveld and is going to be company of Donder a Burmese of four months. Also there is a dog that now is the playmate of Donder. Anita and Pieter like Cha'risa, but still have some doubts. They already have four cats and they all are a bit older. So they want to think it over, I never make a problem of that, you have to be sure that you want another pet for another 15, 20 or even 25 years. Later that evening they send me a mail, they love to have Cha'risa , they are going to make the step to take in a youngster with older cats. Probably they are going to breed with her, but that wont be very soon because Cha'risa may grow up for another three years. So all Vyomesh kittens have a new, nice and warm home. I don't want to think about it yet. They are ours at the moment and we pet them as much as we can, and cuddling... they love that.

Cha'risa 13-11-05 Cha'tima 13-11-05 Chakotay 13-11-05
 
  Chayton 13-11-05 Carib 13-11-05

Week 11

23 november 2005 / 77 dagen/days

Het gaat weer de goede kant op met de gewichten. De kittens komen allen weer aan. De een is wat meer aan het bijkomen als de ander. Wel houd ik ze goed in de gaten dat ze voldoende eten en ook krijgen ze iedere avond kip of vis om maar flink bij te komen. Chakotay is de enige die totaal niet afgevallen is en die blijft ook gewoon dooreten. Eten is hobby nummer een voor hem, of hij staat bij de eetbakjes of hij ligt aan de tepel, hij groeit goed in de breedte en heeft een behoorlijke buffer. Cha'risa is van de poesjes degene die het minst afgevallen was en nu ook het snelst weer aankomt. Cha'tima is vanaf de geboorte het lichtste kitten, maar doordat haar twee broertjes meer afgevallen waren dan zij is ze nu de heren bijna voorbij gestreefd. Carib had een flinke terugval maar bleef wel lekker eten, ook hij komt weer netjes aan. Chayton was mijn grootste zorgenkindje deze week omdat hij steeds wegliep van de etensbak. Dus heb ik hem een handje geholpen en dwangmatig wat eten gegeven. Na een paar dagen ging hij weer gewoon zelf eten en kwam een beetje aan. Aan zijn gewicht is echter te zien dat hij zelf nog niet zoveel zin had. Tussendoor weeg ik de lichtste kittens en noteer dat voor mezelf om in de gaten te houden of ze weer goed aankomen. En ook al gingen de gewichten nog niet als een speer, de kittens daar en tegen wel. Die spelen gewoon door of er niets aan de hand is.

The weights are going in the right direction. All kittens gained weight this week. One more than another. I keep a close eye on them to see if they eat enough, I give them cooked chicken and fish every evening, so they get a good weight. Chakotay is the only one who didn't lose any weight, he just keeps on eating. It looks like eating is his favourite hobby, he is near the eating bowl or he is drinking on a nipple, he just keeps on growing and is very strong. From the two females Cha'risa is the one who lost the least, and gains the most. Cha'tima is the smallest kitten from birth, but because her two brothers lost weight she is getting past them. Carib had a bad weight loss but kept on eating, so he is gaining nicely. I worried the most about Chayton last week, because he kept on running away from the eating bowl. So I decided to help him a little and force feed him. But his weight shows that he was not keen on eating this week. In between I take the weights of the smallest ones and note that for myself to watch them carefully. And although the weights didn't yet go like an arrow, the kittens did. They just kept on playing like nothing is wrong.

Week 12

27 november 2005 / 81 dagen/days

Vanmorgen de gewichten weer van allen genomen. Ze zijn allen ontzettend goed aan het groeien. Tussen de 114 en 220 gram aangekomen. Chakotay natuurlijk die 220 gram, wat een beer van een kater is dat aan het worden. Hij weegt bijna net zo zwaar als zijn nestmaatje Bijitita. En hij doet dus ook niet onder voor de Thai's, hij houdt van stoeien en is voor geen hel of duvel bang. En daarnaast, eten, eten en nog eens eten. De andere vier zijn de grootste slijmjurken die er maar bestaan, ze lopen de hele dag achter je aan, moeten op arm, schouder of nek rondgedragen worden. En dan ook nog het liefst flink knuffelen. Buikjes aaien, kinnetjes kroelen, het kan niet lang genoeg duren en na die knuffelpartij vallen ze uitgeput in slaap in je nek of op je schoot. En toen vanmiddag de fotosessie. Dat valt niet mee hoor, liggen ze eerst lekker te slapen, Chakotay dus weer bij Jamila aan de tepel! Als ze echter het fototoestel horen zijn ze meteen wakker. Eerst maak ik foto's van Carib, en als ik even later Chayton op de gevoelige plaat zet komt Carib ook aangehuppeld. Dus maak ik wat foto's van samen. Dan wil ik Chakotay fotograferen, maar ook nu komt Carib weer aanlopen. En even later volgt Chayton. Het lijkt wel of ze graag op de foto willen. Ik kan een paar heel leuke broertjes foto's maken, en ze gingen er zelf goed voor liggen. Dan de dames nog, die lagen in de mand en zijn niet van plan eruit te komen. Cha'risa doet met moeite haar ogen open en wil liever doorslapen. Cha'tima kijkt al wat helderder. En de heren? Nee ze willen niet met hun zusjes op de foto. Ze hebben vast een pact gesloten, van alleen maar stoere mannen of zo.

