Shivaya's zwangerschap D-nest | Shivaya's pregnancy D-Litter

Bevallingsverslag | Delivery
Kittendagboek | Kitten dairy
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

25 mei/May 2006

We wachten op de krolse periode bij Shivaya, 14 mei 2006 heeft ze haar laatste halve pilletje gehad. De Burmezen zijn meestal niet zo snel krols dus heb ik besloten haar op 22 mei 2006 geen pil meer te geven terwijl Menitha en Aiyana gewoon hun pilletje kregen. Dus nu maar afwachten waneer ons kleine Burretje krols wil worden. Zij gaat naar Wattlebrook Austentatias, roepnaam Tazz.

We are waiting for the heat period of Shivaya, 14 May 2006 she got her last half birth control pill. The Burmese are usually not that quick of getting in heat, so I decided to give her no pill anymore on 22 May 2006 when Menitha and Aiyana got theirs. So now we have to wait till our little Burmese will get in heat. She will go to Wattlebrook Austentatias, called by the name Tazz.

31 mei/May 2006

Shivaya zit bij Tazz! Sneller dan ik verwacht had. En het werd nog krap dag ook. Vorige week maakte ik een afspraak voor de snaptesten. Eerst zouden die op maandagavond gedaan worden. Maar de assistente belde zaterdag weer op dat het niet door kon gaan op maandagavond omdat het dan veel te druk is. Dus een nieuwe afspraak gemaakt voor woensdag 31 mei. Echter zaterdag valt me al op dat Shivaya aanhankelijker wordt, als dit maar goed gaat. Gelukkig zet het wel door, maar niet in zo'n rap tempo dat er geen houden meer aan is. Het werd wel iedere dag wat erger. Vanmorgen lag ze nog volop te flemen op mijn schoot. Ze wil heel de dag geaaid worden als ze krols is, gekke dame. Om half 10 zit ik met vier katten bij de dierenarts. Shivaya en Alíila moesten een snaptest, beiden negatief. Oftewel niets aan de hand ze zijn gezond. Jamila en Menitha meteen geënt. En dan vanmiddag meteen door naar Jane. Tazz wil Shivaya meteen begroeten maar daar is onze dame niet van gediend, die wil niet met die vreemde kerel in een kamer. Och, dat draait wel bij, typisch Shivaya, dat weten we nu wel. Tazz zal geduld moeten hebben. Tazz is een mooie Lilac Burmees, ontzettend lief en aanhankelijk. Ik hoop dat we een gezond nestje burmezen van hem gaan krijgen, want gezondheid staat hier hoog in het vaandel, daarna gedrag en als laatste pas uiterlijk. En natuurlijk hopen we op poesjes en niet een heel nest katers. Maar ja, moeder natuur houdt van verrassingen, dat weten we ook wel. We zien wel, maar we mogen tenslotte toch hopen!

Shivaya is visiting Tazz! Faster than I expected. And it was tight. Last week I made an appointment for the snap test. At first I had an appointment on Monday evening. But the assistant phoned me last Saturday that the appointment had to be shifted to another date. Monday evening is a far too busy evening for the vet. So I made a new appointment for Wednesday 31 May. But on Saturday I already noticed that Shivaya was getting in heat, I hoped all would go well. Glad fully her heat period did set true, but not that fast. Everyday it got a bit worse. This morning she was again forcing herself onto me. She wants to be petted all day when she is in heat, crazy lady. At half past 9 I'm with four cats at the vet's. Shivaya and Alíila needed a snap test, both got a negative. That means they are alright. Jamila and Menitha got their vaccination. And so I went to Jane this afternoon. Tazz wants to greet Shivaya, but our little lady is not willing to let him greet her, she doesn't want to be with a stranger in one room. We know it won’t last, she will turn around. Tazz will have to be patient. Tazz is a beautiful Lilac Burmese, very sweet and affectionate. I'm hoping to have a healthy litter of Burmese, because health is the most important case, then character and after that the looks. And of course I hope to get some females and not all males. But we know: mother nature likes to surprise us. We will see, but we may hope isn't it?

