Jamila's miskraam | Jamila's miscarriage

Zwangerschap | Pregnancy
Bevallingsverslag | Delivery
Kittendagboek | Kitten dairy
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

25 augustus/August 2003

Het was zover! Zaterdag 24 augustus bemerkte we al weer dat Jamila krols begon te worden. Zondag werd het nog duidelijker. Ze ging er al weer voor staan met haar spitse kontje omhoog, en deed bereidwillig haar staartje opzij. Ze leek nog niet op "het hoogtepunt" maar dat moet schijnbaar ook nog niet. Ik had begin augustus al een lang telefoongesprek gehad met Marja Broekhuizen van cattery Daalmeer, de eigenaar van Vagabond. Omdat het voor ons allemaal nog nieuw is zit je met ontzettend veel vragen. Haar advies was toen om als Jamila weer krols begon te worden om dan even contact met haar op te nemen, van daaruit zouden we dan verdere stappen kunnen ondernemen. Omdat we zagen dat Jamila weer krols werd, hebben we maandag 25 augustus contact opgenomen. Vagabond was nog beschikbaar, hij is erg gewild bij de dames, en we mochten Jamila komen brengen. Dat werd dus een leuk tochtje maandagavond van Tilburg naar Alkmaar, en vise versa. Aangekomen bij de familie Broekhuizen werden we hartelijk ontvangen door Marja. Eerst mochten we kennis maken met Vagabond. Jamila was heel nieuwsgierig naar Vagabond. En zelfs heel vriendelijk naar hem toe, ze blies niet en ook hield ze haar pootjes thuis. Ze begroette zelfs zijn miauwen. Dat was erg leuk om te zien. Omdat Marja en ik natuurlijk nog een en ander te bespreken hadden, lieten we beide katten alleen, wel gescheiden van elkaar. Onder het genot van een kopje koffie hebben we toen nog even alles doorgenomen. Ondertussen zagen we dat Jamila tegen het scheidingsgaas aan geklommen was, ze had er schijnbaar zin in. Toch zou ze nog even moeten wachten. Marja zou haar eerst een dagje laten wennen en daarna bij Vagabond zetten.

Saturday 24 August 2003 I noticed that Jamila came into heat. Sunday it became much clearer. She got very willing and putted her bottom up, and her tail to the side. It didn't seem that she was "at the top" already, but that is not necessary. I had a long phone call in the begin of August with Marja Broekhuizen from cattery Daalmeer, the owners of Vagabond. Because all of this is very new for us, we had a lot of questions . She gave us the advice to wait until Jamila started to get in heat again and then take contact, from that point we would make further arrangements. So we contacted them on Monday the 25 of August 2003, because Jamila got in heat again. We could bring Jamila, Vagabond was still available, he is very popular with the ladies. It was a long ride that Monday evening, from Tilburg to Alkmaar and back again. Marja Broekhuizen gave us a warm welcome. At first we could see Vagabond. Jamila was very eager to meet Vagabond. She treated him very friendly, she even answered his meowing. All of this was very cute to see. We had to discuss some issues, so we left the cats by themselves, separated of course. We drank a cup of coffee and talked about the agreement. In the mean while we saw Jamila climbing up the fence that separated both cats, apparently she was very willing. She would have to wait though. Marja would let her settle in for one day and then put the two of them together.

26 augustus/August 2003

Vanmiddag een telefoontje gehad van Marja. Jamila is al gedekt. Het ging heel erg goed, ze is heel vriendelijk tegen Vagabond en toen Marja s'middags zag dat ze weer heel erg krols was, heeft ze beiden katten bij elkaar gezet. Normaal zou ze nog een dagje gewacht hebben, maar omdat ze zo hevig krols was, wilde ze het toch proberen. Jamila liet zich gewillig dekken, ze heeft niet echt erg lelijk gedaan tegen Vagabond. Ze is dus uitzonderlijk rustig tegen hem. Het gaat dus erg goed.

This afternoon we got a phone call from Marja. Jamila has already mated with Vagabond. All went very well, she is treating Vagabond very friendly. Marja saw that Jamila was in heat again this afternoon, so she putted the two together. Normally she would have waited a day, but because Jamila was so very in heat she just wanted to try it. Jamila mated willingly and she wasn't very angry against Vagabond. She is exceptional easy. All is going very well.

27 augustus/August 2003

Vandaag weer gebeld naar familie Broekhuizen. Ik wilde graag weten of het nog steeds goed ging, en ik wilde graag een afspraak maken voor het ophalen. Met Jamila en Vagabond gaat het heel goed, ze laat zich bereidwillig dekken en nadien liggen ze gezellig bij elkaar. Morgen hoor ik meer van Marja wanneer ik haar weer op kan komen halen.

Today I made a phone call to Family Broekhuizen. I wanted to know if everything was still all right, and I wanted to make the appointment of taking Jamila home. Jamila and Vagabond are doing very good, she is still willingly with the mating, and after that they sleep very cosy together. Tomorrow I will hear more from Marja when I can get Jamila.

29 augustus/August 2003

Om 2 uur vanmiddag kunnen we Jamila ophalen. Het is vrijdag dus het zal wel druk op de weg zijn. Om kwart over 12 vertrokken en om kwart over 2 in Alkmaar. Dus dat ging goed, we zagen echter al dat er veel files op onze terugweg zijn. Bij Rob en Marja aangekomen werden we weer hartelijk ontvangen met een kopje koffie. Rob had een dekkingsbewijs voor ons uitgeprint met daarop de vermoedelijke bevallingsdatum, mits alles goed is gegaan natuurlijk. Ik had het dekkingsbewijs uit het clubblad gekopieerd, want bij Limbracat hoef je die niet bij het secretariaat aan te vragen. Rob heeft het bewijs ondertekend en als er straks kittens zijn, dan moet ik het bewijs opsturen naar de vereniging voor de stamboom aanvraag. Vagabond en Jamila zaten ondertussen nog steeds gezellig bij elkaar. Het werd tijd om op te stappen. Jamila en Vagabond begroetten ons spinnend en geven kopjes. We zetten Jamila weer in haar reisbox en nemen afscheid van Vagabond, Marja en Rob. Als alles goed gaat komen we voorlopig niet terug in Alkmaar, of het moet zijn dat de dekking niet aan geslaan is. Dan mag Jamila nog een keer terug voor een overdekking. We hopen natuurlijk dat het meteen goed is gegaan, maar je weet het nooit. De terugreis was niet echt gezellig, om half 4 vertrokken en om 8 uur waren we pas thuis. We reden van de ene naar de andere file. Maar we zijn weer heel thuis aangekomen. Om de overgang thuis wat makkelijker te laten verlopen hadden we een dekentje meegenomen van thuis, waar normaal alle dames op liggen te slapen. Dus wrijf ik Jamila nog met het dekentje in voordat we naar binnen gaan. Menitha komt ons begroeten en vind dat Jamila een poetsbeurt nodig heeft. Jamila vindt het allang goed. Shivaya inspecteert de reisbox eerst. Hier zitten nog allerlei onbekende geurtjes aan. Als ze daarna Jamila of Menitha ziet begint ze te grommen. Dus daar gaan we weer, ze vertoond hetzelfde gedrag als toen we Menitha in huis haalden. Ik ben benieuwd hoe lang ze dit gaat volhouden. Vorige keer was het een week. Jamila en Menitha gaan ondertussen gewoon lekker samen liggen slapen en Shivaya vertrekt naar de zolder en gaat daar haar beklag zitten doen.