I took the weights again from all kittens. They are growing very good. Between 114 and 220 gram. Chakotay gained 220 gram of course, he is like a little teddy bear. His weight is almost the same as his nest pal Bijitita. And he is not afraid of the Thai's, he likes to play rough and is not afraid. And in the mean while: eating, eating, and eating. The other four are the biggest cuddlers I have seen. Whole day they walk after you, they want on your arm or on your shoulders or neck. And they want to get cuddled whole the time, on their tummies or their chins, and you may not stop until they fall asleep on your lap or arm. Then the foto shoot this afternoon. That is not easy, first they were fast asleep, Chakotay drinking on Jamila's nipple! Then they hear my foto camera and they wake up. First I take pictures from Carib, then I start taking pictures from Chayton and Carib jumps at Chaytons side. So I make some pictures of the both of them. Then I make pictures from Chakotay and again Carib climbs next to him, and a minute later Chayton follows. It looks like they want to be on the pictures today. So I make a couple of nice brother pictures and they posed very nicely for me without any help from me. Then the two ladies, they were in the soft cats basket, and where not planning to come out. Cha'risa is having trouble opening her eyes, she wants to sleep. Cha'tima looks a bit clearer. And the toms? They don't want to go on a picture with the sisters, they made a pact: only though guys!

Cha'risa 27-11-05 Cha'tima 27-11-05 Chakotay 27-11-05
 
  Chayton 27-11-05 Carib 27-11-05

30 november 2005 / 84 dagen/days

Morgen zijn de kittens precies 12 weken, tijd voor de tweede enting. Eerst wil ik echter zeker weten of de kittens genoeg in gewicht zijn aangekomen om deze enting te kunnen verwerken. En ik mag niet klagen, na die twee weken kwakkelen met de gewichten zijn ze nu als een speer aangekomen. Alleen Cha'tima is nog net niet over de kilo, maar zij was dan ook het lichtste van het stel bij de geboorte. We durven het aan. De dierenarts controleert alle kittens weer en geeft ze hun enting. Ze krijgen een tweede stempel en sticker in hun boekje. Ze zijn er nu bijna klaar voor. Nu nog even de nare entstof uit laten werken.

The kittens are exactly 12 weeks tomorrow; it is time for the second vaccination. First I want to know the weights to be sure if they can handle this vaccination. And there is nothing to worry about, after two weeks losing and gaining weight, they gained very well. Cha'tima is the only one who is not past a kilo, but she was the smallest one in the litter. Our vet exams the kittens and gives them their vaccination. Again a stamp and sticker in the book. They are almost ready now. We have to see if there will be no reaction from the vaccination.

Week 13

6 december/December 2005 / 90 dagen/days

Mama Aiyana is vandaag precies twee jaar. Twee jaar geleden kregen wij hier ons eerste nestje kittens, nu heeft Aiyana al weer zelf kittens en hebben we zes nestjes gehad. De kittens hebben geen nare bijwerkingen gehad van de enting. Ze zijn een dagje slaperiger/rustiger geweest. Maar daarna gingen ze weer met volle vaart vooruit, door de kamer en trappen bedoel ik dan. Het is wel druk, maar wel gezellig druk. Ik wil nog niet denken aan het afscheid, dat komt nu razendsnel.

Mama Aiyana is exactly two years today. Two years ago we had our first litter kittens, and now Aiyana is having her own kittens, we had six litters in between. The kittens had no bad complications from the vaccination. They were a bit calm and sleepy for one day. But after that they went full speed ahead, thru the room and stairs I mean. It is a handful, but we love it. I don't want to think about the goodbyes, that is closing in on us.

Week 14

8 december 2005 / 92 dagen/days

Vandaag nog een keer een allerlaatste fotosessie. Aankomend weekend gaan vier van de vijf Burmezenkinders verhuizen. Dus is het afgelopen met de pret.

Today our last foto shoot. Coming weekend four of the five Burmese will leave us. Then our fun will be over.

Cha'risa 8-12-05 Cha'tima 8-12-05 Chakotay 8-12-05
 
  Chayton 8-12-05 Carib 8-12-05

9 december 2005 / 93 dagen/days

Anita en Pieter Bon komen vandaag Cha'risa ophalen. Zij blijft in de buurt: Tilburg. Cha'risa is een heel grote kroelkont en komt regelmatig aandacht vragen. Ze krijgt een paar oudere katten als gezelschap. Na de gebruikelijke formaliteiten moeten we toch echt afscheid van haar nemen. Dag meissie, een mooie dame worden en hopelijk tot volgend jaar.

Anita and Pieter Bon come to pick up Cha'risa. She stays nearby: Tilburg. Cha'risa loves to be petted and looks for us on a regular base. She gets some older cats for company. After taking care of the usual business we have to say goodbye to her. Bye Sweetie, become a beautiful lady and hopefully till next year.

