Gaias dagboek K-nest | Gaias dairy K-Litter

Zwangerschap | Pregnancy
Bevallingsverslag | Delivery
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

1 februari 2014
De eerste week van de kittens is super goed gegaan. Ze zijn heel goed aangekomen en hebben lekkere dikke buikjes. De navelstrengetjes zijn afgevallen en vanaf vandaag zijn er ook al wat oogjes half open. Mama Gaia doet het weer supergoed, ze is een lekker relaxte mama, die niet gaat slepen met haar kittens maar wel goed een oogje in het zeil houdt. Ze eet goed en ziet er goed uit voor een dame die bevallen is en 5 babies zoogt. Overgrootmoeder Dawün moedert al de hele week gezellig mee met haar dikke buik. Ze ging in eerste instantie ff lopen met een kitten, de eerste dag, maar nadat ze zag dat alles rustig stond heeft ze dat niet meer gedaan. Van Jila staan we helemaal versteld. Die vind de babys te gek, ze kan er uren bij zitten, wassen, warm houden ze geniet er helemaal van. Dit hadden we niet helemaal verwacht omdat Jila nog vrij jong en onbezonnen is. Ze had vaak nog zulke dolle kuren dat ik niet had verwacht dat ze zo rustig bij de kittens kon liggen. Alle drie reageren ze op de kittens als liggen te piepen, want veel meer komt er nog niet uit. Het hele spulletje slaapt echter een behoorlijke tijd en dan hoor je vrij weinig. Kruimel is een verhaal apart, dat is zo'n gekke poes. Eerst zat ze erbij tijdens de bevalling, daarna is ze vertrokken en wilde ze niet meer in de werpkist, wel stond ze rare miauwgeluidjes te maken als ze bovenop de werpkist stond, of ervoor op de bankleuning. Die geluidjes maakt ze ook als ze wil spelen met Jila. De andere reageren er lauw op, maar in ieder geval zien ze geen bedreiging in Kruimel. Ze liep ook wat te blazen naar Jila en Gaia de eerste dagen, want die ruiken anders, ze was er zichtbaar een beetje van slag van. De hele week leg ik nu al het "vieze" dekentje van de werpkist in de mand van Kruimel, iedere dag een of zelfs twee keer een nieuwe. Daarmee raakt ze beter gewend aan de geur van de nestkist en dus de kittens. Zo halverwege de week was ze overstag dat ze ophield met blazen tegen Gaia en Jila, en vandaag ging ze in de werpkist bij de kittens zitten. Wel is het leuk om te zien dat ze eigenlijk niet goed weet wat ze nou met ze aanmoet, ze vind ze maar eng, en als ze richting haar kruipen springt ze weer uit de kist. Maar komt weer helemaal goed, als deze straks over een week of 5 willen spelen dan kunnen ze ravotten met Kruimel. .

 

Jila with Gaia's kittens
 

Hieronder een lijstje van volgorde en kleur bandje
1e kitten: K'ushi (Kuu-sji) betekenis "Prairidog", bij Cibola indianen (Chocolate)) kater geen bandje
2e kitten: Klipa (Klie-pa) betekenis "Brown", bij Jicarilla indianen (Bruin) kater geen bandje
3e kitten: Kinlôn (Ken-lon) betekenis "Storm", bij Abenaki indianen (Chocolate) kater geel bandje
4e kitten: Kladen (Kla-ten) betekenis "Frost", bij Abenaki indianen(Lilac) kater rood bandje
5e kitten: K'winna (K-wien-na) betekenis "Black", bij Cibola indianen (Bruin) poes roze bandje