1 juni/June 2006

Shivaya is gedekt. Vannacht zijn ze al bezig geweest en vanmorgen heeft Jane ook al weer een aantal dekkingen gezien. Toch is Shivaya nog steeds boos tegen Tazz, ze vindt hem niet echt lief. Zou dat nog komen. Ze is ook een kleine mopperkont hoor als het op vreemde katten met hun geurtjes aankomt.

They have matted. Last night they went along and this morning Jane saw a couple of matings. Still Shivaya is angry with Tazz. She doesn't like him, maybe she turns around.

3 juni/June 2006

Vanmorgen heb ik Shivaya weer opgehaald. Ze is ondertussen dikke vrienden geworden met Tazz en Jane heeft verschillende dekkingen gehoord. Nu maar afwachten of ze ook opneemt. Ik verwacht de kittens rond 4 augustus 2006. Gewicht Shivaya 2,7 kilo, ze is weer een beetje afgevallen, maar volgens Jane heeft ze ook nagenoeg niet gegeten. Het eerste wat ze deed toen ze thuis was: eten en drinken. Ik ga haar gewicht wekelijks volgen, dan weten we misschien ook eerder of ze zwanger is.

I picked up Shivaya this morning. She has become best friends with Tazz and Jane has seen several matings. Now we have to wait if she is going to be pregnant. I expect the kittens around 4 August 2006. The weight of Shivaya 2,7 KG, she lost some weight again, Jane told me she hasn't eaten much. The first things she does when she is back home: eating and drinking. I'm going to follow her weight weekly, maybe we can determine early that she is pregnant.

14 juni/June 2006

Ik kan nog niet met zekerheid zeggen of Shiefke zwanger is, maar heb wel het vermoeden dat het zo is. Ze is momenteel erg aanhankelijk en komt heel vaak bij me op schoot liggen. En niet zomaar, nee mevrouw moet wel geaaid, gekroeld en geknuffeld worden. Haar tepels zijn licht rozig, maar ze waren van te voren ook al niet echt helemaal wit, dus nog niet echt duidelijkheid daar over. Verder heeft ze zich vorige week een paar dagen beroerd gevoeld, net in het weekend, dat zul je dan ook altijd zien. Ze heeft verschillende malen overgegeven, maar at daarna weer gewoon een portie eten weg. Ze is gelukkig nu weer opgeknapt. Maandag heb ik speciaal voor haar voer gehaald bij de dierenarts "I/D" van Hill's en blikjes "Schesir" bij de dierenwinkel die ze heel lekker vind. Ze krijgt dit een paar keer per daag voor haar neusje en ze staat dan heerlijk te smullen. Door haar overgeven is haar gewicht natuurlijk niet toegenomen, ze zit nog steeds op 2,7 KG. Ik vermoed dat ze dus ziek is geweest vanwege de zwangerschap, net als vrouwen ziek kunnen zijn als ze zwanger zijn. Hopelijk heb ik volgende week wat meer duidelijkheid als ook haar tepels mooi roze zijn.

I can't tell for sure if Shivaya is pregnant, but I suspect she is. She is very cuddly at the moment and spends a lot of time on my lap. And she doesn't just want to lie there, no I have to pet her a lot. Her nipples are getting a bit pink, but they weren't that white before she left, so that is not ensuring for me. She felt a bit sick for a couple of days, just during the weekend. She vomited several times, but ate again after that. Gladly she is feeling better now. On Monday I went to the veterinarian for some special food from Hill's "I/D", and I bought some "Schesir" at the pet store, because I know she likes that a lot. Several times a day I'm serving her some food, and she eats it with quit some appetite. Because of the vomiting she didn't gained any weight, she is still 2,7 KG. I suspect she was feeling ill because of her pregnancy, like women also can have when they are pregnant. I hope to be surer next week and that her nipples are very pink by then.

25 juni/June 2006

Nog steeds geen zekerheid hier, het ene moment denk ik, ja de tepels zijn rozig nu, het andere moment zijn ze weer gewoon wit. Ik weet het echt niet meer. Wel is ze weer 100 gram aangekomen en ze is nog steeds superknuffelig. We wachten dus nog maar gewoon af, misschien dat ik deze week de embryo’s kan voelen, als ze dit toelaat!