About 2 o'clock PM we can take Jamila home. It is Friday today so there will be a lot of traffic on the road. Around a quarter past 12 we left home, and at a quarter past 2 we arrive in Alkmaar. That went very well, but we already noticed a lot of traffic jam on the road back home. When we arrived with Rob and Marja we got a warm welcome again with a cup of coffee. Rob had printed the mating papers with the expected date of delivery, when everything went well of course. I had my own mating papers from the Limbracat club. Rob signed the papers, when the kittens are born I need to send them to the Limbracat club to register for the pedigree. Vagabond and Jamila were still together. But it became time to go home again. Jamila and Vagabond greet us purring and stroking. We put Jamila in her bench and say goodbye to Vagabond, Marja and Rob. When all went well we wont be back in Alkmaar for a long time. When the mating didn't work out Jamila can come back for another try. Of course we're hoping that all went well, but you never know. The ride back home is not very nice, we left at half past 3 and around 8 o'clock we're back home. We rode from one traffic jam to another, but we made it home safely. To make it easier at home we took a blanket with us from home, with the scent of all the cats on it. Before entering the house I rub Jamila with the blanket . Menitha greet us immediately and decides that Jamila needs a cleaning. Shivaya inspects the bench first. There are all kinds of unknown scents on that. When she sees Jamila or Menitha she starts rawing. Here we go again, she is doing the same as when we first got Menitha in our home. I'm anxious to know how long she will keep this up this time. Last time it lasted a week. Jamila and Menitha fall asleep together and Shivaya leaves upstairs, telling everyone that it is unfair of us to bring back a strange cat again.

30 augustus/August 2003

Ik heb niet goed geslapen; Jamila heeft heel de nacht dicht tegen me aan gelegen, zoiets is heerlijk in de winter maar het was toch wel erg warm vanacht. Toch wilde ik haar niet uit bed zetten, ze komt trouwens toch weer terug als ik dat zou doen, bovendien zat Shivaya nog steeds te grommen dus om het maar rustig te houden heb ik haar gewoon laten liggen. Shivaya is nog steeds niet te vermurwen en blijft bij haar afkeuring dat wij een andere poes meegebracht hebben. Ze heeft Jamila nogeens niet besnuffeld, alleen al van een afstand besluit ze dat het hier om een indringer gaat, trouwens Menitha wil ze momenteel ook niet in de buurt hebben. Och het zal wel overgaan, de aanhouder wint, wij dus.

I didn't sleep well last night; Jamila slept all night very close to me. Normally that is nice and warm in the winter, but it is still very warm in August. I didn't want to put her out of bed, anyway she would have come back again. Shivaya was still mocking somewhere. So to have a little peace at home I let her sleep with me. In the mean while Shivaya is still angry with us: we took another cat in her home. She hasn't even inspected Jamila, but from a distance she decides that it is a trespasser. Menitha isn't welcome anymore either. In time it will pass.

31 augustus/August 2003

Vandaag gaat het al een beetje beter, de drie poezen hebben vanmorgen gezamenlijk gegeten. Jamila en Menitha uit een bakje, en Shivaya ongeveer 30 centimeter daar vandaan uit het bakje met brokjes. Soms gromt Shivaya nog, maar ik zag haar ook al rustig op Menitha aflopen en haar voorzichtig besnuffelen. Hopelijk gaat haar verwarring snel over. Jamila ondertussen gaat lekker haar gangetje. Ze gaat Shivaya ook niet speciaal uit de weg, en zoekt haar soms zelf op. Verder lijkt het voor ons dat ze momenteel wat aanhankelijker is. Vannacht heeft ze alweer tegen ons aangeslapen, terwijl ze dat normaal niet doet, misschien omdat ze niet bij Shivaya kan liggen? We weten het niet. Verder houden we haar extra in de gaten, zodat ze niet weg loopt maar ook dat er niet te wild met haar gedaan word. Haar krolsheid is in ieder geval helemaal over. Terwijl ze normaal altijd een anderhalve week krols blijft.

Everything is going a bit better today, all three have eaten together. Jamila and Menitha shared one bowl, Shivaya ate from another bowl from about 15 inches away . Sometimes she is still angry, but I noticed her walking towards Menitha and sniffing her scent. Lets hope her confusion will pass very quickly. In the mean while Jamila is acting like she has never left. She isn't walking away from Shivaya and is even looking for her sometimes. Further more it seems to us that she is more cuddly at the moment. Tonight she slept close to me again, normally she isn't sleeping that close to use in this time of the year. Maybe the angry mood of Shivaya is the trigger for her behaviour. We don't know. We keep a good look onto her, so she wont get away and that nobody is treating here very wildly. Her period of heat is gone totally, that is a good sign, normally she is in heat for a week and a half.

1 september 2003

Het gaat gelukkig weer helemaal goed met alle drie de dames. Shivaya is over haar boosheid heen. Het hele gezelschap speelt, stoeit, eet en slaapt weer samen. Of Jamila zwanger is weten we nog niet, volgens de Pregnancy Calender for Cats zal er pas een uiterlijke wijziging zijn op dag 15. Dat is ongeveer op 9 september, nog even afwachten dus.

We are happy that all is going well with the three cats. Shivaya isn't angry anymore. They are playing, teasing, eating and sleeping together again. We don't know for sure that Jamily is really pregnant. The Pregnancy Calendar for Cats says that you will be able to see it on day 15. That is about September 9 2003, we have to have a little patience.

