Menitha's zwangerschap A-nest | Menitha's pregnancy A-Litter

Bevallingsverslag | Delivery
Kittendagboek | Kitten dairy
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

9 juli 2004

Menitha is bij Varón!! Afgelopen weekend, begin deze week kreeg Menitha de eerst lichte tekenen van een beginnende krolsheid. Zou het doorzetten? Dinsdag was het zover dat ik zeker wist dat ze inderdaad krols was. Dus belde ik dinsdag avond Ineke. Maar....er was net s'morgens gebeld vanwege een andere poes, en die kwam nu eerst. Oei, als dat nog maar gaat lukken dan. Donderdagavond Ineke nog eens gebeld of er daar al schot in de zaak zat en of Menitha nog kon komen. Misschien dat het allemaal nog net lukt? Feng-Shui of Blue Eyes, de andere poes die voor een dekking gebracht was, is verschillende keren door Varón gedekt. Zij kon dus naar huis, en Menitha mocht nog komen. Vrijdagmiddag om half vier zijn we vertrokken vanuit Tilburg en om half zes waren we bij Ineke en Varón. Nadat Feng-Shui in een transport mandje zat mocht Menitha in het verblijf van Varón. Maar Menitha was een beetje van slag, en ging zich verstoppen achter de kattenbak. Nu maar hopen dat de krolsheid nog hevig genoeg is dat ze Varón toelaat om haar te dekken. We wachten af. Zondagavond horen we meer.

Menitha is visiting Varón!! Last weekend, beginning this week Menitha was having the first signs of her heat. Tuesday I was sure that she was in heat, so Tuesday evening I called Ineke. But.... someone had called that morning because of another cat, so she came first. Oeps, hopefully this is going to work. Thursday evening I called Ineke again, to hear if there is a change that Menitha can come over. Maybe everything is going to work out after all? Feng-Shui of Blue Eyes, the other female cat who was brought there for a mating, had mated several times with Varón. She could go home, and Menitha could come to stay. Friday afternoon at half pas three we left Tilburg and at half pas five we were at Ineke's and Varón. When Feng-Shui was put in a transporter box, Menitha could go in the residence of Varón. But Menitha was a bit uneasy, she hided herself behind the litter box. Lets hope her heat period is still heavy enough to let Varón mate with her. We have to wait. Sunday evening we will hear more about it.

11 juli 2004

Het gaat uitstekend tussen de twee tortelduifjes. Menitha is nog steeds behoorlijk krols en Varón is erg lief voor haar. Maandagavond gaan we haar weer ophalen. En dan maar afwachten of er inderdaad kleintjes op komst zijn.

Both lovers are doing well. Menitha is still in heat and Varón is very sweet to her. Monday evening were going to get her. And then we have to wait to know if there will be little ones.

12 juli 2004

Vanavond weer een ritje Tilburg-Alkmaar-Tilburg gehad. Menitha is weer thuis. Ze heeft het goed gehad bij Varón en lag relaxed in het kattenmandje. Terug naar huis komt ze los in de auto, ze begint weer praatjes te krijgen. Na haar verhaal gedaan te hebben valt ze uitgeput in slaap. Zou het gelukt zijn? Thuis wordt ze hartelijk begroet door Aiyana en Jamila. Gelukkig geen gedoe, Shivaya is altijd de poes die hier een hoop heisa over maakt. Met z'n drieën inspecteren ze het transportmandje. Aiyana rolt en krijst om het mandje heen, ze is nog behoorlijk krols. Menitha geeft af en toe ook nog een serenade weg. Maar verder is ze al stukken rustiger dan aan het begin van de week. Ze wast veelvuldig haar achterlichaam, een gunstig teken. Ze valt aan op haar "eigen" brokjes en voelt zich al weer helemaal thuis. Ze weegt momenteel tussen de 2 1/2 en 3 kilo. Helaas is mijn personenweegschaal niet digitaal, dus moet ik schatten. En nu maar afwachten. Als er wijzigingen zijn meld ik me weer.

Tonight we made a trip Tilburg-Alkmaar-Tilburg. Menitha is back home. She had a good time at Varón's and lay relaxed in the sleeping place. On the way back to home she starts talking, and after doing her story she falls asleep exhausted. Did it go alright? Back home she gets a warm welcome from Aiyana and Jamila. They don't make a fuss about it, like Shivaya always does. The three of them inspect the transporter. Aiyana rolls and screams, she is still in heat. Menitha joins her and the both of them give a serenade. She seems a bit quieter then at the beginning of the week. She cleans her body frequently, a good sign. She starts eating her "own" food and feels at home. Here weight is between 2 1/2 and 3 kilo. I don't have a digital scale, so I have to guess. And now we have to wait. When there are some changes I will write it down here.