I'm still not sure, one moment I think her nipples are pink, the other moment I see they are white. I really don't know at the moment. She gained 100 gram though and she is very cuddly. We still have to wait. Maybe I can feel the embryo's this week by palpating, if she let me!

1 juli/July 2006

Erg moeilijk hoor, ik twijfel nog steeds. Nog steeds is het zo dat ze de ene keer rozige tepels heeft de andere keer weer wit. Ze lijkt wel een toverbal. Embroys heb ik niet kunnen voelen, maar ik moet erbij zeggen dat ze dit niet goed toelaat. Verder schommelt ze erg met haar gewicht. Ze is niet krols en ook nog geen aanwijzingen dat ze krols gaat worden. Dus, we wachten maar af, maar ik sta er niet versteld van dat ze ineens krols wordt en niet zwanger blijkt te zijn.

Very difficult this time, I'm still not sure. One time she has nice pink nipples, the other time they are white again. I haven't felt any embryo, but I have to say that she doesn't let me feel that well. Further more she isn't constant with her weight. She isn't in heat and there are no clues that she is going to be in heat. So, we just have to wait, but I wont be surprised when she gets in heat en isn't pregnant now.

20 juli/July 2006

De situatie is nog steeds niet veranderd. Shivaya is ook niet echt aangekomen. We gaan er dus vanuit dat ze niet zwanger is. We wachten tot ze weer krols word en dan gaat ze nogmaals naar Tazz.

The situation hasn't changed. Shivaya didn't gain any weight. We believe she is not pregnant. We wait until she gets in heat again.

24 juli/July 2006

En zo snel kan de situatie dan veranderen. Vorige week werd ze al weer heel aanhalig, riep heel de dag om de andere poezen, zoals ze ook doet als ze kittens heeft. Wat er allemaal in dat bolletje en lijfje afspeelt is dus maar gissen. Ook liet ze Alíila bij haar zogen. Geen wonder dat haar tepels van die toverballen zijn. Die worden wel rozig op die manier. Afgelopen zaterdag werd ze toen ineens erg aanhankelijk naar mij toe, is het dan toch zover? Zondag zette haar krolsheid in hevigheid in. Ze wil dan heel de dag aandacht, gedragen worden, geaaid worden. En ze loopt je heel de dag achterna. Dus Jane maar weer gebeld dat mevrouw er weer klaar voor is en een afspraak gemaakt dat ze vandaag gebracht kon worden. Vanmorgen hebben dus manlief en dochter Cindy de gewillige dame weggebracht. Ja gewillig, tot ze Tazz ziet, dan moet ze niet meer. Ze zal nog wel even nodig hebben om te wennen en bovendien is het erg warm dus Tazz zal ook wel tijd hebben tot vanavond. En nu maar hopen dat deze dekking wel lukt!

And that fast a situation can change. Last week she got all cuddly, was calling all day to the other cats, like she does when she has kittens. What is happening in her little head or her body is a suprise for us. She also let Alíila drink on her nipples, no wonder her nipples are like magic balls. The get all pink like that. Last Saturday she got very cuddly towards me, is it going to happen now? Sunday her heat period got very heavy. She wants attencion all day, want to get carried, want to get petted. And she walks all day behind me. So I called Jane to tell her the good news and we made an appointment to bring her to Tazz today. This morning my hubby and daughter Cindy brought the willing lady to Tazz. Willing, sure, until she sees Tazz, then she isn't that willing anymore. She will need some time to get used to him and it is very warm today so Tazz will take his time and wait till tonight. And now we pray that this matting will work out!