10 september 2003

Ik denk dat de dekking meteen goed gegaan is, maar ik kan nog steeds niet met 100% zekerheid zeggen dat het inderdaad ook zo is. Toch vinden we dat ze een klein beetje dikker geworden is aan de flanken, en dat haar tepeltjes een beetje dikker zijn dan anders. Vanavond heeft ze twee maal gebraakt, wel wat vroeger dan dat de kalender aangeeft. Maar het zijn allemaal van die kleine tekenen dat ze zwanger is. Misschien dat het deze week allemaal wat meer zichtbaar wordt. Ik heb in ieder geval al een week vrij gevraagd voor als het zover is. Bevallingsverlof voor Jamila, ik heb toch nog genoeg dagen dus was dat geen probleem. Over 14 dagen wil ik even met haar naar de dierenarts, gewoon ter controle en zodat hij weet dat we een zwangere poes hebben. Mocht ik hem dan nodig hebben bij de bevalling dan is hij in ieder geval op de hoogte. Ook heb ik gelezen in de Pregnancy Calender dat een ervaren persoon (Fokker of dierenarts) zou kunnen voelen van hoeveel kittens de poes zwanger is. Ze zijn dan walnoot groot. Een controle kan in ieder geval nooit kwaad.

We think the mating went well, but I'm not a 100% sure. We think she is getting a little bit fatter on her waist, and her nipples look a bit bigger than usual. She vomited twice this afternoon, a bit earlier then what the Calendar is telling. All of this are little signs that she is pregnant. Maybe it is all more noticeable this week. Anyway, I already took a week off for the delivery week. Delivery absence for Jamila, I still have enough days to take off so that was no problem. In about 2 weeks I want to take her to the vet for a check-up, so the vet knows were having a pregnant cat. Because you never know if we need him when we get in trouble with the delivery. I have also read in the Pregnancy Calendar that an experience person (Breeder of vet) could tell how many kittens the pregnant cat is carrying. They are walnut sized then. A check-up can never harm though.

12 september 2003

Jamila's tepeltjes zijn zichtbaar opgezet. We zijn zwanger. Helaas zijn er niet veel sites die uitgebreid over het hele gebeuren van krolsheid tot kittens beschreven hebben. Gisteren bij het surfen nog een paar leuke sites gevonden waarop wat meer beschreven staat over de dracht en de weken na de bevalling. Intresse om deze ook te lezen? Surf naar:
www.kattenplaza.nl Info bevalling
www.kattenplaza.nl De bevalling van Kes
Dicky's Webstek voor Informatie

Jamila's nipples are enlarged. We are pregnant. It is hard to find sites with a lot of information about everything from getting in heat till kittens. Yesterday I found a few nice sites, but they are all in Dutch. If you want to read them anyway, surf at:
www.kattenplaza.nl Information about the delivery
www.kattenplaza.nl The delivery of Kes
Dicky's Web place for Information

15 september 2003

Vandaag zijn Jamila's tepeltjes rozig gekleurd. Verder geen bijzonderheden. Volgens de Pregnancy Calendar kan ze deze week last hebben van ochtend misselijkheid. Ook heb ik nog Marja Broekhuizen gebeld om door te geven dat Jamila zwanger is. Dat vond ze erg leuk om te horen, ze hadden zelf ook net weer een nestje waarvan Vagabond ook de vader is.

Jamila's nipples are pink. Further more nothing special today. The Pregnancy Calendar says there can occur morning sickness. I made a phone call to Marja Broekhuizen and told her that Jamila is pregnant. She was pleased to hear that, they just got kittens themselves from Vagabond.

20 september 2003

Jamila wordt al aardig zwaarder, ze is regelmatig bij de etensbakjes te vinden. Ze ziet er nog niet echt dik uit, maar we zien wel dat ze er een beetje een buikje ontstaat. Verder slaapt ze veel, hoewel ze een spelletje met Shivaya en Menitha ook niet afslaat. Ze is tot heden toe niet meer ziek geweest, schijnbaar heeft ze nog niet veel last van haar zwangerschap.

Jamila is getting heavier, at regular time we see her near the food. She isn't looking fat yet, but we can see there is a little tummy. Furthermore she sleeps a lot, though a little playing game with Shivaya and Menitha is on the program too. She hasn't been ill, it looks like she doesn't have problems yet with her pregnancy.

24 september 2003

Vanavond een bezoekje gebracht aan de dierenarts, niet echt een favoriete hobby van de poezen. De dierenarts dacht inderdaad foetussen te voelen. Hoeveel het er zijn weet hij echter niet. Och we laten ons wel verrassen. Echt dik is Jamila dan ook nog niet. Wij zien en voelen echter wel duidelijk het verschil. Ze is al een stuk zwaarder geworden, ook haar tepeltjes worden steeds groter.

We paid a visit to the vet this evening, the cats are not particular fond of that. The vet thought he could feel the embryos. He doesn't know how many though. We're letting Jamila surprise us. Jamila is not that fat yet. But we see and feel the different. She is a bit heavier, and her nipples are enlarging.

27 september 2003

Jamila heeft wat last van haar maag, ze spuugt niet, maar zit wel te hikken of op te boeren. Ook lijkt het of ze soms een beetje chagrijniger reageert op Menitha of Shivaya. Maar ja, dat kunnen we ons ook wel voorstellen, vooral Menitha kan nog als een jonge hond door het huis ravotten en spaart daarbij niemand. En ons aanstaand moedertje wil nu gewoon wat meer rust. Je merkt ook echt aan haar dat ze wil dat je haar voorzichtig optilt, of liever gezegd, dat je haar niet optilt. Wel komt ze zelf ons heel veel opzoeken om bij ons te liggen. Ze is nu vier en een halve week zwanger, dus op de helft.

Jamila's stomach is playing her parts, she doesn't have to vomit, but she hiccups or has gas. She also looks a bit more grumpy to Menitha or Shivaya. We can understand that though, especially Menitha plays like a young puppy and runs true the house without sparing someone. Our mother to be just wants some more rest. We notice that she wants to be handled carefully, she doesn't like to be lifted. But she comes looking for us to lay on your lap though. She is four and a half weeks pregnant now, half way there.

3 oktober 2003

Het gaat goed met Jamila, ze begint al aardig een buikje te krijgen nu. Alles wordt een beetje ronder. Ze blijft alleen wel wat chagrijnig. Als Menitha in de buurt komt om te spelen kan ze een mep krijgen. Wij vinden dat wel een beetje zielig voor die kruimel, ook al omdat haar vriendinnetje Shivaya momenteel op katerbezoek is. Hopelijk komt ze snel naar huis en wil ze weer snel met Menitha spelen, of zou ze ook zo chagrijnig worden?