26 juli 2004

Ik kan met zekerheid zeggen dat Menitha zwanger is. Haar uitstapje naar Varón heeft toch zijn "vruchten" afgeworpen. Haar tepels zijn duidelijk zichtbaar en mooi roze, ook zijn ze wat dikker en groter. Menitha is momenteel superlief en aanhankelijk. Ook wil ze heel graag spelen met de andere poezen, maar Aiyana is haar favoriet. Ze slaapt veel, maar dat doet Jamila ook, die niet zwanger is. Echter bij de etensbakjes staat ze s'morgens en s'avonds als een van de eersten. Ik heb het idee dat ze momenteel al een beetje meer eet. Ze ziet er echter nog niet veel dikker uit, in tegenstelling tot Shivaya onze "waarschijnlijk" zwangere Burmees, die is volgens mij al wel een beetje aangekomen. De volgende anderhalve week zullen de belangrijkste organen zich nog ontwikkelen in de embryo’s, daarna kunnen we misschien voelen hoeveel embryo’s ze draagt. Laten we hopen dat alles goed gaat, want zoals ik eerder al ervaren heb moet je daar niet vanuit gaan.

I'm sure, Menitha is pregnant. Her trip to Varón was fruitful. Her nipples are good to see and rose, they are also thicker and bigger. Menitha is very sweet at the moment, she likes to play with the other cats, but Aiyana is her favourite playmate. She sleeps a lot, but Jamila does too and she is not pregnant. She is the first to be at the food bowls in the morning and in the evening. I think she is already eating a bit more. I don't think she is getting bigger though. Something I think to see with Shivaya our Burmese who is probably pregnant, and already gained some weight. De next week and a half the important organs will develop in the embryos, and then we can maybe feel how many embryos she is carrying. Lets hope all is going well, you can't expect that for sure, like I experienced before.

27 juli 2004

Ook naar de eigenaresse van Varón, Ineke Blokker, heb ik gisterenavond telefonisch doorgegeven dat er kittens komen. Nog gezellig gekeuveld over onze katten: bij haar komen over 4 en 5 weken een nestje. Wij moeten dan nog een week of 3 wachten.

I also called the owner of Varón, Ineke Blokker, last night. To tell her that there are going to be kittens. We had a nice long chat about our cats: she is going to have kittens in about 4 and 5 weeks. We still will have to wait for another 3 weeks by then.

7 augustus 2004

Nu pas weer een update, Roland en ik zijn er samen een weekje tussen uit geweest. De kinderen zijn thuis gebleven en hebben op de katten gelet. Menitha is zichtbaar dikker geworden, en in haar buikje voel ik met zekerheid 2 embryo’s zitten. Precies voelen hoeveel het er zijn kan ik niet en wil ik verder ook niet, dan moet ik haar precies van alle kanten gaan betasten en bevoelen en erg prettig is het voor haar ook weer niet. Het is voldoende als ik weet dat er kittens zitten. Verder heeft ze erg veel honger en laat ze zich s'morgens en s'avonds horen om op tijd eten te krijgen. Ze is nu vier weken zwanger en begint aan haar vijfde week. Bijna op de helft.

Just now an update, Roland and I went on Holiday for a week. The children stayed at home and took care of the cats. Menitha has got a bit fatter, and in her tummy I can feel 2 embryos for sure. I can't count the precise amount of embryos and I don't even want to. Then I would have to feel her tummy from al sides and it isn't that comfortable for her either. It is enough for me to know that there are kittens in her tummy. She is very hungry at the moment and is begging for food in the morning and evening. She's pregnant for four weeks now, and starting on her fifth week. Almost halfway there.

12 augustus 2004

Het gaat erg goed met Menitha, lekker rond buikje. Ik heb een interessante pagina gevonden met foto's van kittenembryo's en foetusjes. Hier kun je goed volgen hoe de ontwikkeling is. Menitha is nu 34 dagen zwanger. Zoals de foetus bij nummer 18, zo zien haar babykittens er nu uit. Al echt kleine katjes in ontwikkeling. Kijk op: Malous dagboek, hoofdstuk 7 Dit is een pagina van Stichting Poezebel en vertaald uit het Engels door Maria van Aalten en Anneke Leipoldt. De originele engelse pagina is WWW.Vetmed.uni-muenchen.de in PDF formaat Op de pagina van Stichting Poezebel kun je ook een heel verslag lezen over Malou en haar eerste nestjes. Over de voor en nadelen, de bedenkingen om er überhaupt wel aan te beginnen, heel veel links en natuurlijk de bevalling van Malou. Veel lees en kijkplezier.

All is going very well with Menitha, she having a nice round tummy. I found an interesting page with pictures from kitten embryos and foetuses. You can follow the different stages of growth from kittens. Menitha is now 34 days pregnant. Like the foetus on number 18, this is how her baby kittens look like. Already real little kittens. Look at WWW.Vetmed.uni-muenchen.de in PDF format Enjoy your reading.

15 augustus 2004

Een tweetal foto's van de zichtbaar zwangere Menitha.

