Aiyana's zwangerschap C-nest | Aiyana's pregnancy C-Litter

Bevallingsverslag | Delivery
Kittendagboek | Kitten dairy
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

4 juli/July 2005

Hoe snel kan het gaan. Zaterdag en zondag was er nog geen sprake van een krolse Aiyana. Hoewel ze zondag wel ontzettend aanhalig was. Toen vermoedde we al dat ze krols ging worden. Begin van de avond zette zich dit door. Dus heb ik Margareth gebeld om te vragen of ze welkom was. Whatmi is vrij, geen poezenbezoek, dus het is geen probleem. Margaret heeft vanavond onze Aiyana opgehaald en brengt haar naar Whatmi. Ze laat het weten als er een dekking heeft plaatsgevonden. Zou het dan toch nog lukken zoals we graag willen? Als Jamila zwanger is, en als Aiyana ook opneemt, komen er twee nestjes van Vyomesh in twee weken tijd. Ik weet echter nog steeds niet of Jamila wel zwanger is. Ze is ook weer aan het markeren gegaan, wat in mijn ogen geen goed teken is. Toch nog maar even afwachten.

How fast can things change? Saturday and Sunday Aiyana was still not in heat. Though she became very cuddly Sunday. We suspected that she was going to be in heat soon. Starting the evening she really got it going. So I called Margareth to ask if Aiyana could come and stay with Whatmi. Whatmi is free, no female company with him at the moment, so there was no problem. Margareth took our Aiyana with her this evening and brings her to Whatmi. She let us know if there took place a mating. Is it going to work out like we planned? If Jamila is pregnant, and when Aiyana is going to be pregnant too this week, then there will be two litters van Vyomesh in two weeks time. I still don’t know if Jamila is pregnant though. She is starting to mark some places again, and that is not a good sign if you ask me. We have to wait and see.

8 juli/July 2005

Aiyana is gisteren (donderdag 7 juli) voor het eerst gedekt door Whatmi. Ze zijn druk bezig geweest overdag en s'nachts. Maandagavond is ze opgehaald door Margaret. Toen ze echter bij Whatmi was, is ze spontaan haar krolsheid vergeten. Ze vond er maar niet veel aan bij die vreemde kerel. Dinsdag en woensdag heeft ze nodig gehad om te wennen. Maar gisteren kwam haar krolsheid dus weer goed opzetten. Nu maar afwachten of ze opgenomen heeft.

Aiyana and Whatmi matted yesterday (Thursday 7 July) for the first time. They have been busy during the day and night. Monday evening Margaret picked her up. But when she saw Whatmi she forgot all about the heat she was in. She didn't like to be with a strange guy. Tuesday and Wednesday she needed to get used to Whatmi. But yesterday her heatperiod came back again. Now we have to wait if she is pregnant or not.

10 juli/July 2005

Vanmiddag hebben we Aiyana opgehaald. We werden hartelijk ontvangen door Margaret en haar katten. Wat een lieverdjes zeg. Ze willen allemaal aangehaald en geaaid worden. Na de koffie en de papierenafwikkeling halen we Aiyana op bij haar mooie mannetje. Whatmi is ook een erg lieve kat en erg mooi. Hij is een erg lichte Lilac, dat komt omdat hij ook Cinnamon draagt, net als Aiyana. Dan is het weer tijd voor de terugreis. Na een half uurtje zijn we weer thuis. In de auto heeft Aiyana veel geslapen. Thuis vindt mama Shivaya dat ze een vreemde lucht bij heeft en vindt haar even niet lief. De rest heeft nergens last van. En Shivaya is niet ontzettend boos. Later op de avond ben ik nog even aan het bereken gegaan. Hoeveel procent hebben we nu kans op wat. Ik kom op het volgende uit: 37% kans op Lilac, 37% kans op Chocolate, 12,5% op Cinnamon en 12,5% op Fawn. De eventuele Lilac en Chocolate kittens hebben iets meer dan 60% kans om drager te worden van Cinnamon, dus ook erg licht zoals Whatmi en Aiyana. Nou we zullen zien, eerst maar eens kijken of ze opgenomen heeft.

This afternoon we picked up Aiyana. We got a warm welcome from Margaret and her cats. What a couple of sweet cats she has. They all want to get petted. After the coffee and the paperwork we go pick up Aiyana. Whatmi is a very beautiful and sweet cat. He is a very pale Lilac, because of the Cinnamon he is carrying, just like Aiyana. Then it is time to go home again. After half an hour we are back home. In the car Aiyana slept a bit. At home mama Shivaya doens't like the smell of Aiyana. The others don't mind and take her up in the group again. Shivaya isn't that angry. Later that evening I count the percent of chance we have on what. I count this: 37% chance on Lilac, 37% chance on Chocolate, 12,5% on Cinnamon and 12,5% on Fawn. The Lilac and Chocolate kittens will have a bit more than 60% Chance to be a carrier of Cinnamon, so they are going to be as licht as Whatmi and Aiyana. Well we see, first we have to look if she is going to be pregnant.