All is going well with Jamila, she is getting a nice tummy now. Everything is getting a bit rounder. She keeps on being a bit grumpy though. When Menitha shows up to play with her, she hits her with her paws. We're feeling a bit poor for our little rascal, because her friend Shivaya isn't home at the moment, she is visiting the stud. Lets hope Shivaya returns quickly and is willing to play with Menitha. Or will she get grumpy too?

8 oktober 2003

Ik heb eigenlijk niet veel te melden. Er zijn niet echt veranderingen of wijzigingen. Shivaya is terug van de kater, meer over haar katerbezoek en eventuele zwangerschap leest u op haar eigen pagina. Jamila is soms nog een beetje chagrijnig tegenover Shivaya of Menitha, maar alleen als een van beide wil spelen, waar Jamila soms niet voor te porren is. Ze is nog steeds niet overdreven dik, een buitenstaander zou het volgens mij niet eens zien dat het om een zwangere kat gaat. Wij zien het verschil echter best wel, en je kunt het ook goed voelen omdat ze steeds zwaarder wordt. Ze eet goed en slaapt veel. Omdat ze nu zes en een halve week zwanger is heb ik toch maar een bestelling geplaatst bij Spat: www.spat.nl Je kunt hier spulletjes voor de bevalling en kittens bestellen. En ze leveren heel snel, zondag had ik besteld en dinsdag was het al binnen. Super! Ik heb niet zo erg veel besteld, wel een aantal kleine benodigdheden die ik in huis wil hebben voor bij de bevalling en erna: een neerzetmodel voedingsflesje en kittenvoeding, mocht Jamila of Shivaya niet voldoende voeding hebben dan ben ik in ieder geval voorbereid. Een slijmzuigertje om net na de bevalling het slijm uit keeltje en neusje van de kittens te kunnen zuigen. Respirot, dat bevordert de ademhaling van de pasgeboren kittens, ik heb er veel goede kritieken over gelezen. En venkelthee met een pipetje, dit kan ook voor meerdere doeleinden gebruikt worden: een beetje thee voor de pasgeborenen zodat ze geen darmkrampjes krijgen, wat thee in het eten van moederpoes zodat de melkproductie goed op gang komt en je kunt er de tepeltjes mee behandelen om tegen kloofjes te beschermen.

Nothing much to talk about today. There aren't many changes. Shivaya is back from the tomcat, more about that on her own pregnancy page. Sometimes Jamila is still a bit grumpy against Shivaya or Menitha. But only if one of them wants to play, and Jamila is not willing for that. She is not that very fat yet, an outsider will probably not see that she is pregnant. We see the different though, and you can feel it too, because she is getting heavier and heavier. Her appetite is very good and she sleeps a lot. I placed an order at the spat site, because she is six and a half week pregnant: www.spat.nl There you can order things for the delivery and kittens. They deliver very quickly, I ordered Sunday and Tuesday I already got my delivery. Super! I didn't order that much, just a few items I want to have at home when the delivery starts and for the kittens: a milk bottle and kitten milk, when Jamila or Shivaya aren't having enough milk I can start bottle feeding immediatly. A mucus extractor to clean the nose and mouth of the kittens. Respirot, it helps the breathing of the newborn kittens, I read a lot of good things about it. And also venkel tea and a pipette, you can use this for different purposes: a little tea for the newborn kittens so the don't have problems with their tummy, a little tea in the food of mom to get the milk production started and you can treat the nipples with it to keep them healthy.

19 oktober 2003

Ik was/ben een beetje ongerust over Jamila. Ze wordt niet echt veel dikker op het moment. De afgelopen week had ze volgens onze kinderen afscheiding. Zelf had ik het nog niet waargenomen, omdat ze zichzelf nog erg goed zuiver houd. Gisterenmorgen echter zag ik zelf ook dat ze afscheiding had. Een beetje rossig, maar zonder geur. Dan zit je toch even in twijfel, wat zal ik doen? De dierenarts bellen? Zou ze een miskraam krijgen? Kan de dierenarts daar dan nog iets aan doen? Ik denk het niet, bij een vrouw kunnen weeën remmers gebruikt worden en totale rust. Maar bij een kat? Dat gaat niet, als het niet goed is met de kittens dan houd je dat toch niet tegen, bovendien wil ik geen ongezonde kittens dus als de natuur vindt dat ze niet gezond zijn dan moet ik dat respecteren. Dus gezocht in de boeken en op internet of er iets beschreven is van afscheiding bij een zwangere poes. Ik vond inderdaad een aantal aantekeningen. Maar die eerste verontruste me nog meer, voor de bevalling kan afscheiding een teken zijn van het begin van de bevalling. Dat zou voor iedere poes anders kunnen zijn, ook worden er verschillende tijden genoemd: dat de bevalling zou beginnen tussen de 12 en 24 uur na die afscheiding. Nee he, ze mag nog niet beginnen, niet voor volgende week donderdag, anders hebben de kittens bijna geen levenskansen. Toch nog eens verder gezocht op wat forums en sites waar mensen vragen kunnen stellen. Daar kom ik zo'n zelfde situatie tegen, ook een zwangere poes die ruim voor de uitgerekende datum afscheiding heeft. De vragenstelster wordt gerustgesteld met een antwoord: deze persoon weet uit boeken en van de dierenarts dat het normaal kan zijn dat de poes afscheiding heeft, de baarmoeder zou zich klaar gaan maken voor de bevalling. Tien dagen later reageert de vragenstelster met de opmerking dat de poes vijf gezonde kittens heeft geworpen. Dat geeft mij ook een beetje een geruststelling. Even opsommen: Jamila eet goed, slaapt goed, is niet apathisch, loopt niet klagelijk te miauwen...... kortom ze gedraagt zich normaal. Alleen wordt ze niet veel dikker. Wat de oorzaak is weet ik niet, ik weet ook niet hoeveel kittens ze draagt. Dus misschien heeft ze er maar erg weinig, dan wordt ze ook niet zo dik. Van ons nichtje Jolanda hebben we een stethoscoop mogen lenen. Dank je wel Jolanda. Zodat we kunnen proberen de hartjes te luisteren, maar dat valt niet mee hoor. Je kunt niet tegen een kat zeggen dat ze stil moeten zijn en liggen zodat jij overal kan luisteren. Jamila is ontzettend nieuwsgierig en ligt of zit dus niet stil, bovendien vindt ze de aandacht wel leuk en begint hard te spinnen. Dan overheerst haar gespin over alle andere geluiden heen. Haar eigen hartje horen we goed als we op haar borstje luisteren, dat slaat hard genoeg. Maar bij haar buikje horen we allerlei gerommel of gespin dus nu weten we nog niets zeker. Ik dacht wel iets te horen, maar misschien denk ik wel te veel :-) Afwachten dus maar, zolang Jamila geen zieke indruk maakt moeten we er maar vanuit gaan dat het goed gaat. Ohh, als er iemand tips heeft of ervaringen over bovenstaande en dat met mij wil delen dan hoor ik het graag.

