Jamila's zwangerschap B-nest | Jamila's pregnancy B-Litter

Bevallingsverslag | Delivery
Kittendagboek | Kitten dairy
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

19 juni/June 2005

Jamila is uit logeren bij Boris. Vrijdag zagen we al dat ze weer krols begon te worden, zaterdag zette het verder door. Dus heb ik Ruud en Wil gebeld, en konden we haar vandaag naar Ede brengen. Vanmorgen op tijd uit ons bedje, voor madammeke. En rond negen uur reden we op een nog rustige zondag naar Ede. Jamila zong ondertussen gewoon door in de auto. Rond half elf/elf uur waren we bij Ruud en Wil. We worden hartelijk ontvangen en Wil gaat koffie zetten. Ruud bracht Jamila naar Boris en we konden even zijn riante verblijfplaats bewonderen. Deze kater heeft het goed bekeken. Boris wil wel, geef maar hier dat kippetje. Maar Jamila geeft hem een mep, mevrouw wil eerst zijn onderkomen inspecteren en alle luchtjes opsnuiven. En natuurlijk kijken waar ze kan gaan zitten. Boris is ervaren en laat haar rustig zijn gang gaan. Hij weet dat zijn tijd wel komt. Beide katten hebben geen oog meer voor ons, dus gaan wij koffie drinken. Ruud heeft echter een camera op de deur hangen van het katerverblijf en benenden op de TV. kun je zo alles volgen wat er gebeurd. We zitten nog geen half uur beneden of Jamila komt van haar plaatsje af, gaat demonstratief met haar kontje naar Boris zitten en Boris bestijgt haar als een volleerd kater. Dan duurt het toch nog een minuut of vijf voordat ze werkelijk gedekt wordt. Boris laat niet los, maar Jamila kruipt vooruit en rondjes door de kamer. Dan kan Boris niet zijn kunstjes vertonen. Maar dan ineens, een ontzettende schreeuw. Boris maakt dat hij wegkomt en Jamila mept hem achterna. Yes, de eerst dekking is een feit, en we hebben het nu zelf gezien. Eerst gaat ze liggen rollen, dan mept ze Boris nog eens richting een hoek en dan rolt ze weer. Dan vindt ze het schijnbaar genoeg en gaat op een plankje zitten wassen. Boris ook. Een ruime tijd later komt ze weer van haar plankje af, Boris weet al wat er gaat komen en komt ook in actie, en ja hoor, mevrouw wil weer gedekt worden. En zo zien we hen een tijd daarna bij paring nummer drie. Toch ook wel mooi om te zien. Ruud zegt gekscherend als we nog even wachten we haar meteen mee kunnen nemen, maar een dekking moet altijd een paar dagen duren omdat bij de eerste dekking de eisprong geactiveerd wordt. We spreken af dat we haar dinsdagavond weer komen halen. Meestal heeft Boris na een dag of twee wel genoeg van de dames, en de dame in kwestie heeft het dan meestal ook wel gehad. Ook moet ik mijn kans op kleur bijstellen, Ruud weet niet of Boris Bleu draagt. Het zit wel in zijn voorvaderen, maar hij heeft nog nooit een kat op bezoek gehad die het ook droeg. Jamila wel, die draagt Blue. De kansen worden dan: 25% kans op Chocolate, 50% kans op Chocolate met Blue, en 25% kans op Lilac! Nou ik ben erg benieuwd of dit allemaal goed gaat en wat voor kittens we gaan krijgen. Als de dekking gelukt is, verwachten we de kittens omstreeks 23 augustus. divnend weer hoor!

