Alíila's zwangerschap C-nest | Alíila's pregnancy C-Litter

Bevallingsverslag | Delivery
Kittendagboek | Kitten dairy
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

25 mei/May 2006

Het mag bijna gebeuren: Alíila mag naar de dekkater. We wachten nu op haar krolse periode. Iedere week kreeg ze van mij een half pilletje om de krolsheid te onderdrukken. Waar de Burmezen totaal geen problemen mee hebben, maar Alíila des te meer. Zij zat iedere week toch zo'n beetje tegen de krolsheid aan, met als gevolg dat ik soms bijna te laat was. Zo ook vorige week 14 mei 2006, er was geen houden meer aan en een pil geven was geen optie meer. Dan maar krols laten worden. Ze is tot zondag 21 mei 2006 (Show) krols geweest, en nu is ze rustig. Daarom krijgt ze nu geen pilletje meer en wachten we tot ze krols is. Dan gaat ze op bezoek bij Basha Eros.

It may almost happen: Alíila can visit the tomcat. We are waiting for her heat period. Every week I gave her a half birth control pill to prevent the heat period. Our Burmese are not having any problems with it, but Alíila a lot. Every week she was almost in heat, and sometimes I was almost too late with the pill. And that happened last week 14 May 2006, I couldn't prevent it and giving her a pill was no option anymore. So I decided she can have her heat period. She was in heat till Sunday 21 May 2006 (Show), and now she is quiet. And that is why she is not having a pill anymore and we are waiting for her to be in heat. Then she will visit Basha Eros.

2 juli/July 2006

Net voor we op vakantie willen gaan wordt Lily krols. Ik breng haar daarom deze zondagavond naar Basha Eros. Het welkom van Jane is erg hartelijk, maar Eros weet niet wat hem overkomt. Hij is in eerste instantie niet blij met het bezoek van Lily. Lily is wel rustig, maar erg angstig, ze laat dan ook op een gegeven moment haal plas lopen. Dan draait Eros om als een blad aan de boom. Hij heeft in de gaten wat de bedoeling is en gaat Lily roepen. Maar nu moet Lily niets meer van hem weten. Toch zijn we er gerust genoeg op om ze bij elkaar te laten, ze zullen elkaar niet in de haren vliegen.

Just before we wanted to go on our holiday Lily got in heat. Therefore I take her to Basha Eros this Sunday evening. Jane welcomes us very warmly, but Eros does not know what happens to him. He isn't happy with the situation at first. Lily is very calm, but she is scared, at one point she pies on the ground. Then Eros sees the light. He knows what he has to do and starts calling for Lily. But now Lily doesn’t want to know him. Although they didn't start that well at first we have good faith lo let them both together, they wont fight together.

4 juli/July 2006

Volgens Jane schiet het niet echt op. Ze heeft niets gezien of gehoord van een dekking. Eros probeert het wel uit alle macht, en heel even laat Lily hem dan ook toe, waarna ze hem vervolgens weer voor uren alle hoeken van de kamer laat zien. Jane denkt dus ook dat de dekkingen niet lang genoeg zijn. Ze blijft nog een paar dagen bij Eros.

Jane mails me that there in not much progress. She hasn't seen or heard anything that looks like a mating. Eros tries very hard, and on occasion Lily lets him but very shortly. After that she attacks him and shows him all corners of the room. Jane doesn't think that the matting is long enough. Lily stays a couple more days with Eros.

6 juli/July 2006

Jane bracht Lily vandaag naar huis omdat we toch maar besloten hadden om op vakantie te gaan. Jane vond het geen probleem en bood heel lief aan om haar te komen brengen. Ze had nog steeds niet echt dekkingen gezien en gehoord. Wel lagen de twee tortelduifjes bij elkaar en sliepen samen. Lily was alleen erg bang als Jane binnen kwam.

Jane took Lily home today because we decided to start our holiday anyway. Jane didn't think it was a problem and was so kind to offer to bring Lily home. She still hadn't seen and heard any matings. They slept together though and were having a good time. Lily only got scared when Lily came into the room.