10 december 2005 / 94 dagen/days

Minke Bakker en dochter Tess komen vandaag ons kleinste hummeltje ophalen: Cha'tima. Ook Cha'tima hangt graag in je nek en bijt erg graag in je haren. Een tik die we wel vaker zien bij deze lijn. Tess heeft veel geduld moeten hebben, haar zusje had een tijdje geleden al een Bruine Burmees kitten gekregen en nu mocht zij een poes uitzoeken. Donder heet de poes van zus, en Cha'tima gaat Blits heten. Hopelijk wordt het twee handen op een buik en groeien de Burmezen gezellig op met hun jonge baasjes. Misschien mag Cha'tima zelfs nog een keer kittens krijgen. Maar daar horen we dan tegen die tijd wel weer wat van. Nog maar net heeft Cha'tima ons verlaten of Kim Zingel en haar vriend staan voor de deur. Afscheid nemen kan snel gaan. Ze nemen de tijd er echter voor en nog voor een laatste keer knuffelen we deze superaanhankelijke knul. Chayton is uit dit nest echt de allerliefste. Hij was het meest bij een van ons te vinden, beter gezegd, hij zat meer bij ons dan bij zijn moeder of broertjes en zusjes. Hij laat dit ook weer meteen zien door bij Kim op schoot te klimmen en bij haar te gaan liggen slapen. Zou hij vannacht alleen kunnen slapen? Ik ben met Kim benieuwd hoe hij het gaat doen. Hij blijft namelijk alleen en zal dus veel aandacht vragen van zijn baasjes, die veel thuis zijn.

Minke Bakker and daughter Tess come to pick up our tiniest one: Cha'tima. Cha'tima also loves to hang in your neck and bite in your hair. A habit we see more here in this line. Tess had to be a bit patient, her sister got a Brown Burmese kitten a while ago, and now she could choose a cat. Thunder is the name of the cat of her sister, Cha'tima will be called Blitz. I hope they will be very close friends and grow up with their young bosses. And maybe Cha'tima may get a litter some day. When that day will come we will hear more about it. Cha'tima left us a half hour ago and Kim Zingel with her friend is visiting us. Saying goodbye is going very fast. But they take their time and I can pet our very spoiled boy for a last time. Chayton is the cuddliest one out of this litter. Most of the time he was spending with one of us, even more then with his mother and brothers and sisters. He shows what I mean and climbs on Kim's lap and starts sleeping. Can he sleep alone tonight? Kim and I wonder how he will do it this first night. He stays alone and will get a lot of attention from Kim and her mom because they are a lot at home.


Carib 15-12-05

5 januari 2006 / 130 dagen/days

Carib is naar Italië! Dinsdagavond belde Silvia om door te geven dat ze woensdagmorgen zou vertrekken. Ik had haar al aangeboden dat ze bij ons kon slapen en dit aanbod nam ze graag aan. Om ongeveer 8 uur s'avonds belde ze op dat ze in Tilburg stond, vlak bij mijn werkgever: Interpolis. Ik ben haar gaan halen omdat het ondoenlijk is in het Engels de weg uit te leggen naar ons huis. We hebben de avond gebruikt om kennis te maken met elkaar, wetenswaardigheidjes uit te wisselen en natuurlijk Carib te bewonderen. Silvia was helemaal verliefd op Carib. Daarna op tijd naar bed want Silvia wilde vanmorgen weer graag op tijd weg. Het was net of Carib wist dat het zijn laatste nacht hier was. Hij heeft bijna de hele nacht dicht bij mijn hoofd gelegen op mijn kussen. Daarvoor heeft hij dat eigenlijk niet gedaan. Rond 8 uur nemen we afscheid van Carib en Silvia, die nog een lange reis voor de boeg heeft. Hopelijk gaat hij haar wens in vervulling brengen om Cinnamon Burmezen te fokken in Italië. En dan sluit ik het zesde kittendagboek, met een brok in de keel en een steen op mijn maag. Ik denk niet dat het went, mijn kittens verkopen, maar je kunt niet alles houden, maar ik zou het heel graag doen!

Carib moved to Italy! Tuesday evening I got a phone call from Silvia, she told me she would leave Wednesday morning. I already offered her that she could sleep over in our house, and she accepted great fully. At about 8 o'clock in the evening she called to tell she had arrived in Tilburg, very close to my employer: Interpolis. I went to her to show her the way, because it is almost impossible to tell how to drive in English. We used the evening to get to know each other a bit better, inform each other and admiring Carib of course. Silvia loved Carib. Then it was time to go to bed, because early in the morning Silvia wanted to Italy again. It looked like Carib knew it was his last night at our home, because he slept almost all night very close to me on my pillow. Before he never slept that close to us. Just about 8 o'clock we say goodbye to Carib and Silvia, who is going to have a long trip again today. Hopefully he is going to make her wish come true by breeding Cinnamon Burmese in Italy. And then I close the sixth kitten dairy, with a lump in my throat. I don't think I'm ever going to get used to it, selling my kittens, but I can't keep them all, but I surely would love to!


Carib lijkt een gekke bek te trekken, maar eigenlijk is het gewoon een gaapfoto.

Burmese
Thai