Menitha's bevallingsverlag A-nest | Menitha's delivery A-Litter

Zwangerschap | Pregnancy
Kittendagboek | Kitten dairy
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

11 september 2004

Zaterdag: dag 64
6.15 uur Ik word wakker omdat Menitha zachtjes zit te miauwen. Aiyana antwoord op iedere miauw van Menitha, omdat ze krols is. Ik wil me nog even omdraaien, maar ik merk dat het miauwen aanhoud. Als ik het licht aandoe zie ik een natte plek op het dekbed, bij Roland. Hij kan mij bevestigen dat Menitha inderdaad bij hem op het dekbed heeft gelegen. De natte plek is geen kattenpis, Menitha's water is gebroken. Ik ga naar beneden en ons kwartet volgt me. Menitha begint meteen weer de werpkist en andere mandjes te inspecteren. Ik ga bij de werpkist zitten, en wacht tot zij ook komt. Menitha komt inderdaad in de werpkist liggen, maar komt er weer uit als ik van mijn plek afga om naar het toilet te gaan. Als ik weer terug zit, gaat zij ook weer in de kist en rommelt wat aan de dekens en handdoeken. Het meeste had ik allemaal al bij de hand staan, maar een paar spulletjes moest ik nog pakken. Snel zorg ik dat ik die ook bij de hand heb, en wat mij betreft kon het beginnen, ik ben er klaar voor, en ik ben rustig.
7.15 uur De persweeën beginnen, het duurt een hele tijd voor er iets te zien is. Ondertussen maak ik me zorgen, gaat alles goed, kan ze het zelf, zullen er geen complicaties zijn. Tijd genoeg om na te denken als je zo langs een bevallende dame zit. Ik had een tip gekregen om de vagina wat in te smeren met olie, en dat heb ik gedaan. Of dat dat werkelijk geholpen heeft weet ik niet, maar schijnbaar had Menitha niet veel pijn bij de bevalling.
7.43 uur Het eerste kitten is eruit, een hoofdbevalling. Het weegt 100 gram en het is een katertje. Het kitten ziet er mooi wit uit. Menitha begint het meteen zuiver te likken en eet de nageboorte op. Als ik het even daarna wil controleren raakt Menitha een beetje in paniek, ze wil haar kitten terug. Ik weeg het snel en geef het aan haar terug. De grotere controle komt dan zodadelijk wel, als ze drukker is met de rest.
8.27 uur Menitha heeft even rust gehad, maar dan is kitten nummer twee er toch ook. Ook deze ging reuzegoed, weer een hoofdbevalling en weer een kater. Deze weegt 90 gram maar zit er een beetje vies uit, het lijkt wel of er gepoept is door een van de kittens. Verder is de knul lekker levendig. Ik verwijder zekerheidshalve de nageboorte, want misschien is ze me zodadelijk wel weer te snel af en eet ze een van de volgende weer op. Drie is genoeg, en wie weet wat er nog komt.
8.48 uur Het derde kitten dient zich aan, een staartbevalling. Menitha staat me al beter toe om het kitten even over te nemen, ik verwijder ook bij dit kitten de nageboorte en weeg het: 104 gram. Wat een mooie gewichten. Dit is ook weer een katertje.
9.12 uur Er volgt weer een staartbevalling, kitten nummer vier is een poesje en weegt 92 gram. Menitha eet de nageboorte op en poets veelvuldig al haar kittens.
9.42 uur Weer even een rustperiode maar dan volgt kitten nummer vijf. Weer een poesje en het weegt 78 gram. Ook dit kitten kwam met een hoofdbevalling. Ook bij dit kitten laat ik Menitha de nageboorte opeten. Zou ze er nu zijn? Het lijkt erop dat er nog wel wat in haar buik zit.
10.01 uur Kitten nummer zes, en weer een poesje! Dit kwam met een stuitbevalling en weegt 88 gram. De nageboorte verwijder ik, ze heeft er al drie op. Menitha poetst en poetst, en haar kroost kruipt al goed naar haar toe. Eerst twijfel ik nog, zou er nog eentje in zitten? Ik wacht een uur geduldig af en zet haar dan op haar pootjes. Ik voel niets meer zitten, dus het lijkt erop dat ze het bij een zesling houdt, 3 katertjes en 3 poesjes. Heel erg mooie gewichten en ook zo grappig dat ze drie aan drie geboren zijn. Het was een mooie en makkelijke bevalling, en gelukkig zonder complicaties. En Menitha die ligt te glimmen van trots, ze blijft erg goed bij haar kittens en vindt het allemaal wel in orde als ik de kleintjes controleer. Ik check ze allemaal nog even, controleer of de navelstreng ver genoeg eraf gebeten is, bij een enkele knip ik het iets korter af. Verder maak ik de navelstreng schoon met Sterilon. Ik controleer de pootjes, snoetje en staartje, en nogmaals check ik het geslacht. Bij de bevalling wordt dit meestal wel wat dikker dus een foutje is niet uit te sluiten, maar zover ik het nu zie zijn het 3 katers en 3 poezen.

