In herinnering | In memory

Menitha

Imayya

Jamila

Menditha vom Saphirstern
* 31 januari 2003
† 21 september 2022
Chocolate Point Thai
Stamboom | Pedigree
Imayya van Vyomesh
* 18 oktober 2011
† 8 januari 2020
Bruin Burmees
Stamboom | Pedigree
Jamila des Amoures de Petit
* 20 april 2002
† 12 juli 2019
Chocolate Siamees (carries dilute)
Stamboom | Pedigree

Shivaya

Jilaptoq

Dawün

Shivaya van d'Ekster
* 11 april 2002
† 20 augustus 2018
Cinamon Burmees
Stamboom | Pedigree
Jilaptoq van Vyomesh
* 11 oktober 2012
Herplaatst 11 april 2015
Lilac Burmees (carries Cinnamon)
Stamboom | Pedigree
Dawün van Vyomesh
* 22 november 2006
Herplaatst 22 november 2014
Bruin Burmees (carries Cinnamon & Dilute)
Stamboom | Pedigree

Êni'ta

Aiyana

Alíila

Êni'ta van Vyomesh
* 30 augustus 2009
Herplaatst 19 augustus 2012
Chocolate Burmees
Stamboom | Pedigree
Aiyana van Vyomesh
* 6 december 2003
Herplaatst 29 juni 2010
† 30 september 2016
Chocolate Burmees
Stamboom | Pedigree
Alíila van Vyomesh
* 11 september 2004
Herplaatst 29 juni 2010
† 2 januari 2017
Seal point Thai
Stamboom | Pedigree

Susith

Kitty

Nadia

Phai Thai Susith
* 11 maart 2007
Herplaatst 25 mei 2008
Lilac point Thai
Stamboom | Pedigree
Eva van Tilbury
* 28 oktober 1983
† 13 juni | June 2002
Seal point Siamees
Stamboom | Pedigree
Nadia Nikolajewitsch
* 7 juni | June 1984
† 7 November 1998
Russisch Blauw | Russian Blue
Stamboom | Pedigree

Champion Shivaya van d'Ekster

Roepnaam Shiefke
Cinnamon Burmees
11 april 2002
Met pension niet gecastreerd / Retired not castrated

English (in orange)

December 2010

Aangezien het in 2009 niet meer lukte met de dekkingen van Shivaya hebben we besloten dat we haar niet meer naar een kater gaan brengen. Niet alleen vanwege de kosten die je maakt, maar ook vanwege het feit dat het voor ons maar ook de katereigenaar niet echt prettig is als je steeds te horen krijgt dat de dekking niet gelukt is. Je gaat dan toch twijfelen waar het aan ligt. Shivaya is echter een supermoedertje en moedert ook altijd heel goed mee met de nesten al zijn ze niet van haar. Ik durf haar daarom niet te laten castreren omdat ze dan qua gedrag heel erg kan veranderen ten opzichte van de kittens. Ze krijgt geen pil, want ze is hooguit nog 1 of 2 keer per jaar een beetje krols. Ze plast niet binnen als ze krols is, dus op zich hebben we weinig last van haar krolse periode. Ze is juist superaanhankelijk als ze krols is, en dat is het dan zo'n beetje. Voor haar in de plaats hebben we vorige jaar haar kleindochter Eva (Enita) gehouden, en dit jaar achterkleindochter Gaia (Galilahi) zodat we de cinnamon lijn kunnen blijven voortzetten.


Januari 2003

Shivaya is een cinnamon burmees. We kochten haar omdat we het na de dood van Kitty toch wel erg stil in huis vonden. Het laatste jaar hadden we ons al wat georiënteerd op internet, wat betreft kattenrassen. Het moest een oosters type zijn. Een kat die aanwezig is, die aandacht wil, die het lege plekje weer op kon vullen. Daarom kozen we voor een burmees. Op internet zocht ik naar geschikte kittens, en kwam zo in contact met de fokker. En zo stapte ons Chiefke in ons leven.


Toen we haar mochten gaan halen waren we natuurlijk heel erg blij. Door de goede zorgen van de fokker was de overgang naar ons adres niet zo zwaar. We hadden namelijk een handdoek met nestgeur en een drolletje uit de kattenbak meegekregen. Shivaya ging meteen op onderzoek uit in de woonkamer. In gedeeltes hebben we haar met de rest van het huis laten kennis maken. Ze voelde zich direct thuis en heeft niet zielig liggen miauwen en piepen om haar familie. Twee weken na haar aankomst gingen we op vakantie met de caravan. En we hebben haar gewoon meegenomen. Ze vond het helemaal niet erg, was al goed gewend aan de auto, en lopen aan een riempje. We hadden Kitty en Nadia ook al vaker meegenomen op vakantie, dus we wisten waar we aan begonnen. De weken op de camping hebben we veel gelachen om haar rare sprongen en streken.


Na thuiskomst van de vakantie zijn we de volgende dag Jamila gaan halen. We hadden haar al gekocht, maar Shivaya wist dat natuurlijk niet. Een burmees, siamees en al die oosterse rassen zijn geen katten die alleen kunnen blijven. Ze hebben toch wel een maatje nodig vooral als je zelf niet heel de dag thuis bent. Shivaya was meteen erg nieuwsgierig naar dat nieuwe kitten. Een dag of vier hebben ze de kat uit de boom gekeken, daarna waren ze de beste maatjes. De foto bij de showpagina is net in die periode gemaakt.