27 juli/July 2005

Aiyana is ook zwanger. Haar tepels zijn heel erg roze, maar echt dikker is ze volgens mij nog niet. De kittens verwachten we op 10 september 2005.

Aiyana is pregnant too. Her niples are very pink, but she is not yet getting fatter. We expect the kittens on 10 September 2005.

6 augustus/August 2005

Het gaat goed met Aiyana. Ze eet goed, wordt al een beetje dikker en ze heeft een stevige harde buik. Slapen doet ze echter niet meer dan anders. Toch wordt ze nu al een beetje rustiger. Ze speelt niet zo wild meer mee met Alíila, Shivaya en Menitha. Deze hebben zo van die periodes dat ze als idioten door huis en tuin racen. Normaal deed Aiyana gezellig mee, nu merk je toch dat ze wat vaker langs de lijn zit en alleen maar kijkt. Normaal gesproken zou ik deze week de embryos moeten kunnen voelen, maar Aiyana's buikje is bijzonder stevig, ik kan dus niets ontdekken. Dat wil niets zeggen, want vorige keer voelde ik bij Shivaya ook niets en toen droeg ze zes kittens. Aiyana is nu vier weken zwanger, nog vijf te gaan.

All is going well with Aiyana. She eats well and gets a bit fatter, she has a firm, hard belly. She doesn’t sleep more then before yet. But she is getting a bit easier. She doesn’t play that wild with Alíila, Shivaya and Menitha. They have those periods that they run through the house and garden like idiots. Normally Aiyana would join that party, but now we can see that she is more watching then playing. At this time I should be able to feel the embryos of Aiyana, but her belly is very hard, so I can’t discover anything. But that doesn’t mean anything, last time I didn’t feel anything with Shivaya’s pregnancy and she had 6 kittens then. Aiyana is four weeks pregnant now, still five to go.

13 augustus/August 2005

Aiyana's buikje groeit gestaag. Ze is nog niet ontzettend rond en dik, maar je kunt nu al wel aan haar zien dat ze kittens draagt. Ze eet en slaapt goed. Maar ze vraagt momenteel ontzettend veel aandacht. Aiyana is überhaupt al een poes die graag aandacht wil en een hele avond op je schoot kan liggen. Ook volgt ze mij altijd door het hele huis. Maar toch merk ik dat ze het nu nog erger heeft, ze is erg hangerig. Wil of op schoot of over je schouder hangen en kan dit urenvolhouden. Soms loopt ze zielig door het huis te miauwen en is dan op zoek naar een schoot of schouder om aandacht te krijgen. Ik houd haar goed in de gaten en controleer haar regelmatig op afscheiding. Net als Jamila natuurlijk. Ons arme meisje heeft ook helemaal nog niet in de gaten wat er aan de hand is, en ik hoop maar dat ze een goede bevalling krijgt. Hopelijk staan de andere ervaren poezen haar een beetje bij, en als het kan wijk ik natuurlijk niet van haar zijde als ze moet beginnen. Ze is nu vijf weken, en volgende week zouden we haar kittens moeten kunnen voelen.

Aiyana’s tummy is growing. She isn’t that fat yet but you can see now that she is pregnant. She eats and sleeps well. But she is asking a lot of attention at the moment. Aiyana already was a cat who loves to get attention and could lie on your lap the whole evening. She also follows me through the house. But still I notice that she is asking for more now. She likes to hang on your shoulder. She wants to sit on your lap or hang over your shoulder and can do so for hours. Sometimes she feels pity for herself and walks in the house meowing, and looks for a lap or shoulder then to get attention. I check her on a regular base, just like Jamila of course. Our poor girl doesn’t know what is happening to her. I hope she gets a good delivery and the other experienced cats will stand by her side, just like I will do when she gets starting. She is five weeks pregnant now, next week we should be able to feel her kittens.

2 september/September 2005

Het gaat nog steeds goed met Aiyana. Ze is ondertussen erg dik geworden, slaapt veel een eet goed. De kittens zijn goed te voelen en zijn erg bewegelijk in haar buik. De werpkist staat klaar voor haar, maar veel tijd heeft ze er nog niet in gezetten. Ze ligt veel liever in de stoel zoals onderstaande foto laat zien. Nog een weekje.

All is going well with Aiyana. She became rather fat, she sleeps a lot and eats well. The kittens move a lot in her tummy. The whelping box is ready for her, but she doesn't spend much time in it. She rathers rests in a chair like you can see on this picture. Just another week.

8 september/September 2005

Aiyana is bevallen van een zesling. Lees haar kittendagboek.

Aiyana gave birth to six kittens. Read her kittendairy.

Burmese
Thai