Gaias dagboek J-nest | Gaias dairy J-Litter

Zwangerschap | Pregnancy
Bevallingsverslag | Delivery
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

13 oktober 2012
Zo, het eerste verslag in het dagboek. Alles gaat goed met mama en kittens. Zoals te zien is aan de gewichtentabel zijn ze keurig aangekomen. Ook de allerkleinste doet het heel goed en de eerste die zo veel moeite had om "op gang te komen" doet het ook keurig. De kittens zijn erg stil en mama ligt er volop bij om ze in alle rust eten te geven. Dawün ligt er als trotse oppas/schoonmaak overgrootmoeder bij. Die geniet ook met volle teugen. Kruimeltje vindt het nog maar niks, zij vind dat de kittens gek ruiken en ze wil er niet bij liggen. Terwijl ze wel heel nieuwsgierig bij de bevalling is geweest. Ik hoop dat ze nog bijdraait, maar het heeft wellicht wat tijd nodig. Gisteren overdag de kittens nog eens bekeken. Het eerste is grijzig van kleur in plaats van bruin. Dus dat is een Blauwe kater. De 2 lichte is nog niet helemaal duidelijk of ze Chocolate of Lilac zijn, ze zijn niet alletwee precies hetzelfde van kleur. Dit zijn volgens mij wel 2 poesjes. Het hele kleine kittentje is een Bruin en volgens mij een poes. En het andere grote Bruine kitten is een kater.

 
 

Hieronder een lijstje van volgorde en kleur bandje
1e kitten: Juke betekenis "Now", bij Lenape indianen(Blauw) kater geen bandje
2e kitten: Janewi betekenis "Always", bij Lenape indianen (Chocolate) poes geen bandje
3e kitten: Jukella betekenis "Oh ! Ah !", bij Lenape indianen (Bruin) poes zwart bandje
4e kitten: Jenu betekenis "Giant", bij Mikmak indianen (Bruin) kater blauw bandje
5e kitten: Jilaptoq betekenis "Makes Foothprints", bij Mikmak indianen (Lilac) poes geel bandje


Juke 14-10-2012
Blauwe kater

Janewi 14-10-2012
Choc? poes

Jukella 14-10-2012
Bruine poes
 

Jenu 14-10-2012
Bruine kater

Jilaptoq 14-10-2012
Lilac? poes

Ok, the first report in the dairy. Everything goes well with mom and kittens. As you can see in the weight gaining table they gained nicely. Also our smallest one is doing very good and so is also the first born who had some difficulty to start going. The kittens are very quiet and mama is almost continue with them to feed them. Dawün lays with them as a proud cleaning great grand mother. She is enjoying it fully. Kruimeltje doesn't like it, she thinks the babys smell strange and also Gaia and Dawün. Although she was with them during the delivery. I hope she turns around, but maybe it take some time. Yesterday during the day I checked the kittens again. The first one is more greyish then brown. So it is a Blue male. The 2 light ones is not clear if they are Chocolate or Lilac, they are not quiet the same color. But I think this are females. The very small kitten is a Brown one and probably a female. The other big Brown kitten is a male.