I am a little worried about Jamila. She isn't getting any heavier at the moment. The children told me she was having secretion in the past week. I hadn't seen it yet, because she is thoroughly keeping herself clean. Yesterday though I saw it myself. It is a little bit reddish, but without scent. What should I do? Call the vet? Will she get a miscarriage? Can the vet do something about that? I don't think so, when a woman is pregnant they can give her medications to stop the contractions and she can take total rest. But a cat? That is not possible, you can't stop the miscarriage when the kittens aren't all right. Furthermore, I don't want unhealthy kittens, so when nature decides they are not healthy I have to respect that. So I look it up on the Internet and in books. First I found some notes, but they worried me even more: secretion can be a sign from the start of the delivery. It can be different for every cat, and they speak of different times: the delivery could start between 12 and 24 hours after the secretion. No, she can't start already, not before next week Thursday, otherwise the kittens will not have a chance to live. I searched on forums and sites where people can leave their questions. I found one lady who has a question in same sort of situation, a pregnant cat who has secretion before the delivery date. She gets an answer that something like that can happen because the womb is getting ready for the delivery. The person who answers tells she knows from books and from the vet. Ten days later the cat has delivered 5 healthy kittens. That reassures me a bit. Lets see: Jamila is eating very good, she sleeps a lot, she isn't apathetic, she Isn't meowing like she is in pain....... all together, she acts normal. She is just not getting any fatter. I don't know why, I even don't know how many kittens she is carrying. Maybe she is just having a few, then she is probably not getting that fat either. Our niece Jolanda lent us a stethoscope. Thanks Jolanda. So we can try to hear the heartbeat of the kittens, but that is not easy. You can't say to the cat to be quit and lay still so you can listen. Jamila is very curious and doesn't lay still, and most of all she likes all this attention so she starts purring very loudly. The purring is louder then the heartbeat, so now we don't know anything for sure. I thought to hear something, but maybe I think too much :-) We have to wait, as long Jamila isn't looking to be ill, we have to believe everything is going all right. Ohh, if someone has experience with this and want to share with me I would like to hear from you.

20 oktober 2003

Eerst het goede nieuws van gisteren: ik denk dat het me gelukt is om van één kitten het hartje te beluisteren. Jamila lag een beetje te dutten en liet mij op onderzoek uitgaan. Het klinkt een beetje alsof je je eigen bloed in je oren hoort bonken. Maar als je de stethoscoop dan weer omhoog doet of verzet dan is het stil. Dan vanmorgen....... toch maar even de dierenarts gebeld, ik kan wel afgaan op wat ik lees en hoor, maar toch. Ik wil wel zeker weten dat als er iets fout zou gaan ik mezelf dan niet verwijt dat ik de dierenarts niet gebeld heb. Nou gelukkig heb ik met mijn gezonde boerenverstand en mijn zoektocht naar informatie de plank helemaal niet mis geslagen. Zolang Jamila geen koorts heeft, en zolang de uitscheiding niet gaat ruiken en als ze zich normaal blijft gedragen is er inderdaad niets mis. Het is zelfs niet eens een teken dat de bevalling er al snel aan staat te komen. Als ze voor donderdag, de 59e dag, wel ziekteverschijnselen krijgt dan is er waarschijnlijk weinig aan te doen. Oftewel, als ze dan een keizerssnede zou moeten ondergaan dan blijven vaak de kittens niet leven. Krijgt ze eventueel ziekteverschijnselen na donderdag, dan kan er nog altijd ingegrepen worden met een keizerssnede. Verder kan men inderdaad weinig doen, zoals ik zelf ook al beredeneerd had eergisteren. Alles wat we zelf kunnen doen is haar goed in de gaten houden en haar zo rustig mogelijk proberen te houden. Dat had ik ook al beredeneerd, gisteren iedereen een verbod gegeven om Jamila druk te laten doen. Want meespelen vindt ze ook altijd leuk. Achter touwtjes of speelgoedmuisjes aanrennen bijvoorbeeld. Dat mag nog wel natuurlijk maar dan heel erg rustig.

First the good news from yesterday: I think I heard the heartbeat of a kitten. Jamila was sleeping a little and didn't mind me searching her. It sounds a bit like your own blood in your ears thumping. But when you pick up the stethoscope it is all quit again. This morning........ I called the vet, because I can trust on what I read and hear, but...... I don't want to blame myself that I didn't called the vet when something goes wrong. Thankfully I was not all wrong. When Jamila is not having a fever, and when the secretion isn't going to smell and if she behaves normally, there is nothing wrong with her. It isn't even a sign that the delivery will start earlier. If she is going to have signs of sickness before Thursday, the 59th day, then there is not much to do about it. Or..... when she would go trough a caesarean section the kittens would not survive. When she is getting signs of sickness after Thursday, they can always interfere then. Furthermore there is not much to do about anything, like I had already thought over yesterday. All we can do is keep an eye on her, and keep her as quiet as possible. Like I guessed yesterday, I gave everyone an order not to play wild with Jamila, so she would rest for most of the time. That means that we have to be careful when we want to play with the other cats too, because she likes catching toy mousses and ropes. She may play of course, but then very quietly.

