Gaia's bevallingsverlag J-nest | Gaia's delivery J-Litter

Zwangerschap | Pregnancy
Kittendagboek | Kitten dairy
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

11 oktober 2012

Donderdag
Vanaf 7 oktober 2012 was Gaia al onrustig. Ze had harde buiken en was wat slijm verloren en kwam mij veelvuldig opzoeken, meer dan anders. Ze kwam veel over mijn schouder hangen en wilde geaaid worden. Verder gebeurde er nog weinig.
Woensdagmorgen de 10e verloor Gaia weer meer slijm en zoekt ze al vaker de werpkist op, maar behalve slapen en harde buiken gebeurt er nog niets.
Donderdag de 11e, ze is nog steeds onrustig. Maar behalve dat, nog geen in aantocht zijnde bevalling. Ik ga toch werken op kantoor maar vraag of ik s'middags thuis kan werken, ik ben er niet helemaal gerust op. Bij thuiskomst lag alles rustig te slapen en kon ik gewoon thuiswerken. Nadat ik mijn werk afgesloten had ben ik rustig bij Gaia, Dawün en Kruimel gaan zitten. En na nog geen 10 minuten zie ik dat ze lichte voorweeën krijgt. Heeft ze liggen wachten? Of ben ik gewoon op tijd, ik weet het niet, maar het mag wat mij betreft gebeuren. Af en aan heeft ze een zo'n lichte wee, maar er komt verder niets, geen vruchtblaasje wat meestal komt, ze perst verder ook niet door en komt ook niet in persweeën. Ze hopt in en uit de werpkist, gaat in een ander mandje liggen, wil op schoot, dan weer op mijn schouder. Ze weet gewoon niet wat te doen. Ik blijf rustig en laat haar maar. Wel ga je je zitten bedenken hoe lang ik haar zo mag laten lopen. Aangezien ze gewoon actief is ga ik geen gekke dingen doen en laat de natuur voorlopig maar zijn ding doen.
21.00 uur zie ik haar ineens harder gaan persen en komt verliest ze weer slijm, yes nu gaat het beginnen. Spannend. Ze gaat in de werpkist liggen, ze lag op de bank in een klein mandje, en perst keurig met de weeën mee. Al vrij snel zie ik een vruchtzakje hangen met een pootje, ojee, de eerste is stuitbevalling. Das niet zo handig. Ik probeer het kittenpootje voorzichtig mee vast te houden omdat het steeds terug gaat in de baarmoeder. Het andere pootje komt ook nog niet goed over de rand en blijft steeds haken. Na wat voorzichtig gefriemel van mij schiet het tweede pootje er met een wee mee uit en bij de volgende wee komt het kitten verder naar buiten. Maar dan, het kopje zit zowat muurvast. Hier moet ze erg veel moeite voor doen om dat eruit te krijgen. Trekken aan het kitten wil ik niet, maar ik probeer het wel tegen te houden dat het niet terugschiet en voorzichtig mee te bewegen tijdens een wee. En dan ineens ploept het toch eruit onder een harde miauw van Gaia.
