Menitha's zwangerschap D-nest | Menitha's pregnancy D-Litter

Bevallingsverslag | Delivery
Kittendagboek | Kitten dairy
De gewichten | The weights
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

20 juli/July 2006

Menitha heeft 16 juli 2006 haar laatste halve pilletje gehad, we wachten nu tot ze krols wordt.

Menitha got her last half pill on 16 July 2006, we are waiting for her heat period now.

28 juli/July 2006

Afgelopen week werd Menitha al erg aanhankelijk en liep zo af en toe wat te miauwen. Donderdag zette het echter in alle hevigheid in en heb ik contact opgenomen met Sjaak. Ik kon haar dezelfde avond nog komen brengen en na overleg met Jane, want ik moest Shivaya weer gaan halen, heb ik Menitha eerst weggebracht en daarna Shivaya opgehaald. Dus donderdagavond reed ik naar Poortvliet. Na aankomst hebben we meteen Menitha bij Eros gezet, ze liet het best gelaten over zich heen komen. Ook nu weer is het afwachten waneer ze gedekt wordt en of ze opneemt. Volgende week haal ik haar weer op.

Last week Menitha got very cuddly and had to meouw sometimes. Thursday her heat period was a fact and I took contact with Sjaak. The same evening I could bring Menitha to Eros, first I had to consult Jane, because I promissed to colect Shivaya. But that was no problem. So I drove to Poortvliet. After we arrived we putted Menitha with Eros, she was very calm. And now again we have to wait till both have matted and if she gets pregnant. Next week I'm going to get her again.

2 augustus/August 2006

Menitha is weer thuis. Het is een beetje onduidelijk wanneer ze voor het eerst gedekt is, maar afgelopen vrijdag heeft ze nog zeker nodig gehad om te wennen aan Eros. Dus tel ik vanaf zondag. We wachten maar af.

Menitha is home again. It is a bit unclear when they have mated for the first time, but last Friday she needed to get used to Eros. So I count from Sunday. We wait and see.

16 augustus/August 2006

Nog niets met zekerheid, het zou vandaag zichtbaar moeten zijn qua roze tepels, maar ze zijn niet echt heel rozig gekleurd. We wachten nog maar even af.

I'm still not sure, today we should see pink nipples, but they aren't that pink, we wait and see.

17 augustus/August 2006

Hoezo kan zoiets snel veranderen? Gisterenmorgen waren de tepeltjes nog helemaal wit, gisterenavond laat waren ze roze! Dus Menitha is zwanger. Nu hopen we maar dat alles goed gaat. De kittens verwachten we op 1 oktober 2006.

Things can change quickly. Yesterday morning her nipples were still white, last night they were pink! So Menitha is pregnant. Now we hope everything goes well. We expect the kittens on 1 October 2006.

23 augustus/August 2006

Niets aparts te melden over Menitha. Ze eet goed, speelt nog af met alles en iedereen. Wil wel heel veel aandacht en komt ook regelmatig om eten vragen. Ze komt ook netjes aan, maar je kunt het bijna nog niet zien dat zij zwanger is.

Nothing especial to tell about Menitha. She eats well, plays now and then with everything and everybody. She wants a lot of attention at the moment and also comes begging for food regularly. She gained a bit, but you almost can't see that she is pregnant.

4 september 2006

Geen bijzonderheden bij Menitha. Ze is al weer over de helft, ze komt netjes aan. Waarschijnlijk heeft ze een veel ruimere buik dan Lily, want nog steeds moet je goed kijken om te zien dat ze zwanger is. Terwijl Lily rond deze tijd al ontzettend dik en opgeblazen was.

No special things to tell about Menitha. She is five weeks now, four to go and she gains nicely. Probably she has a bigger belly then Lily, because you still have to look very good to see she is pregnant. But Lily was having a very fat and blown up tummy at the same time.

24 september 2006

Niets aparts te melden, het gaat goed met Menitha, ze komt niet echt hard aan, maar je kunt haar kittens voelen in haar buikje. Ze beginnen steeds actiever te worden daarbinnen. De laatste week voor Menitha, de werpkist staat ook al weer klaar, en nu maar hopen dat ze een goede bevalling heeft.

Nothing new to tell, it still goes well with Menitha, she isn't gaining that hard, but you can feel her kittens in her tummy. They start to become more active inside. The last week of her pregnancy, the whelping box is also ready for her, let's hope she's having a good delivery.

30 september 2006

Vanaf afgelopen woensdag heeft Menitha wat afscheiding, wat roodgekleurd slijm. Ze is ook wat onrustiger en gaat dan hier en dan daar liggen. Verder zijn er nog geen wijzigingen. Het slijm stinkt niet en ze maakt verder ook nog een goede actieve indruk, ook voel ik de kittens nog steeds bewegen. Dus ik maak met niet meteen druk om de afscheiding, zal wel zijn omdat ze binnenkort moet bevallen.

Haar gewicht, gewogen met een digitale personen weegschaal, helaas geeft hij maar 1 cijfer achter de komma.

Her weight, measured with a digital scale for persons, unfortunately he only calculates to one decimal place.

Datum Gewicht  
5 mei 2006 (alle katten gewogen) 3,5 kg
2 augustus 2006 (Thuiskomst) 2,8 kg
6 augustus 2006 (1 week) 2,8 kg
13 augustus 2006 (2 weken) 2,9 kg
20 augustus 2006 (3 weken) 3,2 kg
27 augustus 2006 (4 weken) 3,5 kg
3 september 2006 (5 weken) 3,6 kg
10 september 2006 (6 weken) 3,7 kg
17 september 2006 (7 weken) 3,8 kg
24 september 2006 (8 weken) 3,9 kg
30 september 2006 (9 weken) 4 kg
Burmese
Thai