Jamila is visiting Boris. Last Friday we already noticed that she was getting in heat. Saturday it went on. So I called Ruud and Wil, and we made an appointment to bring her to Ede today. This morning we had to get out of bed on time, for our little lady. Around the clock of nine we drove on a still quiet Sunday to Ede. Jamila was practising her singing skills during the trip. Just about half past ten/eleven o'clock we arrived at Ruud and Wil's. We get a warm welcome and Wil makes some coffee. Ruud brings Jamila upstairs to Boris and we can admire his nice rooms. Boris is having enough place to stay here. Boris is eager, come here with that sweet honeybee. But Jamila hits him on the face, she wants to inspect his room and smell all the odours. And of course she wants to see where she can sit and hide. Boris is an experienced tomcat and leaves her alone. He knows his time will come. Both cats don't see us anymore, so we go drink some coffee. But Ruud made a camera on the door, and downstairs on the TV we can follow all the moves of both cats. We are sitting there for about half an hour and Jamila jumps down on the floor, she shows her butt to Boris and Boris takes advantage of the situation and jumps onto her. It still takes about a minute of five before they really mate, that is because Jamila doesn't stand still, she crawls on the floor, but Boris doesn't let her go. And then, a very loud scream. Boris jumps of her and makes sure he is out of her way. But Jamila follows him and want to hit him. Yes, the first mating is a fact, and now we have seen it ourselves. First she rolls on the floor, and then she hits Boris again and then she rolls again. Then she thinks it is enough and starts washing herself. Boris starts washing too. Quiet some time later Jamila jumps on the floor again, Boris already knows what direction this is heading and comes in action, and yes, Madame wants to mate again. And a while later we see that the two of them mate a third time also. It is very nice to see for a time. Ruud jokes and tells us that if we wait we can take her with us already. But a mating should take place for several days, because with the first mating only the ovulation takes place. We will get Jamila Tuesday evening. Usually Boris is having enough after a couple of days, and the female most of the times also. I must also change my calculation about the colours that can be born out of this combination. Ruud doesn't know if Boris is carrying Blue. His ancestors do, but Boris has never mated with a female that caries Blue. Jamila does. So the changes will be when Boris is carrying Blue: 25% Chocolate, 50% Chocolate carrying Blue, and 25% Lilac! I'm anxious to know if this is going to work out and what kind of kittens we are going to become. Were going to expect the kittens about the 23 August when the mating went well. Very exciting again!

22 juni/June 2005

Gisteravond hebben we Jamila weer opgehaald. Ze zijn beiden nogal tekeer gegaan heb ik vernomen. Ruud en Wil zijn verschillende malen wakker geworden van de tortelduifjes. Toen we Jamila gingen halen kwamen beiden meteen om uitgebreid geknuffeld te worden. Boris is ontzettend lief en gaat voor je voeten liggen rollen. Hij wilde met Jamila spelen in plaats van dekken. Een teken dat het genoeg voor hem geweest is. Op de terugweg lag Jamila bijna de gehele tijd te slapen. Ze was schijnbaar uitgeput. Na een tijdje liet ze wat van zichzelf horen en bleek dat ze op de bak moest. Die hadden we gelukkig bij, dus dat was geen probleem. Toen kwamen we thuis, en was ik al bang voor de reactie van de andere katten. Vooral Shivaya kan ontzettend van slag geraken van de luchtjes die een gedekte poes meebrengt. Maar..... geen reactie. Ze gaan met z'n vieren uitgebreid aan de transportkoffer staan te ruiken, maar geen gemopper, geen gegrom. Gaat het meteen goed? Het lijkt er eerst wel op. Tot ik later merk dat Shivaya niet gedragen wil worden, ze gromt. De eerste tekenen voor mij dat ze toch uit haar doen is. En inderdaad even later krijgt Jamila een tik. Maar het wordt geen vechten. Het gaat allemaal erg rustig en gelaten. Komt wel goed dus. Verder heeft Jamila een gat in de dag geslapen, en wat gegeten. Veel doet ze verder niet, ze slaapt en rust en kijkt vanuit haar plekje wat rond. Vanavond vond ze het nog even nodig om te laten horen dat ze toch nog steeds goede stembanden heeft. Maar verder is ze nogal rustig. Nou, we wachten af. Meer kunnen we niet doen. Nu hopen we nog op een krolse Aiyana, maar die lijkt geen zin te hebben. Die speelt veel liever met Lily.