Juke 21-10-2012
Blauwe kater

Janewi 21-10-2012
Choc poes

Jukella 21-10-2012
Bruine poes
 

Jenu 21-10-2012
Bruine kater

Jilaptoq 21-10-2012
Lilac poes

4 november 2012
De kittens zijn momenteel ruim 3 weken oud en ze doen het erg goed. Ze komen keurig aan met gemiddelde gewichten van rond de 10 gram. Ondertussen zijn de kleurtjes allemaal wel wat duidelijker geworden. Hoewel dit misschien op de foto's niet altijd even goed te zien is. Maar het zijn dus een Blauwe en Bruine kater, een Bruine, Chocolate en Lilac poes. Een leuk gekleurd nestje. Wat ons verteld dat mama Gaia zoals verwacht Dilute draagt en papa Donaghy draagt Chocolate en Dilute. De kittens zelf beginnen nu leuk te worden. De eerste weken was het vooral slapen, drinken en dan weer slapen. Er werd wat in de kist geschoven op de buik, maar dat was het dan zo'n beetje. Nu kan het spul wat waggelend lopen, en begint interesse te krijgen in de buitenwereld. Grappig is dat als ze mij horen ze al beginnen te miauwen om geknuffeld te worden, dan willen ze juist wel opgepakt worden, terwijl ze de eerste tijd helemaal niet opgetild wilden worden omdat ze dan moord en brand schreeuwen alleen al bij het wegen. Sinds een paar dagen ga ik dus regelmatig bij de kittens bij de werpkist zitten en pak ze dan eruit en zet ze op mijn schoot. Dat vinden ze dan erg leuk en beginnen aan mijn kleren te ruiken of aan mijn handen, sommige vallen dan juist in de warme holletjes die de deken geeft op mijn schoot in slaap, of doezelen weg. Degene die uit dit nest je hart steelt en de meeste aandacht nu vraagt is Juke. Hij staat als eerste te schreeuwen dat ik hem moet pakken, en dan is meneertje pas stil. Vanmorgen was hij weg gedoezeld op mijn hand en lag zachtjes te spinnen. Je moet er toch niet aan denken dat hij straks ook weer het huis verlaat. Zelf vind ik het een erg mooi nestje en ben ik erg blij met het resultaat van deze combinatie. Als ik dit vergelijk met mijn eerste nest in 2003, dus bijna 10 jaar geleden, dan zie ik een positieve vooruitgang. Dony heeft zijn mooie kopbouw en zijn prachtige vacht doorgegeven aan zijn kindjes. En daar ben ik superblij mee. Zoals momenteel ook te zien zijn alle kittens gereserveerd. Een poesje blijft hier, waarbij ik keuze heb uit drie, maar momenteel erg naar het Lilac neig: Jila. Volgend weekend zaterdag komen alle nieuwe aanstaande baasjes een kijkje nemen, de een voor de middag, de ander na de middag. Op het programma van deze week staat het naar beneden halen van de ren voor de kittens, starten met vast voer vanaf donderdag en ontwormen van kittens en mama.


Juke 3-11-2012
Blauwe kater

Janewi 3-11-2012
Choc poes

Jukella 28-10-2012
Bruine poes
 

Jenu 28-10-2012
Bruine kater

Jilaptoq 3-11-2012
Lilac poes

The kittens are 3 weeks old at the moment and doing very well. They gain very good weight with a average of 10 gramm per day. In the mean while the colors are clear to us. Maybe it is not always good visible on the pictures. But we have a Blue and Brown boy and a Brown, Chocolate and Lilac girl. A funny colored litter. That tells us that mama Gaia is carrying Dilute, like I expected and papa Donaghy is carrying Chocolate and Dilute. The kittens start to get funny now. In the first weeks all they do is sleep and drink and sleep again. When they moved, they moved with their belly on the ground. Now they can walk waggely and start to get interest in the bigger world. Funny thing is that if they hear me they start meowing to get petted already. In the first weeks they started screeming when I only took them for a couple of minutes to check and take the weights, but now they start liking to get petted. Since a couple of days I sit down with them and pick them out of the whelping box and put them on my lap. They are liking that and start smelling on my cloths or my hands, some fall asleep in the warm cosy holes the blanket makes. The one who steels our heart at the moment is Juke. He is the first who starts screaming to get picked up, when I do so, he is quiet. This morning he fell asleep in my hand and started purring. I don't want to think about the time they leave the house when things like this happen. I think it is a beautiful litter and am very pleased with the result of this combination. When I compare this litter with my first in 2003, almost 10 years ago, I see a positive progress. Dony passed his nice headshape and his beautiful coat onto his kittens. I'm very glad with that. As you can see all kittens are reserved. One female will stay, and I have again the choice of 3, but at the moment I prefere the Lilac kitten: Jila. Comming weekend, Saturday, the comming new owners com to look at the kittens, the first couple in the morning, the other couple in the afternoon. This weeks programme for the kittens is to take down the run parts, starting with solid food from Thursday and deworming the kittens and mama.