23 augustus 2004

Het gaat nog steeds goed met Menitha. Ik vind haar wel erg dik, in vergelijk met Jamila en Shivaya vorig jaar. Maar ja, je weet nooit hoeveel het er zijn, voor hetzelfde geld zijn ze erg groot. Nog een kleine drie weken moet ze nu met haar buikje rond waggelen. Ik heb wel meelijden met haar, en gelukkig is het niet zo heet meer. Anders had ze het nog zwaarder te verduren gehad. Je kunt de kittens nog niet voelen bewegen, maar je ziet wel dat er af en toe en kitten wat meer naar buiten steekt dan een ander. Varón is ondertussen al weer vader geworden van 7 kittens! We zijn dus erg benieuwd hoeveel hij er bij Menitha verwekt heeft. Heel divnend allemaal.

It is still going very well with Menitha. I think she is very fat, comparing her with Jamila and Shivaya last year. But you never know how many kittens she is carrying, they even can be very big. Still a little three weeks she has to waggle around with her belly. I feel sorry for her, and thankfully it is not that hot anymore. Otherwise it would be heavier for here. I can't feel the movement of the kittens yet, but now and then you see a big bobble on the side of her. Varón, in the mean while became father of 7 kittens! Were very anxious to know how many he made with Menitha. Very exciting.

27 augustus 2004

De kittens bewegen!! Deze week vanaf dinsdag voelde ik al heel voorzichtig een pootje tegen Menitha's buikwand. Maar vanaf woensdag/donderdag zijn ze al heel duidelijk te voelen. Menitha ligt heel graag bij me op schoot en dan kan ik voorzichtig mijn hand op haar buikje leggen. Ik zou echt niet weten hoeveel kittens het zijn. Dat kun je niet voelen. Maar des te leuker is de verrassing. Nog ongeveer twee weken.

The kittens move!! Last Tuesday I felt a paw pushing at Menitha's tummy, very gently. But from last Wednesday/Thursday you can really feel them move. Menitha loves to lie on my lap, and I can put my hand very gently on her tummy. I don't know how many kittens are inside. You can't feel that. But that's what I like about it, the surprise. Still two weeks to go.

2 september 2004

In zoverre weinig nieuws te vertellen. Alles is nog steeds goed met Menitha. De kittens bewegen volop in haar dikke buik. Ze weet al een tijdje niet meer hoe ze nu eigenlijk lekker moet gaan liggen of zitten. Als ze zit, zakt ze onmiddellijk door haar pootjes om haar buik op de grond te laten rusten. Als ze gaat liggen wil ze ook nog wel eens draaien van linkerzijde naar rechterzijde om weer terug te draaien naar het midden zodat ze weer een soort van zit/ligt. Soms lukt het haar niet om haar kontje zuiver te houden en moeten wij eraan te pas komen. Wat ze natuurlijk helemaal niet leuk vindt. Verder ligt ze zo'n beetje de hele dag te dutten/slapen/rusten. En als het kan ligt ze bij iemand op schoot, dat vindt ze een erg fijne plek. Ook loopt ze regelmatig piepend rond, wat ze voorheen ook al wel eens deed en we haar de bijnaam Pipi gaven. Ze weegt momenteel zo tussen de 3 1/2 en 4 kilo, ik moet gokken omdat ik geen digitale personenweegschaal heb. Ze is dus behoorlijk aangekomen. En we zien haar nog steeds iets of wat dikker worden, hoewel het niet meer zo hard gaat als in het begin, want toen dijde ze erg snel uit. De werpkist hebben we afgelopen zondag in elkaar gezet, zodat ze daar aan kan wennen. We zullen wel zien of het lukt om haar daar in te laten werpen. We weten ondertussen dat katten behoorlijk eigenwijs en een sterke wil hebben als het om werpplek en kraamkamer gaat. Aanstaande zaterdag zit ze op dag 58 en bij een eventuele bevalling zouden de kittens kans hebben om te overleven. Toch hoop ik dat ze het daarna nog een weekje volhoudt en pas rond dag 65 werpt.

Not much news to tell. Everything is going fine with Menitha. The kittens move in her fat tummy. For a while she does not know how and where to lie down. When she sits down, she immediately goes down her legs to rest her tummy on the floor. When she wants to lie down she turns from her left side to her right side, and then turns back to the middle so she is sort of sitting/lying. Sometimes she can’t keep her but clean, and we have to do it for her. What she doesn’t enjoy of course. Furthermore she is resting the most of the time of the day. When it is possible she lays on someones lap. She also walks around squeeking. What she did before also, and gave her the nickname Pipi. At the moment her weight is about 3 ˝ till 4 kilo, I have to guess because I don’t have a digital scale. She gained a lot of weight. And still we see her gaining a bit more, but not as fast as in the beginning. Last Sunday we put the whelping box in place, so she can get used to it. I don’t know if she is going to use it. We already know that cats are very hard-headed and have a strong will when it’s about their whelping place. Coming Saturday it is day 58 for her, and with an eventually starting labour the kittens still would have a change to survive. Still I hope she is keeping it up for another week and gets in labour around day 65.

11 september 2004

Vanmorgen begon de bevalling van Menitha, lees haar verslag:

This morning the labour of Menitha got started, read her story:

Bevallingsverslag | Delivery

Burmese
Thai