22 oktober 2003

Alles gaat nog zo z'n gangetje, Jamila verliest nog steeds uitscheiding. Hoewel het wel erop lijkt dat er meer bloed bij zit en minder "slijm". Maar goed, ik vertrouw op de natuur en de dierenarts. Vanaf morgen gaan we haar temperatuur opnemen, de dierenarts heeft dat als advies opgegeven. De normale temperatuur is ongeveer 38,5 graden. Als de temperatuur daalt zo'n 1 2 graden dan zet waarschijnlijk de bevalling in binnen 24 uur. Maar als Jamila verhoging krijgt moet ik meteen de dierenarts bellen, want dan is het niet goed. Vanavond hadden de dames gekookte kip gekregen, en er staan ook altijd brokjes klaar. Ik had afgelopen week nog een aantal zakken droogvoer ingekocht bij de dierenwinkel. Onder andere een zak Natures Best van Hills. In eerste instantie hadden ze die zak dinsdag al ontdekt en "aangevallen". Maar toen had ik hem snel in de kast opgeborgen. Nu was het hen weer gelukt om bij die zak te komen, en deze heeft schijnbaar ontzettende aantrekkingskracht: ze hebben er hele gaten in gebeten. Roland zei: "als een vrouw zwanger is, moet je haar te eten geven waar ze zin in heeft". Tja, en ze hadden de zak nu toch al open, dus heb ik hem maar in het grote blik gedaan en er wat van gegeven. Nu hebben ze de brokjes opgegeten en de kip laten staan. Maar die is waarschijnlijk morgenvroeg wel op. Iedere dag luister ik wel een keertje met de stethoscoop naar de hartjes: ze zijn wel erg moeilijk te vinden en soms denk ik dat ik er eentje of meerdere hoor. En Jamila, nou die slaapt gewoon lekker veel, of anders gaat ze vol overgave Menitha of Shivaya poetsen, verder is ze vrij rustig op een enkel speelmomentje na. Morgen gaan we aftellen: dag 59!!

Everything is going so so, Jamila is still having secretion. It looks like there is more blood with it and less slime. But all right, I trust nature and the vet. Tomorrow we will daily take her temperature, the vet gave that as an advice. The normal temperature is about 38,5 degrees. The labour will probably start in 24 hours when the temperature drops about 1 or 2 degrees . When her temperature is going to rise I have to call the vet immediately, because then it is not good. Tonight the ladies got boiled chicken, and there is always dry food standing ready for them. I had bought several bags of cat food last week. Also a bag of Natures Best from Hills. Last Tuesday they already discovered the bag and "attacked" it. I putted it away in the closet. But now they found the bag again, it must have a great attractiveness for them: they bit holes in it. Roland said: "when a woman is pregnant, you should give her the food she wants". Well, anyway the bag is open now, so I poured it in the big can and gave them some of it. So now they ate the dry food but left the chicken for what it is. Tomorrow morning it will probably be gone though. Everyday I listen with the stethoscope at the hearts of the kittens: they are very hard to find, sometimes I think to hear one or more. And Jamila, well she just sleeps a lot, or she is cleaning Menitha or Shivaya. But most of the time she is very quiet, just for a little play moment. Tomorrow we start the countdown: day 59!!

23 oktober 2003

donderdag/Thursday: dag 59
We zouden toch gaan temperaturen! Goed idee van de dierenarts, maar zijn er ook dwangbuizen voor katten dan? Ook al hield ik haar stevig vast, met één hand de voorpoten en met de andere hand de achterpoten, ze was niet stil te houden. We hebben het een keer of vijf geprobeerd maar iedere keer begint ze zichzelf los te wrikken zodat je de thermometer niet op juiste plaats kunt houden. Dus wat moet je dan........ we hebben het maar opgegeven. Dat word nu dus opletten of ze gedrag gaat vertonen dat aangeeft dat ze koortsig zou worden. Van Nadia weet ik nog dat ze dan heel rustig ergens gaan liggen spinnen en niet meer actief zijn. Om te zien of de bevalling inzet kunnen we deze methode niet gebruiken. Dat geeft teveel stress. (voor Jamila maar ook voor ons) We hebben wel het idee dat ze toch nog een beetje zwaarder is geworden. Helaas heb ik niet zo'n goede weegschaal want hij is niet digitaal. En de keukenweegschaal gaat maar tot twee kilogram, dus dat is te weinig. Jamila heeft vandaag geen uitscheiding gehad.

We were going to start with taking temperatures! Marvellous idea of the vet, but do they have straitjacket for cats then? Although I was holding her very tight, with one hand the front legs and with the other the back legs, she didn't hold still. We tried several times but every time she twists herself to freedom, and we can't hold the thermometer in the right spot for the whole time. So what can you do...... we gave up. Now we have to look if she is having particular behaviour to see if she is getting a fever. I remember from the time with Nadia she will lie down quietly and will purr all the time, without being active. To see if the labour is going to happen soon we can't use this method. It is giving too much stress. (for Jamila but also for us) We think she got a little heavier. It is a pity we don't have such a good scale because it isn't digital. And the kitchen scale is only going till two kilograms, that is not enough. Jamila didn't have secretion today.

24 oktober 2003

vrijdag/Friday: dag 60
Jamila heeft zich betrekkelijk rustig gehouden: ze heeft veel liggen slapen in de werpkist. Hierin hebben we een warmtekussentje liggen dat we op aanraden van Gerda (cattery Flower Power, zie Shivaya) alsnog aangeschaft hebben. Ook heeft ze niet echt veel gegeten vandaag, en verder is de uitscheiding weer op gang gekomen. Alleen maar bloed momenteel, verschillende druppels. Afwachten maar.

Jamila was very quiet today: she spends a lot of time sleeping in the whelping box. There is a heating pad in it, that we bought on the recommendation of Gerda (cattery Flower Power, see pregnancy Shivaya). She didn't eat that much today, her secretion is back again. Just blood, several drops. We can't do anything then wait.


Jamila bijna 9 weken zwanger/Jamila almost 9 weeks pregnant: 24 oktober 2003

25 oktober 2003

zaterdag/Saturday: dag 61
Jamila's borstjes zijn erg opgezet, je kunt ze heel goed voelen. Ook is ze volgens mij nog wat aangekomen, ze voelt iets zwaarder en ze lijkt iets dikker. Maar van een waggelende zwangere is hier geen sprake. Zelf heeft ze er geen last van ze kan gewoon nog overal op en af springen. En ook haar capriolen op de klimpaal haalt ze soms nog uit. We merken wel dat ze dat allemaal wat minder doet dan voorheen, omdat ze toch wel veel slaapt en rust. Gedurende de dag maakt ze zo soms van die rare mauwgeluidjes, net of ze pijn heeft? Zou een kat ook voorweeën hebben? Of zou ze zo reageren omdat haar kitten(s) bewegen in haar buikje? Zelf hebben wij nog geen bewegende buik gezien of gevoeld, de kittens zitten goed verstopt in haar strakke buikje. Vandaag is ze heel de dag "droog" geweest, geen uitscheiding.