 

Juke 9-11-2012
Blauwe kater

Jilaptoq 9-11-2012
Lilac poes

10 november 2012
De nieuwe baasjes kwamen vandaag de kittens bezoeken. Voor de middag kwam Izabela en Matt, voor Juke en Jukella. Ze wisten nog niet precies of het Jukella of Jila ging worden, omdat ik eigenlijk nog niet een volledig besluit had genomen. Beide poezedames hebben zo hun voordelen. Jukella heeft korter haar dan Jila, kopje en profiel vind ik bij beide goed. Jukella komt heel veel knuffelen bij allemaal, Jila zoekt mij en mama Gaia heel veel op. Ze dragen beide Cinnamon, maar Lilac Jila heeft verdunning, en of Jukella dat heeft weet ik niet, ze kan dat dragen naast haar Cinnamon, maar dat weet je niet zeker. Dus gaan we toch maar voor Jila, aangezien we die kleur nog niet in ons assortiment hebben.;-) (Altijd moeilijk hoor dat wikken en wegen) Izabela en Matt vinden het verder geen probleem, alle kittens zijn leuk, en de Lilac is leuk, maar de Bruine ook. Ze hebben een tijdje met ze op de bank zitten knuffelen en foto's maken, maar ze zijn eigenlijk net wat te klein om al goed lang bij mama weg te kunnen, na een tijdje gaan ze dan toch piepen waardoor mama Gaia en oma Dawün dan toch weer komen kijken of ze de kitten moeten komen collecteren.
Na de middag kwam Barbara en Ted voor Janewi en Jenu. Zij hadden al doorgegeven voor de Bruine kater te willen gaan en het Chocolate poesje. Aangezien ik geen voorkeur had voor het Chocolate dametje. Ook hier werd weer zo goed en zo kwaad als het kan geknuffeld en foto's gemaakt. We hebben weer leuke baasjes voor de kleintjes gevonden.

The new owners came today to visit the kittens. In the morning Izabela and Matt came for Juke and Jukella. Tehy didn't know exactly what it was going to be Jukella or Jila. Because I didn't make my decision yet. Both ladies have their benefits. Jukella has shorter hair then Jila. Head and profile are good from both of them. Jukella looks for us a lot to get petted, Jila plays a lot with mama Gaia and sits a lot on my lap. Both carry Cinnamon, but Lilac Jila carries dilute, and I'm not sure about Jukella about that. She can carry it next to her Cinnamon, but it is not certain. So we choose for Jila, and also because we don't have that color yet ;-) (It is always difficult to make a decision) Izabela and Matt dont mind, all kittens are funny and lovely, the Lilac is pretty, but so is the Brown. They petted a while with the kittens on the couch, and made pictures, but the kittens are a bit to small to stay long away from their mom. After a while they start to squeal and mama Gaia and grandma Dawün come to collect the kittens.
In the afternoon Barbara and Ted visit us for Janewi and Jenu. They already asked for a Brown male and Chocolate female. Because I had no preference for the Chocolate lady. They petted the kittens as long as it went well and made pictures. We found nice new owners for the little ones.

11 november 2012
De eerste ontworming zit er weer in. Het ging erg goed bij deze kleintjes. Het lijkt wel dat ze het niet vies vinden. Ze hebben niet eens zitten schuimbekken. Ook staat de afscheiding voor de werpkist. Soms komt er al een kitten even uit de werpkist. Maar veel verder dan de deken voor de werpkist zelf gaan ze niet. Eind van de week was ik begonnen met vers voer geven, maar deze kittens lijken helemaal geen trek te hebben in vast voer. Nu is het zo dat overgrootmoeder Dawün hele dagen bij de kittens ligt, en de kittens ook bij haar drinken. Als ik zachtjes in haar tepels knijp komt er inderdaad ook melk uit. Dus ik heb het vage vermoeden dat ze gewoon volle buiken drinken van de melk en daarom geen vlees willen. Maar we houden gewoon vol en het zal vanzelf wel goed komen.

The first deworming went well with those little ones. It seems they don't dislike it. They even didn't have spume on their mouths. We also put the delimitation in front of the whelping box. Some times a kitten climbs out of it. But they don't go far, just in front of it on the blanket. I started giving them meat at the end of the week, but it seems they don't like to eat solid food at all. Great grandmother Dawün is laying with the kittens all day, and giving them milk as well. Because when I pinch in her nipples I see there is milk comming. So I think they have very full tummies from the milk and don't want to eat solid food yet. But I will keep on trying with them, it will be ok in a while.