K'ushi 28-1-2014

Klipa 28-1-2014

Kinlôn 28-1-2014
 

Kladen 28-1-2014

K'winna 28-1-2014

The first week of the kittens went very well. The gained nicely and have round tummys. The umbicalcords fell of this week and from today also some eyes are a bit open. Mama Gaia is doing very well again, she is a relaxing mama, she doesn't move her kittens around, but keeps a close eye on them. She eats well and looks good for a lady who gave birth to 5 kittens and is nursing them. Greatgrandmother Dawün is mothering with her too with her big belly. The first day she took twice a kitten to move it, but after she saw they are in a safe spot she stopped with that. Jila mades a look very surpriced. She thinks the babys are awesome. She can sit with them for hours, wash them, keep them warm and she is really enyoing that. We didn't expect that from her at this moment. Because she is still a bit young and playfull. She is having such weird playmoments that we didn't expect that she could sit this still with the kittens. All three react when the kittens make a noise. All are sleeping a whole lot and you hear just a little during the day. Kruimel/Maya is a story on it's own, she is such a silly cat. First she was with Gaia and the rest when Gaia was giving birth. But after that she left the welpingbox and didn't want to get in anymore. She can make weird meowing sounds and she does so when she is on top of the whelping box or in front sitting on the couch. Those sounds she also makes when she want's to play with Jila. The others almost not react to her, they don't see her as a threat. She was also a bit hissing beginning this week too Gaia and Jila, because they smell differently, you could see she was not her own self. So the whole week I'm putting "dirty" blankets from the whelping box in the place she likes to sleeps. Every day one or even two times a new one. That way she gets better used to the smell of the whelping box and thus the kittens. Half way this week she stopped hissing against Gaia and Jila. Today she even went into the whelping box to sit with the kittens. It is funny to see that she doesn't know how to react, she thinks they are a bit dangerous and when they come crawling to her she jumps out of the whelping box. But everything will go right, when this little ones in about a week of 5 want to play, they can play with Kruimel/Maya.


K'ushi 1-2-2014

Klipa 1-2-2014

Kinlôn 1-2-2014
 

Kladen 1-2-2014

K'winna 1-2-2014

9 februari 2014
De tweede week van de kittens. Ze komen perfect aan, mooie gewichten en een lust om de dikke buikjes te zien. In de eerste week hoorde je ze soms piepen omdat ze op zoek waren naar mama en wellicht honger hadden of koud werden. Nu hoor je ze nagenoeg niet meer. Alleen als er iemand bovenop gaat zitten. Want beide moederpoezen en Jila zijn af en toe zo lomp als een deur. Typisch burmees. Er is nog weinig van te zeggen hoe de kittens zijn. Kladen is wel een grote cry-baby als ik hem oppak, maar de anderen zijn ook nog niet echt gewend, maar dat komt wel. Vandaag de lichte kittens nog eens vergeleken in het daglicht, en dan blijkt dat we 1 chocolate hebben en 2 lilac, en niet zoals ik voorheen dacht 2 chocolates. De oogjes zijn deze week open gegaan, maar ze kijken je nog wat wazig aan. Je kunt wel merken dat ze wat horen, want als ik bij de werpkist kom en wat tegen de katten zeg zie je dat ze reageren door naar je te luisteren. Nog ff dan worden ze leuker.


K'uschi 9-2-2014

Klipa 9-2-2014

Kinlôn 9-2-2014
 

Kladen 9-2-2014

K'winna 9-2-2014

The second week of the kittens. They gain perfectly, nice weights and very happy to see those fat tummys. In the first week we could hear them peep at times, because they were looking for mama and maybe were hungry or cold. But now you hardly hear them anymore. Only when one of the moms or Jila sits down on them, because they can be crude at time, typical Burmese. Not much to say on how the kittens are going to be at the moment. Kladen is a cry-baby when I pick him up, but the others are not really used to it either at the moment, but they will. Today I compared the light babys in daylight and then I see we have 1 chocolate and 2 lilacs, and not what I thought 2 chocolates. The eyes opened this week, but they look at you with blurry eyes. But you can notice they can hear you already, because when I'm with them near the welphing box and talk to them you see they react on listening to me. Just a little and they will get more fun.


K'ushi 16-2-2014

Klipa 16-2-2014

Kinlôn 16-2-2014
 

Kladen 16-2-2014

K'winna 16-2-2014

23 febuari 2014
Week 3 en 4 zijn supergoed gegaan met de K-tjes. Ze groeien goed, zelfs zo goed dat ik het wegen vaak achterwege laat. Ze zien er goed uit en doen het perfect. In de vierde week kwamen ze al zo af en toe uit de werpkist, heel voorzichtig. Behalve K'winna die is razendsnel. Zo gauw ze iemand hoort komt ze met haar kopje omhoog en begint te miauwen. Ook klimt ze al uit de werpkist en zelfs over de ren die er omheen staat. Ondertussen waren er wat aanmeldingen binnen gekomen voor de kittens en stond nagenoeg alles gereserveerd.


K'ushi 9-3-2014

Klipa 9-3-2014

Kinlôn 9-3-2014
 

Kladen 9-3-2014

K'winna 9-3-2014

Burmese
Thai