20 juli/July 2006

We zijn weer terug van onze vakantie en onze kinderen hebben voor de katten gezorgd. Ze wisten me dan ook al begin deze week te vertellen dat de tepels van Lily verdacht roze werden. En inderdaad nadat ik haar gisteren en vanmorgen nog eens goed bekeken heb zijn ze wel heel erg roze. We verwachten de kittens van Lily en Eros op 6 september 2006. En dus zonder dekkingen gezien te hebben lijkt het toch gelukt te zijn.

We are back from our holiday and our children took care of the cats. They told me starting this week that the nipples of Lily became pink. And yesterday and this morning I checked it myself and have to say that they are very pink indeed. We expect the kittens of Lily and Eros on 6 September 2006. So without seeing any matings it seems to have worked out very well.

28 juli/July 2006

Het gaat goed met ons meisje, ze eet goed en komt ook wat aan. Ook zie ik al een kleine ronding in haar buikje. Ze vraagt erg veel aandacht en komt ook regelmatig melden dat ze eten wil. Geen aparte zaken te melden.

All goes well with our girl, she eats well and gains weight. I also can see a little tummy. She asks a lot of attention and she also tells us that she wants to eat something. No other special cases to tell.

4 augustus/August 2006

Met lily gaat het onveranderd goed, ze eet heel goed en heeft al een mooi rond buikje. Afgelopen weekend heb ik twee embryo's kunnen voelen, een rechts, een links. De rest is wat moeilijker te voelen, maar ik heb wel het idee dat ze meer kittens draagt dan twee. We zullen zien.

There is no change with Lily, she is still doing very well, she eats well and has a nice round tummy. Last weekend I could feel two embryo's, one right, one left. The others are more difficult to feel, I think she is having more than two kittens, but we have to wait and see till she delivers them.

9 augustus/August 2006

Niets vreemds te melden, alles gaat nog goed.

Nothing strange to tell, everything still goes well.

16 augustus/August 2006

Alles gaat nog goed met Lily. We voelen ook de kittens al! Afgelopen maandag voelde ik al de eerste zachte trappeltjes tegen haar buik. Ik vind haar een erg dikke ronde buik hebben, maar of dat iets wil zeggen weet ik niet. Nog drie weken te gaan.

All goes well with Lily. We also feel the kittens! Last Monday I felt the first soft kicks against her tummy. I think she is having a big fat round tummy, but I'm not sure if that will mean anything. Still three weeks to wait.

23 augustus/August 2006

Geen aparte dingen te vermelden over Lily. Ze gaat wat meer slapen en rusten. Ook lijkt het me dat ze wat voorzichtiger wordt met springen. Ze eet nog heel goed. Het lijkt ons dat ze dikker is dan alle andere zwangerschappen die we hier nu gehad hebben. Nog twee weekjes te gaan.

Nothing unusual to tell about Lily. She seems to sleep and rest a bit more. And it also looks like she is a bit more careful with jumping on higher things. She still eats very well. It also seems to us that she is more fat then all the other pregnancies we had here before. Still two weeks to go.

4 september/September 2006

Alles gaat nog steeds goed met Lily, de kittens bewegen goed. Ze eet nog goed, spuugt dat soms ook weer even snel eruit, maar eet dan gewoon weer opnieuw. Ze blijft aankomen. Gisteren kwam er voor het eerst een klein beetje vocht uit haar vagina.

Everything still goes well with Lily, the kittens are very active. She eats well, vomites from time to time, but starts eating again after that. She keeps on gaining. Yesterday she lost a little bit fluid out of her vagina.

Haar gewicht, gewogen met een digitale personen weegschaal, helaas geeft hij maar 1 cijfer achter de komma. Door de vakantie omstandigheden heb ik haar gewicht niet meer opgenomen voor ik haar wegbracht.

Her weight, measured with a digital scale for persons, unfortunately he only calculates to one decimal place. Because of the holiday preparations I didn't took her weight before I brought her to Eros.

Datum Gewicht  
5 mei 2006 (alle katten gewogen) 3,4 kg
12 juli 2006 (1 week) 3,4 kg
19 juli 2006 (2 weken) 3,5 kg
26 juli 2006 (3 weken) 3,6 kg
2 augustus 2006 (4 weken) 3,9 kg
9 augustus 2006 (5 weken) 4,2 kg
16 augustus 2006 (6 weken) 4,3 kg
23 augustus 2006 (7 weken) 4,5 kg
30 augustus 2006 (8 weken) 4,7 kg

Burmese
Thai