Jamila's breast are very heavy, you can feel them very good. I also think she became a little heavier, and looks a little fatter. But she isn't waddling. She is not having any discomfort of the pregnancy and she can jump on and off everything. She is also doing her capers on the cat's play three. We noticed that she is playing a bit easier then before though, because she is sleeping and resting a lot. During the day she makes those weird meow sounds, just like she is having a little pain? Would a cat also have pre contractions? Or would she act like that because of the kitten(s) in her tummy? We haven't noticed or felt a moving tummy, the kittens hide in her tight belly. She was "dry" al day, no secretion.

26 oktober 2003

zondag/Sunday: dag 62
Wintertijd, ik had er helemaal geen erg in, ik dacht om half 9 wakker te zijn geworden, is het pas half 8! Dus even maar weer een update geschreven. De katten hadden berenhonger vanmorgen. Jamila en Shivaya vielen op het schaaltje Felix kittenvoer (kip) aan, en hebben samen zowat het hele schaaltje leeg gevreten. Menitha heeft er volgens mij niet veel van kunnen eten. Maar zij heeft de afgelopen dagen al regelmatig veel van de ochtend en avondmaaltijd kunnen eten, omdat beide dames schijnbaar niet zo'n erge honger hadden. Het viel echt op vanmorgen dat ze zo uitgehongerd reageerden. Shivaya speelt verstoppetje met Menitha, en Jamila ligt al weer in haar werpkist te slapen. Vanmiddag is ze even onrustig geweest, maar niet voor lang. Later lag ze weer rustig in de werpkist. Het is reuze divnend allemaal.

Wintertime, I wasn't aware of it this morning, I expected to wake up at 8.30, is it 7.30! First a little update. The cats where very hungry this morning. Jamila and Shivaya attacked the Felix kitten food (chicken), and together they ate almost all of it. Menitha hasn't eaten much of it. But the last couple of days she was able to eat a lot of the canfood, because both pregnant ladies didn't seem to have that much hunger. Shivaya is playing hide and seek with Menitha, and Jamila is sleeping in her whelping box. This afternoon she was restless, but not for long. Later on she was sleeping again in the whelping box. It is very exciting.

27 oktober 2003

maandag/Monday: dag 63
Nog geen wijzigingen, het hele spul ligt een beetje te klooien in mijn ochtendjas. Jamila heeft haar buikje net weer rond gegeten, en is nog steeds helemaal "droog". Ook haar tepeltjes vertonen nog geen sporen van vocht. Deze week heb ik helemaal vrij, dus kan ik alles goed in de gaten houden. Jamila weet het divnend te houden: vanavond had ze geen zin om het blikvoer op te eten, zou dat een teken zijn? Later zie ik haar wel wat droge brokjes eten, ze houd me gewoon voor de gek. De werpkist is vanavond ook niet in trek, ze loopt een beetje te ijsberen door het huis. Even later ga ik haar zoeken en zit ze doodleuk op de zolder. Ze gaat zelf mee naar beneden en doet net of ze niet zwanger is. Ze racet omhoog op de krabpaal, springt ervan af, rent onder de bank door, en er weer overheen. Shivaya en natuurlijk Menitha doen gezellig mee. En zo snel als dat gekomen is zo snel is het ook weer weg, voor even. En dan begint het hele stel weer opnieuw. Al een aantal weken wil ze niet meer achter Menitha en Shivaya aan rennen en nu ineens wel! Vreemd gedrag hoor hebben die zwangere dames. Als ze kon praten vroeg ze vast om een zure haring of zo. Het is wel grappig. We wachten af! Gisterenavond een erg leuke site gevonden, heel informatief, met dagboeken over de dekking, zwangerschap, bevalling en kittens: Cattery van de Dobbelwede Op mijn linkpagina ga ik een apart gedeelte maken voor die informatieve sites.

No changes yet, the three of them are playing in my duster. Jamila just ate her tummy fat, and is still "dry". Also her nipples are dry. I took this week off from work, so I can watch everything. Jamila knows how to keep it exciting: this evening she didn't eat from the can food, would that be a sign? A little later I see her eat from the dry food. She is making a fool of me. The whelping box is not her favourite place tonight, she is walking back and forth thru the house. A little later I find her in the attic. She walks downstairs with me and she acts like she isn't pregnant. She races up and down the cat's play three, jumps of it, races under the couch, and on top of it again. Shivaya and of course Menitha play with her. And as fast as it came, it cools down that fast, for a minute. Then they start all over again. A couple of weeks Jamila is not so willing to play with Menitha and Shivaya and now she is racing with them! Strange behaviour those pregnant women. But is kind of funny. We'll keep on waiting!

28 oktober 2003

dinsdag/Tuesday: dag 64
Zou het vandaag gaan gebeuren? Vanmorgen zat ze in de werpkist te miauwen, ze "riep" als het ware Shivaya en Menitha bij haar. Net of ze die twee om haar heen wil hebben. Om 10 voor 8 verliest ze haar bloedprop/slijm. Ze is met tussenposen erg onrustig en miauwt door de huiskamer heen. Shivaya is er wel rustig onder, hoewel ze het gedrag van Jamila wel vreemd vindt. Maar Menitha vindt het erg raar, en denkt dat Jamila wil ravotten met haar. Tussen haar miauw buien door ziet ze inderdaad ook nog kans om achter Menitha aan te rennen. Ondertussen hebben we een kattenbak in de huiskamer gezet zodat ze daarop haar behoeften kan doen. Daar maakt ze dan ook meteen dankbaar gebruik van. We willen niet meer dat ze naar boven gaat nu, voor hetzelfde geld gaat ze op zolder ergens achter zitten. Ook hebben we beneden een stenen vloer, dat is makkelijker schoonmaken dan de vloerbedekking boven. Vanmiddag verliest ze nogmaals wat slijm, ook is ze even onrustig geweest. Als ze dan onrustig is dan zit ze constant te poetsen, zichzelf maar vaak ook een van de andere dames. Maar de rest van de tijd slaapt ze in de werpkist of in het andere kattenmandje. De foto van een paar dagen geleden toegevoegd, jammer van de oogjes maar het is wel duidelijk te zien dat ze echt niet dik is!