Last night we picked Jamila up. The couple were very loud lovers. They kept Ruud and Wil out of their sleep. Boris and Jamila loved to be petted when we went upstairs to pick Jamila up. Boris is very sweet and lies in front of your feet to get petted. And he wants to play with Jamila instead of matting. A sign that is has been enough. Jamila sleeps almost all time during our trip back home. She seems to be exhausted. After a while she start meowing. It seemed she had to go to the litter box. Fortunately we took that with us, so there was no problem. Then we arrived at home, and I was already afraid for the reactions of the other cats. Especially Shivaya can be very up said when a female cat comes back from the tomcat. ButÖÖ..no reaction. With the four of them they inspect the travel case, no hissing and grumbling. Is it going well right away? It seems like it. But a bit later I notice that I canít hold Shivaya without her grumbling. The first sings that I know she is not in her usual being. Some time later I see Shivaya hitting Jamila. But no real fitting. All is going to be well soon. For the rest of the day Jamila slept and kept on sleeping and she ate something. She didnít do much more than that, she sleeps, rests en looks around from her spot. Tonight she yelled around so we knew she was still having a voice. But furthermore she is very quiet. Well, we have to wait, more we canít do. And were still hoping Aiyana will get in heat soon, but it seems that she doesnít want too, she rather plays with Lily.

2 juli/July 2005

Het gaat goed met Jamila, ze slaapt veel en eet ontzettend veel. Volgens mij is ze al wat dikker aan het worden. Ze heeft een enorme eetlust momenteel. Normaal kwam ze zo eens op haar gemakje kijken wat de pot schaft, als de anderen al aan het eten zijn. Maar nu staat ze al op het aanrecht als ik heb blikje nog open moet maken. Afgelopen week had ik kip voor de dames. Nou ze was niet weg te krijgen bij het aanrecht, en toen het gekookt was begon ze gewoon te eten. Ze had geen tijd om te wachten tot het afgekoeld was. Verder slaapt ze dus ontzettend veel, ze ligt regelmatig helemaal op zolder in een wasmandje te slapen. Natuurlijk heb ik ook al gekeken of er al roze tepels zijn, maar ik weet nog van de vorige keer dat die bij haar later zichtbaar zijn als wat de zwangerschapskalender aangeeft. Die geeft namelijk aan van 3 tot 10 juli verkleuring van de tepels. Ik denk dat ik al blij mag zijn als ik dat op 10 juli zie. Ondertussen gaat het tussen alle poezen ook ontzettend goed. Shivaya is de enige geweest die even moest laten weten dat ze Jamila maar vreemd vond. Maar na twee dagen was daar niets meer van te merken. Ze had Jamila weer helemaal geaccepteerd.

All is going well with Jamila, she sleeps a lot at eats much. I think she is getting fatter. She has an enormous appetite at the moment. Normally she wasnít the first to come and check what was for dinner. But now she is the first one too be ready to start dinner, and then I even have to open the can. Last week I cooked some chicken for our ladies. She wouldnít leave the kitchen and started eaten even before the chicken had cooled. Furthermore she sleeps a lot, most of the times she is all the way up in our attic and sleeping in a washing basket. Of course I checked her nipples, but I remember from previous times that she shows a bit later then the pregnancy calendar tells. It says you could see it from 3 till 10 July. I will be glad when I see it on 10 July. In the mean while everything is going all right between all the cats. Shivaya was the only one who had some difficulties with the return of Jamila. But after two days you couldnít notice that anymore. She had accepted Jamila again.

8 juli/July 2005

Nog steeds geen echte zekerheid. Toch vind ik dat haar tepels langzaam beginnen te verkleuren. Ik denk dat ze zwanger is. Ze is in ieder geval niet krols, slaapt nog steeds erg veel. Is af en toe behoorlijk humeurig maar eet verder wel goed. We wachten nog maar af.

I'm stil not sure. But I think her nipples are coloring. I suspect she is pregnant. She is not in heat, sleeps a lot. And she can act very nasty at the moment, but she eats a lot. We are waiting.

10 juli/July 2005

Jamila's tepels zijn nu toch wel redelijk roze. Ik ga ervan uit dat ze zwanger is. Nu maar hopen dat alles goed blijft gaan.

Jamila's nipples are pink now. I count on it that she is pregnant. Now we have to hope everything goes well.

