In herinnering | In memory

Menitha

Imayya

Jamila

Menditha vom Saphirstern
* 31 januari 2003
† 21 september 2022
Chocolate Point Thai
Stamboom | Pedigree
Imayya van Vyomesh
* 18 oktober 2011
† 8 januari 2020
Bruin Burmees
Stamboom | Pedigree
Jamila des Amoures de Petit
* 20 april 2002
† 12 juli 2019
Chocolate Siamees (carries dilute)
Stamboom | Pedigree

Shivaya

Jilaptoq

Dawün

Shivaya van d'Ekster
* 11 april 2002
† 20 augustus 2018
Cinamon Burmees
Stamboom | Pedigree
Jilaptoq van Vyomesh
* 11 oktober 2012
Herplaatst 11 april 2015
Lilac Burmees (carries Cinnamon)
Stamboom | Pedigree
Dawün van Vyomesh
* 22 november 2006
Herplaatst 22 november 2014
Bruin Burmees (carries Cinnamon & Dilute)
Stamboom | Pedigree

Êni'ta

Aiyana

Alíila

Êni'ta van Vyomesh
* 30 augustus 2009
Herplaatst 19 augustus 2012
Chocolate Burmees
Stamboom | Pedigree
Aiyana van Vyomesh
* 6 december 2003
Herplaatst 29 juni 2010
† 30 september 2016
Chocolate Burmees
Stamboom | Pedigree
Alíila van Vyomesh
* 11 september 2004
Herplaatst 29 juni 2010
† 2 januari 2017
Seal point Thai
Stamboom | Pedigree

Susith

Kitty

Nadia

Phai Thai Susith
* 11 maart 2007
Herplaatst 25 mei 2008
Lilac point Thai
Stamboom | Pedigree
Eva van Tilbury
* 28 oktober 1983
† 13 juni | June 2002
Seal point Siamees
Stamboom | Pedigree
Nadia Nikolajewitsch
* 7 juni | June 1984
† 7 November 1998
Russisch Blauw | Russian Blue
Stamboom | Pedigree

Jilaptoq van Vyomesh

Roepnaam Jila
Betekenis Jilaptoq: Maakt voetsporen / Makes foothprints / Mikmak Indianen
Lilac Burmees (carries Cinnamon)
11 oktober 2012
Herplaatst 11 april 2015
GM2 negatief en draagt geen Burmese Head Defect en Hypokalemia
Castraat

English (in orange)

April 2015

Helaas is het met Jila niet helemaal gelopen zoals je als fokker hoopt. Jila is een heerlijk aanwezig dametje. We hebben haar eind 2014 laten dekken door Dreamcatcher, en ze kreeg van hem 6 mooie kittens op 10 januari 2015. Echter kreeg ze deze kittens door middel van een keizersnede en niet via natuurlijke weg. Normaal gesproken is dat niet direct reden tot paniek. Echter duurde het 3 weken voor haar wond genezen was, ze kreeg een ontsteking. Aangezien er geen zekerheid is dat hierdoor de baarmoeder nog wel in orde is, hebben we besloten Jila samen met een dochter te plaatsen. Dit is voor haar, haar dochter en voor ons een minder moeilijke stap dan haar over een paar jaar te moeten plaatsen mocht er weer heibel in de groep komen. Aangezien je dan over het algemeen de gecastreerde poes plaatst en niet de open poes. Jila woont vanaf 11 april 2015 samen met dochter Mich'il'/Misty bij Bas en Laura in Echt. Jila zal straks tegelijk met haar dochter gestereliseerd worden.

Augustus 2013

Om zeker te weten dat vader Dony geen genetische defecten draagt, had Dien besloten om vader Dony te laten testen op Hypokalemia en Burmese Head Defect. Helaas kwam hieruit dat Dony wel Hypokalemia draagt, gelukkig geen Burmese Head Defect. Aangezien hij 50% van zijn kinderen het Hypokalemia kan doorgeven heb ik besloten Jila nu al te laten testen in plaats van te wachten tot we haar willen laten dekken. Gelukkig hoorde Jila bij de kittens die het gen niet geërft heeft en kan ik met een gerust hart straks naar een HK vrije kater.

Januari 2013

Jila is het vijfde kitten van het eerste nestje van Gaia. Ze komt uit GM2 vrije ouders: haar moeder Gaia kwam uit GM2 vrije ouders en Coomakista Donaghy is getest en is ook GM2 vrij. Jila draagt Cinnamon en heeft een halve nieuwe bloedlijn afkomstig van haar vader Dony uit Ierland. Omdat ik graag door blijf gaan met het Cinnamon hebben we ervoor gekozen Jila te houden, met de inmenging van de nieuwe bloedlijn gaan we de inteelt weer verder te lijf.

Nestje/Litter Jilaptoq:

M-nest/litter 10 januari 2015
Milay', Lilac Burmees, kater/male.
Minowis, Lilac Burmees, kater/male.
Mich'il', Chocolate Burmees, poes/female.
Mikyow', Blue Burmees, kater/male.
Mamijola, Blue Burmees, poes/female.
Misgiy'ts, Blue Burmees, poes/female.

Dutch (in white)

April 2015

Unfortunatly it didn't go like you want as a breeder with Jila. Jila is a wonderful little lady. We mated her at the end of 2014 with Dreamcatcher, and she did get 6 beautiful kittens from him on January the 10th 2015. But she didn't get them all naturally, but through c-section. Normally that is not immediately a reason for panic. But it took her 3 weeks to heal. Her wound got infected. And because we are not sure her uterus isn't affected because of that, we decided to replace Jila with a daughter. This is for her, her daughter and for us a bit less difficult step, then to replace her in a couple of years when there is trouble in the group. Because in general you replace a castrated female sooner then an open female. Jila lives in Echt, with daughter Mich'il'/Misty with Bas and Laura from April the 11th 2015. She will get castrated at the same time as her daughter.

Augustus 2013

To be sure that father Dony was not carrying a genetic defect, Dien decided to test father Dony on Hypokalemia and Brumese Head Defect. Unfortunatly the result was that he is a carrier of Hypokalemia, but thankfully not of Burmese Head Defect. Because he can give 50% of his children Hypokalemia I decided to test Jila now instead of waiting until she was old enough to mate with a tom. Thankfully Jila belonged to the kittens who didn't receive the gen and I can search for a HK free stud in the future.

Januari 2013

Jila is the fifth kitten from the first litter of Gaia. She is from GM2 free parents: her mother Gaia was from GM2 free parent and her father Coomakista Donaghy is tested and is also GM2 free. Jila carries Cinnamon and has a half new bloodline comming from her father Dony from Ireland. Because I would like to keep on breeding with Cinnamon we choose to keep Jila. Because of the half new bloodline we work against inbreeding.

Burmese
Thai