26 juli/July 2006

Nou in ieder geval goed nieuws, Shivaya is al weer gedekt gisteren. Jane stuurde een erg leuke mail waarvan we hier dubbel lagen van het lachen. Shivaya had zoals gewoonlijk geen interesse in Tazz, ze verstopte zich zelfs achter de klimop. Tazz zit momenteel op een afgeschermd balkon. Dus Jane kon eerst Shivaya uit haar benarde positie gaan bevrijden. Toen heeft ze de hele tijd Tazz van zich afgemept, en Tazz hield het op een gegeven moment voor gezien. Te warm en dan zo'n takkenwijf, laat maar. Hij liet Shivaya gewoon links liggen. Shivaya gooide al haar charmes in de strijd, maar zonder aktie van de kant van Tazz. Uit pure wanhoop plaste ze toen maar gewoon zijn hangmat onder, zo van wat een zeikvent zeg. Daarop kwam Tazz toch eens poolshoogte nemen en was meteen in de stemming. De vonken sprongen er vanaf en Jane heeft nog nooit zoveel geslaagde dekkingen achter elkaar gezien. Ik vroeg dus al wat die katers van Jane hadden met plas, in de mood voor plasseks, want Alíila had ook al de kamer ondergepist bij Eros en toen kwam Eros ook in de stemming. Maar ja dan krijg ik te horen dat die twee van mij het dus nodig vinden om mannen te lokken met hun plasspelletjes. Lachen dus. Ze blijft nog een nachtje logeren bij Tazz en donderdagavond ga ik haar weer halen. En nu hoop ik toch zo dat ze wel opgenomen heeft, vooral voor Jane omdat Tazz gecastreerd kan worden. Mijn duimen zijn al blauw van het duimen!

Good news, Shivaya and Tazz have mated already yesterday. Jane did send me a very funny mail and we had to laugh about it. At first Shivaya wasn't having any interest in Tazz, she did even hide herself behind some plants. Tazz is living on a fenced balcony at the moment. So Jane had to rescue her at first. Then she has been acting very nasty to Tazz because she didn't want him near her, and Tazz got tired of her. It was to warm and then such a bitch, don't bother he must have been taught. He just didn't pay any attention anymore to Shivaya. So when her mood came back she had to throw in all her charms, but nothing seemed to work. In pure frustration she had a pee in his sleeping place. Then Tazz had to check that out and got in the mood immediately. Jane never had seen so many successful matings one after the other. So naturally I asked Jane what her tomcats have with pee, because Alíila had wet Eros place also, and Eros also got in de mood because of that. But then Jane tells me that my cats seem to think it is necessary to attract her tomcats with pee. We had a good laugh about it. Shivaya stays another night at Tazz's and Thursday evening I'm going to get her again. And now were praying that she is pregnant, especially for Jane because she wants to neuter Tazz.

28 juli/July 2006

Shivaya is weer thuis, ze was nog een klein beetje krols, maar niet heel erg meer. Ze heeft het heel goed gedaan bij Jane en ze heeft zelfs goed gegeten vertelde Jane. Toch is ze helaas wat afgevallen, te druk met dekkingen waarschijnlijk. Hopelijk komt ze snel weer aan. Ze was een beetje mopperig gisterenavond toen ik haar binnen zette, maar die bui is nu weer helemaal over. Ze is nog wel erg aanhankelijk, want dat is bij haar heel verschillend als ze zwanger is.

Shivaya is back home, she was still a bit in heat, but not that much. She did very well at Jane's and even ate a lot. A pitty she still lost some weight, busy with the matings I guess. I hope she will gain quickly enough. She was a bit grumpy last night when I put her inside, but she is behaving normal now. She is very cuddly at the moment, but that can change any minut with her.

2 augustus/August 2006

Shivaya zet ons voor raadsels deze keer. Gisterenavond kreeg ze witte afscheiding. Vandaag ben ik voor alle zekerheid met haar naar de dierenarts gegaan. De dierenarts heeft haar gewogen, 2,5 KG, temperatuur gemeten, maar die was zeker niet te hoog en haar bekeken en betast. Ze denkt niet dat ze een infectie heeft, dan had ze namelijk koorts gehad, maar ze vind het ook niet raadzaam om niets te doen. Daarom heeft ze een antibiotica-injectie gekregen en heb ik tabletjes meegekregen die ik haar vanaf morgen moet geven. De medicijnen zouden geen kwaad kunnen voor eventuele vruchtjes, dat heb ik nog expliciet gevraagd. Advies: afwachten, ze weet het namelijk ook niet. Ik had wat advies gevraagd bij wat medefokkers maar de meningen zijn verdeeld over wat het kan zijn. Shivaya is verder niet ziek, ze eet gewoon, drinkt gewoon en is ook onveranderd aanhankelijk. Wel gedraagt ze zich iets anders omdat ze graag in een gesloten mandje gaat liggen en dan ook nog het liefst met een of meer van de andere poezen bij haar. Voor mij lijkt het een beetje op gedrag dat ze vertoont als ze moet gaan bevallen. Tja, afwachten maar en de natuur zijn gang maar weer laten gaan.

