In herinnering | In memory

Menitha

Imayya

Jamila

Menditha vom Saphirstern
* 31 januari 2003
† 21 september 2022
Chocolate Point Thai
Stamboom | Pedigree
Imayya van Vyomesh
* 18 oktober 2011
† 8 januari 2020
Bruin Burmees
Stamboom | Pedigree
Jamila des Amoures de Petit
* 20 april 2002
† 12 juli 2019
Chocolate Siamees (carries dilute)
Stamboom | Pedigree

Shivaya

Jilaptoq

Dawün

Shivaya van d'Ekster
* 11 april 2002
† 20 augustus 2018
Cinamon Burmees
Stamboom | Pedigree
Jilaptoq van Vyomesh
* 11 oktober 2012
Herplaatst 11 april 2015
Lilac Burmees (carries Cinnamon)
Stamboom | Pedigree
Dawün van Vyomesh
* 22 november 2006
Herplaatst 22 november 2014
Bruin Burmees (carries Cinnamon & Dilute)
Stamboom | Pedigree

Êni'ta

Aiyana

Alíila

Êni'ta van Vyomesh
* 30 augustus 2009
Herplaatst 19 augustus 2012
Chocolate Burmees
Stamboom | Pedigree
Aiyana van Vyomesh
* 6 december 2003
Herplaatst 29 juni 2010
† 30 september 2016
Chocolate Burmees
Stamboom | Pedigree
Alíila van Vyomesh
* 11 september 2004
Herplaatst 29 juni 2010
† 2 januari 2017
Seal point Thai
Stamboom | Pedigree

Susith

Kitty

Nadia

Phai Thai Susith
* 11 maart 2007
Herplaatst 25 mei 2008
Lilac point Thai
Stamboom | Pedigree
Eva van Tilbury
* 28 oktober 1983
† 13 juni | June 2002
Seal point Siamees
Stamboom | Pedigree
Nadia Nikolajewitsch
* 7 juni | June 1984
† 7 November 1998
Russisch Blauw | Russian Blue
Stamboom | Pedigree

Êni'ta van Vyomesh

Roepnaam Eva/Eefje
Betekenis Êni'ta: Maan / Mingo Indianen
Chocolate Burmees (carries Cinnamon & Dilute)
30 augustus 2009
Herplaatst 19 augustus 2012
GM2 negatief
Castraat

English (in orange)

Augustus 2012

19 augustus 2012 brachten we Eefje naar familie Korthuis in Reeuwijk. Ze heeft daar alle ruimte zonder ruzie te maken met andere katten, want die zijn er geen. Ze heeft een heel huis tot haar beschikking en een tuin om in te ravotten. Ook hier plaatsten we weer voor een proefperiode van een maand, en op 19 september 2012 liet Dietske weten dat ze lekker mag blijven en leven in de brouwerij mag maken.

Juni 2012

Eefje is vrijdag 1 juni 2012 gecastreerd. Met haar en Dawün samen gaat het echt niet goed, en om de groep weer een beetje rustig te krijgen heb ik moeten besluiten om Eefje te herplaatsen. We zoeken voor haar nog een ander huisje waar ze een rustig en liefdevol plekje krijgt. Eevertje heeft een grote bijdrage geleverd aan mijn fokprogramma, door mij een Cinnamon poesje te geven: Gaia. Maar ook andere fokkers hebben hier profijt van: Gohan, Gola, Gus'shu, Gogeyi uit haar eerste nest, en Honaw Bear uit haar laatste nest. Zij zitten bij fokkers voor hun verdere fokplannen met Cinnamon en Fawn. Lief Eefje, dank je hiervoor. Op 17 juni 2012 brachten we Eefje naar Riëtte en Jan Willem in Amsterdam, helaas ging het direct al mis met Pepsi. Riëtte en Jan Willem hadden er toch alle vertrouwen in dat het wel goed zou komen. Echter op 24 juni 2012 hebben we haar weer in huis gehaald omdat het niet haalbaar was. Ze werd gelukkig weer direct in de groep opgenomen zonder veel problemen. We zochten dus een nieuw adresje.