Saturday: day 64
6.15 hour I wake up because I hear Menitha, she is meowing silently. Aiyana is answering her because she is in season. I want to go back to sleep, but I notice that she doesn't stop meowing. I turn on the light and see a wet spot on the blankets, at Roland's site. He tells me that Menitha slept between his feet on the blankets. The wet spot is not cat piss, Menitha's water broke. I go downstairs and our quartet follows me. Right away Menitha checks all the boxes and baskets. I put myself down next to the whelping box and wait for her to come. And she actually does, but she follows me when I leave my spot to go to the toilet. When I sit down again she goes right back in and starts messing with the blanket and towels. Most stuff for the delivery I have near by, but I still need some stuff. Quickly I also search for those and I'm back with Menitha again. Well, it can start now, I'm ready and I'm calm.
7.15 hour The contractions start, it takes a while before I see something. In the mean while I'm worrying, will everything go all right, can she do it all by herself, will there be no complications? Time enough to think when you’re sitting near a lady in labour. I got a smart tip to put some oil on the vulva of the cat, and I did. I don't know if that really helped, but Menitha didn't seem to be in much pain.
7.43 hour The first kitten is out, heads first. Its weight is 100 gram and it's a tomcat. It kittens looks nice and white. Menitha starts to clean it an eats the afterbirth. Menitha gets a little nervous when I want to check the little one, she wants her kitten back. I take its weight and put it back with her. The big control of it will come later, when she's busy with the other ones.
8.27 hour Menitha did get some rest, but then kitten number two is out. This one did get out pretty good, it was heads first again and a tomcat. The weight is 90 gram and it looks a bit darker, dirtier, it looks like one of the kittens had pooped. The boy is very vivid. I remove the afterbirth, maybe she is too quick for me next time and will she eat it again. Three is enough, who knows what is coming.
8.48 hour The third kitten is coming, it's a breech presentation. Menitha doesn't mind when I take this little one. I remove the afterbirth and take its weight: 104 gram. What a good weights. Again this is a tomcat.
9.12 hour The next one is a breech presentation again, kitten number four is a female and weighs 92 gram. Menitha eats the afterbirth and cleans her kittens from time to time.
9.42 hour Again a little resting between the delivery's but then there is kitten number five. Again a female and its weight is 78 gram. This kitten also came by breech presentation I leave the afterbirth for Menitha. Would this one be the last one? To me it seems there is still a baby in her tummy.
10.01 hour Kitten number six, and again a female. It came with breech presentation and its weight is 88 gram. I remove the afterbirth, she already eat three of them. Menitha cleans and cleans and her babies are very vivid. At first I have my doubts, would there still be on in her tummy. I wait for one hour and put her on her feet. I can't feel anything, so it seems we stop with six, 3 tomcats and 3 females, with very nice weights. It's funny they got 3 on 3. It was a beautiful and easy delivery, and without complications. Menitha is glowing with pride and stays very well with her kittens. She is ok with it when I take them out to check them. I check the umbical cord if it's not that long. With some I remove a bit of it, furthermore I clean them with Sterilon. I check the paws, face and tail. And again I check the status: female or male. I have noticed that during the delivery this is getting a bit thicker, so it is easy to make a mistake. For as far as I can see now we have 3 tomcats and 3 females.

Burmese
Thai