Shivaya is a riddle for us this time. Last night she had some white secretion. Today I went to the vet to be sure. The vet took her weight, 2,5 KG, took her temperature, but there was nothing wrong with her. She looked very careful and checked her from top till bottom. She doesn't think it's an infection, because she would have had a fever then. But she doesn't think it is wise to do nothing, so she gave her an antibiotic injection and I got tablets to give her from tomorrow. The medication could not harm her embryo's, I explicit asked for that. The advice: wait, she doesn't know either. I also asked some advice with some breeders but I got several suggestions. Well, Shivaya isn't sick, she eats well, drinks normally and is cuddly as ever. She is behaving a bit strange though, because she loves to stay in the little pyramid, and she loves to have one or more of the other cats with her. It looks like behaviour if she had to deliver. Well, wait and see I guess and let nature take it natural cause.

9 augustus/August 2006

Ik ben voorzichtig positief over Shivaya. Vanaf maandag had ze al haast geen uitscheiding meer, en vandaag zie je niets meer. Ze moet nu nog drie dagen tabletjes slikken. Ook is haar eetlust heel goed, ze is verder ook niet ziek of zo en is 2 ons aangekomen in een week tijd. Zou ze dan toch zwanger zijn? Als dat zo is dan is ze nu twee weken zwanger en verwachten we haar kittens op 27 september 2006.

I'm slightly positive about Shivaya. From last Monday she was almost not having any secretion anymore, and today there is nothing to see. She still has to have tablets for the coming three days. Her apatite is good, she is not sick and gained 200 gram in one week. Is she pregnant? If so then she would be two weeks pregnant now and we expect the kittens about 27 September 2006

15 augustus/August 2006

Niets nieuws te vertellen. Ik weet nog steeds niet of ze zwanger is, ze heeft wel heel wisselvallig gedrag. Maar aan haar tepels kan ik nog steeds niets zien.

Nothing new to tell. I still don't know if she is pregnant, she is acting very unstable in her behaviour. But her nipples don't show something yet.

23 augustus/August 2006

Ik denk niet dat Shivaya zwanger is, volgens mij heeft haar lichaam een grote schoonmaak gehouden toen ze die afscheiding kreeg en zijn eventuele bevruchte eitjes, als er die al waren, uit haar lichaam verwijdert. Ze komt niet verder aan als alleen maar het gewicht dat ze zelf ongeveer heeft. Geen verkleuring van tepels, ik voel geen embryo’s. Ik sta er dus niet van te kijken als ze zodadelijk weer krols wordt. Wel vind ik het heel vreemd. Ik weet dat ze zwanger kan geraken, dat is ze al twee keer eerder geweest, ik heb geen kater die een dekking kan doen met als gevolg een te vroege eisprong. Ze is ook op tijd naar Tazz gebracht. Jane heeft dekkingen gezien, beide keren. En Tazz heeft al verschillende kittens verwekt. Is drie maal scheepsrecht? We wachten maar af. Als er nieuws is laat ik het weer weten, maar het zal waarschijnlijk een bericht zijn dat madammeke krols is en naar Tazz gaat.

I don't think Shivaya is pregnant, maybe her body has had a big clean up when she had that secretion and if there where any embryos, that they have been removed from her body. She isn't gaining any weight, she only gained until she had her original weight back. No colouring of the nipples, I can't feel any embryos. I won’t be surprised when she is in heat again. I think it is rather strange though. I know she can get pregnant, she did that two times before, and I don't have a tomcat that can mate with her, so she can't have a premature ovulation. She was in time at Tazz's. Jane saw the mating both times. And Tazz has already produced several kittens. All good things go by threes? We can't do anything else then wait again. If there is some news I will report it here, but probably it will be the news that she is in heat again and visiting Tazz.