Juke 18-11-2012
Blauwe kater

Janewi 18-11-2012
Choc poes

Jukella 18-11-2012
Bruine poes
 

Jenu 18-11-2012
Bruine kater

Jilaptoq 18-11-2012
Lilac poes

18 november 2012
Het eten gaat een beetje beter, maar om nou te zeggen dat ze al volop aanvallen, nou nee. Jenu was het eerste overstag. En kwam iedere keer toch al wel zelf eten. Juke volgde zijn voorbeeld en ging na een paar dagen ook zelf aan de het eten. Jila en Jukella volgden weer een dag of twee later en Janewi duurde toch wel het langst voor ze eindelijk wat wilde eten. Iedere dag bleef ik het stug volhouden en deed toch een paar keer wat vlees in hun bekje. De ene keer met goed resultaat dat ze toch aan de etensbak verder gingen, de andere dag lukte het dan weer niet. Ze zien er verder wel goed uit, dus op zich komen ze niets te kort. Wel lopen ze nu volop in de 2 vierkante meter die ze hebben voor de werpkist en moet ik ze geregeld op de bak zetten. Soms gaat het toch fout en ligt er een plasje ergens waar het niet hoort.

Eating solid food is going a bit beter, but can I see they throw themselves on it, no not really. Jenu was the first who discovered it. And started to eat a bit every time. Juke followed him and after a few day's he started eating by himself also. Jila and Jukella folowed after a day or two. Janewi took the longest time before she finaly wanted to eat something. I kept on feeding them every day a couple of times, putting meat in there mouths. Some times the result was that they started to eat on the foodbowl, but other times it didn't work. They look good, so they are not starving or something. They now have 2 square meters in front of the whelping box to walk, and I need to put them on the litterbox several times. Sometimes they make a mistake and you find a little pie on a place where it doesn't belong.


J nest met Gaia 18-11-2012

25 november 2012
Gisteren kwam Marianne op bezoek, het baasje van Daan, zusje van Dawün. Ze komt altijd graag een keertje op kittenbezoek, en het is dat Apeldoorn-Tilburg niet om de hoek is, anders kwam ze vast vaker kijken. De ruimte voor de kittens is groter gemaakt, ze hebben nu de halve kamer tot hun beschikking. Ze vinden het heerlijk om alles te gaan ontdekken en rond te rennen en verstoppen. Het zijn echt heerlijke kittens. Ze stoeien veel, maar ze zijn best stil, het zijn geen luidruchtige kittens. De tweede ontworming is ook weer gebeurd en ook dit ging zonder probleem. Ze kunnen en gaan ook in de klimpaal. En dat is toch wel een beetje eng. Ik heb wat dekens en doeken voor de paal op de grond gelegt, mocht er iemand vallen, dan valt hij/zij zacht. Dit hebben ze echter zo door en springen al vlot van een meter naar beneden op de deken. Of ze gaan rustig stukje voor stukje verder naar beneden. Deze week gaat het eten een stuk beter, ze beginnen de smaak te krijgen en komen hongerig aangelopen om vlees te eten. Nu ben ik ook pas gaan uitbreiden om ze een tweede keer eten te geven, omdat eerder er toch niet veel in ging. Ze krijgen nu twee keer vlees.

Yesterday Marianne visited us, the owner of Daan, sister of Dawün. She always likes to come for a kitten visit, but Apeldoorn-Tilburg is not that close, otherwise she came certainly more often. The kittens have more space now, they have the half of the living room. The love to discover the room and run around and hide. They are lovely kittens. They play a lot, but don't make much sounds, they are not noisy. The second deworing is done also, and again without a problem. They can and will go in the climbing tree, but that is a bit scary. I put some blanket in front of the tree, so if one of them is falling, he/she will fall softly. They are clever and notice it and in no time they jump from about a meter high on the blankets. But they also start climbing down, and are learning that too. Eating meat is going a bit better this week, they seam to like the taste and are hungry when I call them. Now I started giving them a second time, while earlier that wouldn't have make any differents. They get two times meat now.


Juke 2-12-2012
Blauwe kater

Janewi 2-12-2012
Choc poes

Jukella 2-12-2012
Bruine poes
 

Jenu 2-12-2012
Bruine kater

Jilaptoq 2-12-2012

2 december 2012
De kleintjes proberen al weer meer ruimte te krijgen door over de omheining heen te klimmen. Het zal niet lang duren, dan moet ik ze toch weer meer ruimte geven. Vooral Jenu is er behendig in om er overheen te gaan. En terugzetten heeft weinig zin, hij is sneller terug dan wij ons omgedraaid hebben. De stoel aan de andere kant van de afscheiding is veel interessanter. Ook Juke komt af en toe al kijken aan de andere kant. Het eten is uitgebreid met een derde maaltijd blikvoer, vlees of vis. Dit gaat er met smaak in.