Would it happen today? This morning she was in her whelping box meowing, she kind of "called" Shivaya and Menitha to come and stay with her. Just like she wanted the two of them at her side. At 7.50 she loses some blood clot/slime. She is with periods very restless and walks thru the living room meowing. Shivaya is calm, but she thinks Jamila's behaviour is kind of strange. Menitha thinks it is very strange, she believes Jamila wants to play with her. And indeed in between her moods Jamila runs after Menitha to play. In the mean while we placed a litter box in the living room, so Jamila can stay there. She uses it immediately. We don't want her to go upstairs now, maybe she will go hiding somewhere in the attic. And above all, we have a stone floor downstairs, that is easier to clean then the carpets upstairs. This afternoon she is loosing again some secretion, and she is restless again. When she becomes restless she is cleaning herself, but often she is also cleaning one of the other ladies. Most of the time she spends sleeping in the whelping box or in the other cats basket. I have putted the picture online from a couple of days ago. It is a pity for the eyes, but it is clearly to see she is not heavy!

29 oktober 2003

woensdag/Wednesday: dag 65
Vanmorgen kreeg Jamila weer zo'n onrustige bui, maar verder gebeurt er niets. Ze heeft geen afscheiding en ook haar tepeltjes zijn droog. Dus we blijven maar afwachten.

This morning Jamila got restless, but nothing happened. She isn't having secretion and her nipples are dry. So we are waiting.

30 oktober 2003

donderdag/Thursday: dag 66
Er is nog steeds niets gebeurd. Ik geef haar vandaag en vannacht nog de tijd om het zelf te doen. Als er echter morgen nog geen kittens zijn ga ik met haar naar de dierenarts. Het loopt dan namelijk tegen het weekend, EN zondag is het dag 70! Natuurlijk kan het zijn dat ze zelf nog spontaan begint voor de 70e dag. Maar als het allemaal zo uit gaat lopen dan wil ik dat wel graag in overleg met de dierenarts doen.

Nothing happened. I will give her today and tonight the time to start. If there are no kittens tomorrow we will visit the vet because it is almost weekend, AND Sunday it is day 70! Of course it is still possible that she starts before day 70. But when everything is going to be this late I want to consult the vet.

31 oktober 2003

Vanmorgen met Jamila naar de dierenarts. Daar kwam het ontnuchterende bericht: Jamila heeft helemaal geen kittens (meer)! Hij heeft haar heel goed bevoeld maar kan geen enkel kitten ontdekken, of het moet zijn dat er een achter de ribbetjes verborgen zit. Maar dat gelooft hij niet. Heeft ze ons werkelijk voor de gek gehouden? Of is er iets gebeurd? Volgens de dierenarts kan er een miskraam zijn geweest, die wij dan niet gezien hebben. Ik moet er niet versteld van staan als ik zodadelijk ergens nog een uitgedroogd kitten ergens achter vind. Ook kan het zijn dat ze het opgegeten heeft. Of ze is alleen maar schijnzwanger geweest. En al het bovenstaande dan? Ik vind het erg onwerkelijk allemaal en moet dit nieuws nog gaan verwerken. Ik kan het gewoon niet geloven............. Ik had al bange voorgevoelens vanaf het moment dat ze zo vroeg al afscheiding had, zou er toen al iets mis gegaan zijn dan? Ik zit nu met een heleboel vragen, waar ik geen antwoord op heb, en waarschijnlijk ook nooit een antwoord op zal krijgen. Aan de dierenarts heb ik wel gevraagd of ik nog ergens op moet letten, wat Jamila betreft. Want ik wilde wel zeker weten dat het voor haar verder geen kwaad kan, maar als ze geen zieke indruk maakt dan is er niets aan de hand en zal ze hiervan gewoon goed herstellen. En dat is wat ze nu eerst maar eens moet doen, een beetje bijkomen van deze zwangerschap.
Vanmiddag de eigenaar van Vagabond op de hoogte gebracht. Het was bij hen nog nooit voorgekomen, maar Marja had er wel van gehoord. Volgens haar is Jamila wel terdege zwanger geweest, anders had ze geen slijm en bloedproppen verloren. Toen Jamila is gaan vloeien heeft ze waarschijnlijk een miskraam gehad. Een schijnzwangerschap kan het niet geweest zijn. Haar advies is om Jamila in ieder geval goed in de gaten te houden, en een eerste krolsheid af te wachten. Dan zal de baarmoeder weer goed schoon zijn. Of ze echter al snel krols zal worden weten we niet, het zou kunnen dat als Shivaya over 5 weken haar kittens heeft, Jamila volop gaat mee moederen en niet krols word. Van mij mag ze, als ze maar niet ziek wordt. Ook mag Jamila al weer bij een tweede krolse periode op katerbezoek naar Vagabond. Dat kan geen kwaad omdat ze lichamelijk niet geleden heeft onder een bevalling en zoogperiode. Maar voor nu laten we haar eerst maar eens weer in haar normale doen komen, en dan zien we maar weer. Wat een naar bericht zeg! Dus hier eindigt het verhaal van de zwangerschap van Jamila, helaas zonder kittens.

I went to the vet this morning. There we got the unbelievable notice: Jamila isn't having any kittens (anymore)! The vet checked Jamila thoroughly, but he can't find any kitten, or there has to be one under her ribs. But he doesn't think so. Did she fool us? Or did something happen? The vet thinks she could have got a miscarriage, maybe we didn't see much of it. He said it is even possible we find a dead kitten somewhere. Also it could be possible Jamila ate the kittens. Or she was having a phantom pregnancy. And all of the above then? It is very unreal for me, and I need to deal with this news. I just can't believe it.......... I had those misgivings from the start she was having secretion, would something have gone wrong then? I have a lot of questions, witch I don't have an answer on, and probably not getting an answer on. I asked the vet how I have to treat Jamila, because I wanted to be sure she is not getting sick of this. As long as she is not getting ill, she will recover good from it. She has to do that first now, recover from this pregnancy. I spoke the owner of Vagabond this afternoon. It had never happened with any cat of them, but Marja had heard of miscarriages though. She said Jamila was pregnant, because she has lost blood clot and slime. When Jamila started having the secretion she probably had her miscarriage. It can't have been a phantom pregnancy. She gave me the advice to watch Jamila carefully, wait for the first heat period again. Her womb will be clean then. If she is getting her period soon we can't tell. If she isn't having one before Shivaya is having her kittens in 5 weeks it is even possible she will co-mother with Shivaya and not getting her period yet. It is all right by me, as long she is not getting sick. When she is having her second period she can even visit Vagabond again. It is not bad for her, because she didn't have a labour and didn't nurse kittens. But for now she can get back in her normal pattern again, and then we will see. What an unpleasant message! So here ends the story of Jamila's pregnancy, unfortunately without kittens.

Burmese
Thai