21.15 uur het eerste kitten is geboren, een donkerkleurig, en volgens mij zie ik balletjes dus een kater. Het arme ding beweegt nauwelijks en lijkt ook niet te ademen. Gaia en Dawün zijn druk met de nageboorte, ik knip de navelstreng snel door en begin het kitten droog te wrijven. Het piept wel maar ademt niet echt. Mondje leeggezogen met de slijmzuiger en Respirot op het neusje. Nog niet veel actie. Voorzichtig door het mondje wat lucht naar binnen geblazen zodat de longetjes wat open gaan en nog een keer wat Respirot en wrijven maar. En eindelijk zie ik het wat actiever worden en de longen op en neer gaan, het ademt zelfstandig. Pfff spannend zo dit eerste kitten, hopelijk gaan de volgende wat beter. Veel tijd om na te denken heb ik niet, Gaia trouwens ook niet, want die zat al weer volop te persen.
21.25 uur een tweede kitten komt eruit, hee een licht, Chocolate of Lilac dus. Dit kitten is wel zelf goed actief ondanks dat het ook door een stuitbevalling is geboren. Dawün en Gaia beginnen aan de nageboorte, die ze niet volledig opeten, dus een deel gooi ik weg. Dit kitten hoeft ook geen bandje om, want donker en licht kan ik wel uit elkaar houden. Ik droog het wat en denk dat het een poesje is. Dan moet ik beide kittens nog wegen, want door de snelheid van bevallen en het langdurig wrijven van het eerste kitten was ik daar nog niet aan toe gekomen. Nummer 1 weegt 62 gram en nummer 2 weegt 68 gram. Nou mooie gewichten, het zijn geen zware jongens, maar dit soort gewichten ben ik gewent, die komen er meestal wel.
21.30 uur kondigt kitten nummer 3 zich aan, snel na het tweede dus. Hoofdje eerst en het floept er soepel uit. Een donkerkleurig, maar wel een heel kleintje zie ik. Ik droog het en weeg het, oei 52 gram, das weinig. Toch is het wel goed actief. Ik leg het terug bij Gaia die er even wat rustiger bij is gaan liggen en maak een zwart bandje op maat om het verschil met nummer 1 goed te kunnen zien.
21.50 uur ligt nummer 4 in de werpkist, hoofdje eerst. Gaia heeft even goed moeten persen, maar toch kwam dit kitten redelijk snel. Dit kitten is het grootste van het stel, het blijkt 72 gram te wegen en is weer een donker kleurig. Ik maak een blauw bandje op maat en na het wat droog gewreven te hebben gaat dit kitten ook weer terug naar mama. Ondertussen wordt er volop gewassen aan kittens en kontjes. Nageboortes worden nagenoeg helemaal opgegeten en wat er niet op gaat gooi ik weg. Even denk ik dat dit het zou kunnen zijn, Gaia last een soort van pauze in, maar ik zie haar niet rustig en voldaan gaan liggen. Er zit er denk ik nog een of zo.
22.15 uur en inderdaad toen kwam nummer 5, weer een licht gekleurd kitten. Leuk zo'n nestje met meer kleuren. Ook dit komt met het hoofdje eerst en weegt 66 gram. Nadat dit kitten wat droog is en bij Gaia ligt zie ik haar ontspannen en zich om de kittens heen buigen. Het teken meestal dat ze klaar zijn. Even de baarmoederhoorns nog checken, maar ze zijn beide inderdaad leeg. Geen verrassingen meer zo. De werpkist kan zuiver gemaakt worden, maar dat valt niet mee met 3 grote katten en 5 kleine kittens. Toch krijg ik ook dat weer voor elkaar en rond 23.00 uur ligt alles rustig en voldaan in de kist. En ik voel nu pas hoe moe ik ben. Paar nachten slechter geslapen, en het altijd weer spannende moment van bevalling beginnen zijn tol te eisen. De was gaat mee naar boven, Gaia krijgt nog eten en dan duik ik mijn bedje in.