The little ones try to get more space and climb over the fence. It wont take long, and then I will have to give them more space. Especially Jenu is a master in climbing over it. And putting him back doesn't make much snece, he is quicker then we can turn ourselves. The chair on the other side of the fence is much more interesting. Juke is also climbing now and then. The food is increased with a third meal: can food, meat or fish. They love it a lot.

5 december 2012
Morgen zijn de kittens al weer 8 weken oud. Tijd voor hun eerste enting dus. Vandaag kwam daarom de dierenarts om ze te enten. Vooral de twee lichte dames (Choc en Lilac) vonden het niets en begonnen hard te piepen. Verder hebben we er weinig van gemerkt, ze hebben gewoon liggen ravotten s'avonds. Ook hebben we vandaag de ruimte voor de doerakjes maar weer groter gemaakt. Ze hadden de halve kamer, maar kwamen gewoon over de afscheiding en liepen toch in de keuken. Dus nu staat de afscheiding voor de deur van de hal, zodat we nog rustig in en uit kunnen gaan. Eigenlijk moesten ze vandaag ook ontwormt worden, maar ik wacht even tot het weekend vanwege de enting vandaag, niet alles tegelijk.

Tomorrow the kittens are 8 weeks old. Time for their first vacination. So today the vet visit us to vacinate them. The two light ladies (Choc and Lilac) didn't like it and started squealing. We didn't notice much that they had an injection. They just kept on playing during the evening. I also made the space again a bit bigger for them, they had half the room, but now they can play in the whole room and kitchen. The fence is in front of the door, so we hope to get in and out without stepping on a kitten. They had to be dewormed today also, but I will do this later this week because of the vacination, I don't want to do it on the same time.


Juke 15-12-2012
Blauwe kater

Janewi 15-12-2012
Choc poes

Jukella 15-12-2012
Bruine poes
 

Jenu 15-12-2012
Bruine kater

Jilaptoq 15-12-2012
Lilac poes

16 december 2012
De derde ontworming zit er ook weer in. Geen problemen mee gehad. Sommige vinden die pasta niet zo slecht en eten keurig alles op, andere lopen te smekken en laten al druipend wat uit hun bekje lopen. Dat is niet erg, er komt genoeg binnen. Eigenlijk verder niet veel te vertellen deze week, weinig veranderingen. Ze zijn super aanhankelijk en beginnen meteen te miauwen als ze jou zien, willen dan genuffeld worden. Heerlijk, nog even genieten.

The third deworming is given too. No problems at all. Some don't think the paste is so bad and eat it all, others start to buss and let drool a bit of it out of their mouths. That is not so bad, they get enough. Don't have more to tell this week, not much changes. They are super affectionated and start to miauw when they see you, they want to be petted. So lovely, just a little time to enjoy.

23 december 2012
Aankomende week vrijdag staat de tweede enting en chip op het programma. Gemende gevoelens hierover. Maar goed, moet toch. Ze ravotten heerlijk door de kamer, een doos is een geweldig speeltje om in te kruipen, kapot te bijten of in te liggen. Van de week mochten ze even buiten op de plaats, geweldig vonden ze het. Er is weer van alles te ontdekken. Toen Roland en ik gisteren de huiskamer gingen stofzuigen en opruimen, hebben we de deur ook weer open gezet, zodat ze buiten konden ravotten en niet alle kanten in gaan vanwege de stofzuiger. Toen wij klaar waren, zaten ze verstopt in de krabpaal die buiten staat, Gaia erbij om haar kindjes mee warm te houden. Rare beesten.

This week Friday the second vaccination and chip are on the program. I have mixed feeling about it, but anyway, it has to be done. They play in the room, a box is a wunderfull toy to climb in, bite in it or just lay in it. This week I let them play in the garden for a while and they loved it. A lot of things to discover there. When Roland and I were cleaning the room yesterday, we put the door open so they could go outside again. When we were finished we found them in the old climbing tree that is standing outside. Gaia laying with her kittens to keep them warm. Funny animals.

Burmese
Thai