24 september/September 2006

Even een update: zoals te lezen is, is Shivaya naar Calisto van d'Ekster geweest in plaats van naar Tazz zoals eerder gemeld. Jane kon Tazz helaas niet langer open houden, ze had hem al wat langer open gehouden vanwege het niet opnemen van Shivaya, maar kon dit niet langer uitstellen. 15 september is Tazz gesloten en laat nou Shivaya 17 september krols worden. Op de valreep heb ik contact opgenomen met Dien van cattery van d'Ekster, met het verzoek of Shivaya naar Calisto kon. Calisto is een Bruine Burmees, die Blauw draagt en Bruin is een kleur waarvan we hier nog graag een poesje zouden houden. We hopen dus maar dat ze deze keer wel opneemt. De kittens uit deze combinatie worden Bruin of Chocolate en dragen allen de Cinnamon factor van mama, en 50% kan de Blauw factor van Calisto dragen.

An update: as you can read, Shivaya has been visiting Calisto van d'Ekster instead of Tazz. Jane wasn't able to keep Tazz open anymore, she already did keep him a bit longer open because Shivaya didn't get pregnant, but she couldn't postpone it any longer. September the 15th Tazz is closed and Shivaya waited till September the 17th to get in heat again. So I contacted Dien from Cattery van d'Ekster, to ask if Shivaya could visit Calisto. Calisto is a Brown Burmees, carrying Blue, and Brown is a color we would like to keep a female from in the future. So we hope she gets pregnant now. The kittens out of this combination will be Brown or Chocolate and they all carry the Cinnamon factor and 50% can carry the Bluefactor.

14 oktober/Oktober 2006

Shivaya is zwanger. Deze week dacht ik al te zien dat haar tepels wat rozig kleurde, maar afgelopen donderdag was het heel duidelijk te zien dat ze roze zijn. Ze geven bijna licht af. Haar gedrag is heel onvoorspelbaar. De ene tijd is ze erg aanhankelijk, de andere tijd is ze mopperig. Typisch Shivaya. Dus we gaan maar een beetje voorzichtig met haar om.

Shivaya is pregnant. This week I thought i could see that her nipples were a bit pink, and last Thursday It was very clear that they were. They almost shine. Her behavior is very unprodictecul. One time she is very cuddly, the other time she is in a bad mood. Typical Shivaya. So we treat her with a bit of care.

15 oktober/Oktober 2006

Het gaat uitstekend met Shivaya. Eindelijk is ze ook wat aan het aankomen, ineens 300 gram erbij. Je kunt ook al een beetje aan haar zien. Ze heeft een klein rond buikje, dat vol en hard aanvoelt. Ze is nu vier weken zwanger, bijna op de helft. Als haar kittens geboren moeten worden is hier het eerste Thai nestje al weer bijna 13 weken. Dus die gaan dan haast op zichzelf wonen, de natuur heeft het hier weer goed geregeld.

All is going well with Shivaya. At last she gained some weight, 300 gram. You can also see that she is pregnant, she has a little round tummy. She is almost four weeks pregnant now, almost half way there. When she is due the first Thai litter will be 13 weeks old. They will almost leave the nest and we have time and place for new kittens.

17 november/November 2006

Geen apart nieuws te vertelen, alles gaat goed. Kittens zijn lekker beweeglijk en het buikje is mooi rond. De laatste loodjes.

Nothing new to tell, everything goes well. The kittens move a lot and her tummy is nice round. The last days.

Haar gewicht, gewogen met een digitale personen weegschaal, helaas geeft hij maar 1 cijfer achter de komma.

Her weight, measured with a digital scale for persons, unfortunately he only calculates to one decimal place.

Datum Gewicht  
Gemiddeld gewicht 2,9 kg
22 september 2006 (Thuiskomst) 2,8 kg
27 september 2006 (1 week) 2,8 kg
4 oktober 2006 (2 weken) 2,8 kg
11 oktober 2006 (3 weken) 2,8 kg
18 oktober 2006 (4 weken) 3,1 kg
25 oktober 2006 (5 weken) 3,1 kg
1 november 2006 (6 weken) 3,2 kg
8 november 2006 (7 weken) 3,5 kg
15 november 2006 (8 weken) 3,8 kg
22 november 2006 (9 weken)   kg
Burmese
Thai