Thursday
Already from Oktober the 7th 2012 Gaia was restless. Her tummy was hard and she lost some fluid, she also came to see me regulary, more then ever. Then she wanted to hang on my shoulder and get petted. Not much action though.
Wednesdaymorning the 10th she lost more fluid and went more and more in the whelping box. But exept hard tummy and taking naps, nothing happends.
Thurday the 11th she still is restless. I dont see signs that she is already in delivery. So I go to my work on the office, but I feel restless and ask if it is possible to work at home this afternoon. When I get home all cats are sleeping and nothing happend. When I'm finished working I set myself next to Gaia, Dawün and Kruimeltje. Not even 10 minutes later I see she is having light contractions. Did she wait for me, or am I just in time? I don't know, but it think it may happen now. Now and then she has a light contration, but nothing more. There is no anmiotic sac, and she doesn't push harder and there are no strong contractions. She goes from whelping box to another sleeping place, want to be on my lap, then on my shoulder again. She just doesn't know what to do. I stay calm and let her be. Well I start thinking how long I can leave her like this. But because she is still very active I decide not to do anything and let nature go it's way.
21.00 hour I see her starting to have contrations, again more fluid, and yes now were starting. Exciting. She goes in the whelping box, she was on the couch next to me, and start pushing with the contractions. Soon I see the anmiotic sac with a paw. Oh a breech first. Not so easy for a first one. I try to hold the little paw, because it keeps on going back between the contractions. The other paw doesn't come out and looks to stay just behind the opening. After some massaging from me it pops out too, and with a next contraction the kitten comes further out. But the head stays firmly inside of Gaia. She has to do a lot of pushing to get it out. I don't want to pull on the kitten, but I try to keep it steady so it wont get back in. I try to help Gaia with every contraction to get it further out. And at once, a very hard shout from Gaia and the kitten plops out.
21.15 hour the first kitten is born, it is dark colored, and I think I see balls so it is a male. The poor little thing hardly moves and doesn't seem to breath either. Gaia and Dawün are very busy with the placenta. I cut the umbilical cord and start rubbing the kitten into a towel. It makes tiny sounds but it doesn't breath. I clean the mouth and throat and use Respirot on the nose. Not much action yet. Carefully I breath a little air in the tiny lungs so the open up a bit. Again a bit more Respirot and rubbing the kitten again. Finaly I see it is getting more active, and the lungs are going up and down. It is breathing on its own. Pff very exciting this first kitten, I hope the next one will go a bit better. I don't have much time to think about it, neither has Gaia, she is already in the contractions again.
21.25 hour the second kitten is born, nice a light colored one this must be Chocolate ore Lilac. This kitten is very active although it was again a breech delivery again. Dawün and Gaia start on the placenta, but they don't eat it all, I throw it away. This kitten doesn't need a band either. Dark and light I can keep apart. I dry it up a bit and think it is a female after checking it. Then I have to take the weights of both kittens, because of how fast it went and helping the first kitten to start breathing I did not do that yet. Number 1 weighs 62 gram and number 2 weighs 68 gram. Nice weights, it are not big kittens, but I'm used to this kind of weights and I know usualy they will get there.
21.30 hour kitten number 3 is coming, very soon after the second one. Head first and it comes out pliant. A dark colored again, but a very tiny one. I dry it and take its weight, ohh only 52 gram, that is not much. But it is very active. I put it back next to Gaia who is a bit calm now. I customize a black band to see the differents with number 1.
21.50 hour number 4 is in the welping box, head first. Gaia had to push a bit for a small while, but it went quite fast. This kitten is the biggest of them all, it turns out that it weights 72 gram and again a dark colored. I customize a blue band and after some rubbing to get it dry I put it back next to mama. In the mean while there is a lot of cleaning going one, kittens have to be washed and bottoms need to be cleaned. Placentas are almost eaten whole and what they leave behind I trow away. For a little time I think maybe Gaia is done, she seems to take some kind of break, but I don't see her settle down completely. I think there has to be one more or so.
22.15 hour and indeed number 5 came out, again a light colored kitten. Nice to have a litter with more colors. This one comes head first again and weighs 66 gram. I dried the kitten and put it back next to Gaia, and I see her relaxing, she curls around her kittens and is relaxed. Mostly the sign that she is ready. I check both uterus, but there are not kittens inside anymore. No more surprises this way. Cleaned up the whelping box, but that is not easy with 3 big cats and 5 tiny kittens. But I manage again and around 23.00 hour all is quit and contented in the whelping box. And now I feel how tired I am. Did not sleep well for a couple of nights, and then the always exiting moment of the delivery takes it tol. I take the laundry with me upstairs but first I gave Gaia something to eat and then I head to bed.

Burmese
Thai