Dawüns dagboek L-nest | Dawüns dairy L-Litter

Zwangerschap | Pregnancy
Bevallingsverslag | Delivery
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

9 februari 2014

Het gaat goed met de kleintjes van Dawün. Ze is weer een zorgzaam moedertje en ligt gezellig met Gaia en haar 5 in de werpkist. Ze zorgen samen voor de 10 kittens. De kittens van Dawün zoeken nog steeds haar zelf op om te drinken, wat ook vooral voor de eerste dagen wel erg goed is vanwege de samenstelling van de melk. Ik betrap nu al wel vaker een of meerdere kittens van Gaia bij Dawün. Op zich geen probleem, als de kleinere ook maar voldoende kunnen blijven eten. Ik verwacht dat over een week de kittens drinken bij wie beschikbaar is. Er zijn al weer navelstrengetjes afgestorven, maar de oogjes zijn nog allemaal dicht.
Hieronder een lijstje van volgorde en kleur bandje
1e kitten: Lidilyo betekenis "We like each other", bij Hupa indianen (Blauw) poes geen bandje
2e kitten: Liwhin betekenis "Black", bij Hupa indianen (Bruin) kater geen bandje
3e kitten: Litsow betekenis "Blue", bij Hupa indianen (Blauw) kater blauw bandje
4e kitten: Lenisah betekenis "Far away", bij Hupa indianen (Bruin) kater (overleden 5-2-2014)
5e kitten: Lanliltik betekenis "Pleiades/Seven Sisters", bij Hupa indianen (Blauw) poes (overleden 5-2-2014)
6e kitten: La'xel betekenis "Basketful" bij Hupa indianen (Bruin) kater groen bandje
7e kitten: Lixun betekenins "Sweet", bij Hupa indianen (Bruin) poes wit bandje
Deze keer heb ik alle namen bij de Hupa indianen kunnen vinden. Het kan soms moeilijk zijn om wat te vinden omdat sommige stammen een bepaalde letter niet gebruiken. Op zich spreken de betekenissen voor zichzelf. De twee overleden kittens hebben ook een naam gekregen, de keuze voor Lanliltik, Pleiades/Seven Sisters moet ik misschien wat beter uitleggen voor sommige: dit zijn zeven sterren uit het sterenbeeld Stier. De twee overleden kleintjes heb ik begraven in de tuin, bij de andere overleden kittens en katten.


Lidilyo 9-2-2014

Liwhin 9-2-2014

Litsow 9-2-2014
 

La'xel 9-2-2014

Lixun 9-2-2014

All goes well with the little ones of Dawün. She is a tender mother and lies with Gaia and her 5 kittens in the whelping box. Together they take care of the 10 kittens. The kittens of Dawün are looking for her when they want to drink, what is very good ofcourse in the first days because of the composition of the milk. I notice some of the kittens of Gaia drink at Dawün. That is not a problem really, as long as the little ones gain enough weight. I expect that in a week or so all kittens drink where ever there is milk available. Some umbical cords fell of, but the eyes are still closed.
This time I found all names from the Hupa native indians. Sometimes it can be difficult to find some because some tribes don't use specific letters. I think it is not hard to figure out why I choose for the names, maybe only the choice of Lanliltik needs some explanation. Pleiades/Seven Sisters are seven stars in the constellation of Taurus. I have burried the two deceased kittens in our garden, near the other deceased kittens and cats.


Lidilyo 16-2-2014
Blauwe poes

Liwhin 16-2-2014
Bruine kater

Litsow 16-2-2014
Blauwe kater
 

La'xel 16-2-2014

Lixun 16-2-2014


Lidilyo 9-3-2014
Blauwe poes

Liwhin 9-3-2014
Bruine kater

Litsow 9-3-2014
Blauwe kater
 

La'xel 9-3-2014
Bruine kater

Lixun 9-3-2014
Bruine poes

Burmese
Thai