Juni 2010

Eva is GM2 negatief. Haar moeder Dawün is pas getest en die is negatief, haar vader Stitch is ook getest en hij is ook negatief

Januari 2010

Êni'ta is het laatstgeboren kittenpoesje uit het eerste nestje van Dawün. Haar roepnaam is Eva. Haar geboorte ging niet zo gemakkelijk waardoor ik haar behoorlijk lang heb moeten stimuleren om te gaan ademen. Hierdoor had Eva vanaf haar eerste moment een speciaal plaatsje in mijn hart. Dit en het feit dat Shivaya maar niet drachtig lijkt te willen worden heeft onder andere meegedragen aan het besluit om Eva te houden. Ze is een grappig en klungelig kitten, typisch Burmees. Ze heeft voor een groot deel de "biels voor haar kop" geërft van haar moeder, wat volgens Marcelina juist een hele goede eigenschap is. Ze kan heel hard en lang spinnen, dat heeft ze van haar vader. Stoeien doet ze zonder geluid, dit deden beiden kittens. Dat viel ons heel erg op. Maar als ze rondloopt en aandacht wil dan hoor je haar dwingende stemgeluid. Verder verwacht ik dat ze Cinnamon draagt, wat voor mijn fokplannen belangrijk is.

Nestje/Litter Êni'ta:

G-nest/litter 25 oktober 2010
Gohan, Fawn Burmees, kater/male.
Geronimo, Cinnamon Burmees, kater/male.
Gus'shu, Chocolate Burmees, poes/female.
Gyódok, .... Burmees, kater/male, † 27 oktober 2010
Gya'awh, Cinnamon Burmees, kater/male, † 21 november 2010
Gola, Fawn Burmees, kater/male.
Gogeyi, Cinnamon Burmees, poes/female.
Galilahi, Fawn Burmees, poes/female.
Gotíh, Lilac Burmees, kater/male.
Goyathlay, Chocolate Burmees, kater/male.

H-nest/litter 4 september 2011
Halona, Chocolate Burmees, poes/female.
Hikiwci, Cinnamon Burmees, poes/female. † 20 oktober 2022 Nierfalen / Kidney failure
Huyana, Lilac Burmees, poes/female.
Honaw, Chocolate Burmees, kater/male.
Hania, Chocolate Burmees, kater/male.

Dutch (in white)

August 2012

On August the 19th of 2012 we brought Eefje to Family Korthuis in Reeuwijk (NL). There are no other cats, so she has a lot of room for herself without arguments and fights. She can play around in a big house and has also a garden where she can fool around. We replaced her with a trail period for a month, but on September the 19th of 2012 Dietske let us know Eefje could stay.

June 2012

Eefje is Friday June the first 2012 neutered. She and Dawün together is not going well anymore, and to get the group together again I had to decide to replace Eefje. She is going to live with Riëtte and Jan Willem in Amsterdam, with a HTK Tom who probably is having Oriental genes. I hope she is having a quiet and loving home. Eevertje has given us a lot for my breading program, by giving my a Cinnamon female: Gaia. But also a lot of other breeders have Toms and Females for their breeding program because of her: Gohan, Gola, Gus'shu, Gogeyi from her first litter. And Honaw Bear from her last litter. They are all with breeders for their future plans with Cinnamon and Fawn. Sweet Eefje, I thank you for that. On Juni the 17th 2012 we brought Eefje to Riëtte and Jan Willem in Amsterdam, unfortunatly it went wrong right away. Riëtte and Jan Willen trusted that everything would pass by. But on June the 24th 2012 we took her back in, because it didn't work out with Pepsi. Thankfully she was inmidiatly back in her group again. So we had to find a new adres.

Eva is GM2 negative. Her mother Dawün has been tested and is GM2 negative and her father Stitch is also tested and negative

Êni'ta is the last born kitten from the first litter of Dawün. We call her Eva. Her birth didn't go that easy and I had to stimulate her for a long while to get her breading. Because of that Eva got a special place in my heart. This and also the fact that Shivaya doesn't seem to get pregnant made us decide to keep Eva. She is a funny and klumpsy kitten, typical Burmese. She inhereted for a good part her moms atitude: "I don't care that you don't want me here, I lay down beside you anyway". Witch is a good atitude says Marcelina. She can purr very hard and loud, that she got from her father. When she plays with her mom she doesn't make any sound, neither did her sister. But when she walks around and wants attencion she let her self hear clearly enough. Further more I expect that she is carrying Cinnamon, what is important for my further breeding plans.

Burmese
Thai