27 juli/July 2005

Jamila is momenteel al zichtbaar dikker. Ook haar tepels zijn opgezet. Ze eet goed en slaapt veel. Ook heeft ze momenteel een tik om wat meer al miauwend door huis te lopen. Ze is nu vijf weken en twee dagen zwanger. Nog een ruime drie en halve week te gaan voor haar.

Jamila is getting a bit fatter. And also her niples ar getting fat. She eats well and sleeps good. She also has a strange habit to walk in the house meowing. She is five weeks and two days pregnant now. Still three and half week to go.

6 augustus/august 2005

Het gaat goed met Jamila. Ze is erg rustig en slaapt en rust ontzettend veel. Haar buikje zie je nu iedere keer wat dikker worden. Deze week zat ze een keer gezellig op schoot en mocht ik haar buikje voelen. En toen voelde ik een heel zacht tikje van een kitten in haar buikje. Dat klopt ook met de kalender, alleen is het in die eerste periode heel moeilijk om ze te voelen. De laatste twee weken is dat allemaal wat makkelijker te voelen. Verder zoekt ze al vaak plekjes op, volgens mij weet ze erg goed wat er staat te gebeuren. Ook sleept ze af een toe met een miniknuffel rond, net zoals ze met hun kittens kunnen doen. Ze is nu bijna zeven weken zwanger, nog ongeveer twee en halve week te gaan voor haar.

All goes well with Jamila. She is very easy and sleeps a lot. Her belly is getting fatter everyday. Last week she was sitting on my lap and I could feel her belly. And then I felt a very gently touch of a kitten inside her. That is correct if I read the calendar, but in the first period this is very hard to discover. In the last two weeks it will be easier to feel them. Furthermore she looks a lot for places to make a nest, I think she is very good aware of what is going to happen. She also walks around with those mini pet toys we have for them, like she can do with her kittens. She is almost seven weeks pregnant now, still about two and a half week to go for her.

13 augustus/August 2005

Jamila is er helemaal klaar voor! Afgelopen donderdagavond heb ik de werpkist in orde gemaakt en mevrouw gaat al regelmatig in de kist zitten. Net of ze al precies weet dat die er voor haar staat en dat het daar moet gebeuren. Ze is erg lief momenteel en ook erg rustig naar alle andere katten. In het begin van haar zwangerschap kon ze wel eens chagrijnig uithalen naar een van de andere dames. Maar nu is ze dus heel lief. Ook ligt ze veel te rusten of slaapt ze. Ze is al behoorlijk dik geworden maar of ze dunner of dikker is dan haar vorig nestje kan ik niet goed zeggen. Deze week zal ik proberen een leuke foto van haar te maken. Vanaf woensdag zouden de kittens levensvatbaar zijn, maar ik hoop toch dat ze nog een weekje langer blijven zitten en dat ze netjes op 23 augustus komen. De kittens laten zich al goed voelen, ze beginnen al een beetje harder te trappelen tegen Jamila's buikje. Ook is het erg leuk om te zien hoe de andere katten bezig zijn met deze aanstaande bevalling. Shivaya heeft een moedergevoel en roept iedereen die het maar horen wil. Alíila en Aiyana! geven hier graag gehoor aan en gaan bij haar sabbelen. Soms gaan ze dan ook bij Jamila liggen en enkele van haar tepels zijn al ontzettend dik. Als die nog maar in het mondje passen van zo'n klein kitten. Menitha is erg kroelerig en vraagt om extra aandacht, maar dan meer van mij of de andere gezinsleden. Misschien dat zij weer krols gaat worden? Het aftellen kan bijna beginnen: nog één week en twee dagen.

Jamila is ready! Last Thursday evening I placed the whelping box in the living room and Madame already spends a lot of time in it. Just like she already knows that I putted it there for her and that it is the box where all has to take place. She is very sweet at the moment and very easy with the other cats. Starting her pregnancy she could act very nasty to the other ladies. But now she is very sweet. She also rests a lot and sleeps a lot. Also she is getting a bit fat now, but if she is fatter of thinner than her previous litter I canít say. I try to make a good picture of her this week. From coming Tuesday her kittens could make a chance when they were born, but I hope she will keep them with her for another week and deliver them on August the 23rd. The kittens are very alive and you can feel them in her tummy. They are kicking harder in the tummy. Also it is funny to see how the other cats react on this coming delivery. Shivaya feels like a mom and calls everyone who wants to listen. Alíila and Aiyana! Like to listen and come drinking at her nipples. Sometimes they try to drink on Jamilaís nipples and those are getting very fat. I hope they fit in the little mouths of the tiny kittens. Menitha is very cuddly and asks for attention, but more on me and the other family members. Maybe she is getting in heat. The counting down can almost start: one week and two days.

18 augustus/August 2005 | dag 60

Zoals beloofd een leuke foto van Jamila, haar buikje hangt een beetje op de grond als ze zit. Ook maar meteen wat meer fotos gemaakt van onze andere dames. Van Alíila moest echt een nieuwe foto komen. En Aiyana's buikje er ook op proberen te zetten, maar zij is nog niet zo dik als Jamila. Alles gaat goed met Jamila, ze is erg rustig en wacht de bevalling al slapend af. Haar kontje heb ik afgelopen week een keer zuiver moeten maken, erg goed kan ze er niet meer bij. Ook vind ik dat ze weer ongelijk draagt, ik vermoed dat ze dus 5 kittens heeft. Maar meer zekerheid zullen we natuurlijk pas hebben als de kittens geboren zijn. Als ze maar gezond zijn en de bevalling goed gaat, dat vind ik het belangrijkste. Ook hoeft ze niet alleen te zijn als ze begint. Roland is nog hele dagen thuis, en zelf heb ik halve dagen vrij en bovendien dinsdag de gehele dag. De vermoedelijke bevallingsdatum. Ik krijg al weer de kriebels en vind het weer reuzedivnend, net als alle andere keren. Nog vijf dagen?

As promised a cute picture from Jamila, her tummy hangs on the floor when she is sitting. We also made a couple of pictures of the other ladies. I really needed an updated photo of Alíila. And we tried to make a picture of Aiyanaís belly, but she isnít that fat as Jamila yet. Everything goes well with Jamila, she is very quit and waits for the delivery sleeping. I had to clean her but last week once, she canít clean it that well anymore. I also think she is fatter on one side then the other, so I think she has 5 kittens again. We will be sure when they are born of course. The important issue is that they are healthy and a good delivery for Jamila. She doesnít have to be alone during the delivery. Roland still has holiday, and I only work in the morning and have a whole day of on Tuesday, the supposed delivery date. Iím getting excited, just like the other times. Five days to go?


24 augustus/August 2005| dag 66

Jamila houdt er de spanning goed in. Nog geen kittens dus. Ze is wel onrustig en kan het niet goed hebben dat Alíila krols is. Ze denkt dan dat ze Alíila moet gaan halen en bij haar in de mand moet dragen. Maar ja zo'n grote poes draag je niet zo gemakkelijk meer als een klein kitten. Het is wel erg grappig om te zien, maar niet goed voor de nek van Alíila. Als we haar bezig zien halen we haar natuurlijk bij Alíila vandaan. Verder is ze toch al wel vanaf gisteren wat onrustig. Met tijden eet ze niet, vanmorgen bijvoorbeeld, maar dan ineens gaat ze s'middags weer brokjes eten. Ik heb haar vorige zwangerschap nog eens doorgelezen. Toen was ze ook wat later dan op dag 65, en bovendien had ze toen ook gewoon nog gegeten. Er zit niets anders op dan afwachten.

Jamila likes to keep us in suspense. Still no sign of kittens. She is restless though and canít deal with the heat period of Alíila. She thinks she has to collect Alíila and put her in her basket. But such a big cat isnít easy to carry like a small kitten. It is funny to see but not good for Alíilaís neck. When we see her carrying Alíila we get Alíila away from her of course. From yesterday she is already a bit restless. Some times she doesnít eat, like this morning, but then she starts eating again in the afternoon. I did read her last pregnancy again. Then she delivered also later then day 65, and she also ate something. We just have to wait.

25 augustus/August 2005 | dag 67

Jamila is vannacht bevallen van drie kittens. Op de pagina van haar bevallingsverslag leest u meer.

Jamila delivered three kittens last night. On the page of the delivery you can read more.

Bevallingsverslag | Delivery

Burmese
Thai