Shivaya is duidelijk aanwezig in huis, ze is een echte knuffelkat. s'Morgens worden we gebruikt als klimpaal omdat ze dan aandacht wil. Op de raarste momenten van de dag krijgt ze zin om te spelen. Haar favoriete spelletje is om Jamila achterna te zitten, en dan maar hopen dat Jamila ook achter haar aan wil. Als Jamila geen zin heeft probeert ze ons zover te krijgen dat wij met haar mee rennen. Verder houdt ze zich bezig met de meest rare gewoontes: spinnen vangen, op een tandenborstel kluiven, dozen en papieren perforeren met haar tandjes, de telefoon bewaken als die rinkelt, met plastic zakken spelen omdat die zo lekker knisperen en op onbewaakte momenten op je schouder of rug springen, al dan niet met gebruik te maken van haar nageltjes. Even voor de duidelijkheid, met de plastic zakken mag ze alleen maar spelen als een van ons aanwezig is. We bergen die op als we niet thuis zijn in verband met verstikkingsgevaar. Belangrijke papieren bergen we ook op niet zozeer voor haar, maar meer omdat we die zelf nog nodig hebben. Kortom, een heerlijke kat, leven in de brouwerij.

Nestjes/Litters Shivaya:

A-nest/litter 6 december 2003
Alawa, Chocolate Burmees, kater/male.
Adoette, Chocolate Burmees, kater/male, † 5 november 2010
Adsila, Chocolate Burmees, poes/female.
Alona, Chocolate Burmees, kater/male.
Aiyana, Chocolate Burmees, poes/female, † 30 september 2016

Showresultaten | Showresults

23 februari/February 2003
FIFE Show Breda(NL)
U1

30 maart/March 2003
NEOcat Show Waspik(NL)
1e CAC

11 april/April 2004
ECF Show Rotterdam(NL)
2e CAC

9 mei/May 2004
NKU/SARA Show Bergen op Zoom(NL)
3e CAC

B-nest/litter 26 oktober 2004
Balinna, Bruin/Brown Burmees, poes/female, † 25 mei 2009
Bajari, Bruin/Brown Burmees, kater/male.
Ba'yora, Bruin/Brown Burmees, poes/female.
Beyaalsh, Chocolate Burmees, kater/male, † 27 oktober 2004.
Boniata, Bruin/Brown Burmees, poes/female.
Bajacu', Chocolate Burmees, poes/female.

D-nest/litter 22 november 2006
Dalonige, Chocolate Burmees, kater/male.
Doolé, Bruin/Brown Burmees, poes/female, † 23 november 2006.
Diweda, Chocolate Burmees, poes/female.
Dawün, Bruin/Brown Burmees, poes/female.

Dutch (in white)

December 2010

Because it didn't work out in 2009 with the matings of Shivaya we decided that we will not bring her to any tomcat anymore. Not only because of the cost, but also because of the fact that this is not good for us and the tomcat owner when you notice that the mating is not working. You get doubts about why she doesn't pick up. Shivaya is a very good mother, and she is always very fond of the kittens of her daughter and granddaughter. So I don't want to castrate her yet, because I'm a bit afraid her behavior is going to change when I do. I don't give her a birthcontrole pil, because she is only once or twice a year in her heatperiod. So she does not really bother us when she is. She just loves to get some more attencion at that time, and that's about it. To keep up the cinnamon line I kept her granddaughter Eva (Enita) last year, and this year her greatgranddaughter stays Gaia (Galilahi).


Januari 2003

Shivaya is a cinnamon Burmese. We bought her because we found it too quiet in house after the death of Kitty. The year before her death we started orienting on the Internet, to look what kind of cat we would like. It had to be an Oriental type. A cat that is present, that wants attention, which could fill in the empty spot in our hearts. That is why we chose a Burmese. Thru Internet I searched for available kittens, and I came in contact with the breeder. And that is how our "Chiefke" walked in our lives.


We were very happy when the day was come that we could get her. Because of the good care of the breeder the stress of moving to our house was minimal. She gave us a towel with scent of the family and a bit out of the litter box, to put in our litter box at home. Shivaya went on a search in the living room right away. In parts we took her for a tour thru the house. She felt at home right away and didn't behave poor by meowing for her family. Two weeks after her arrival we went on a holiday with the caravan. We just took her with us. She didn't mind at all, was already feeling comfortably in the car and with walking on a leash. In the past we also took Kitty and Nadia with us, so we knew what to expect. The weeks at the campsite were very funny, and we had some good laughs because of her comic behaviour.


The second day after we came home from the holiday we went on getting Jamila. We already bought her, but Shivaya didn't know that at all. A Burmese, Siamese and all those oriental cats cant stay home alone. They need a friend when your not home the whole day. Shivaya was very interested in the new kitten. For about four days they needed to get used to each other, after that they were the best of friends. The picture at the show page is from that beginning period.


Shivaya is very present in the house, she is a real pet cat. At the morning she uses us to climb onto, because she wants attention. At the weirdest moments of the day she wants to play. Her favourite game is to chase Jamila, hoping that Jamila is willing to chase after her too. When Jamila is not willing, then Shivaya is trying to get us to chase after her. Further more are her favourite games: catching spiders, biting on a toothbrush, boxes and papers, guarding the phone when it rings, playing with plastic bags because they make such a nice sound. Jump on our back or shoulder on moments you don't expect, sometimes with and other times without using her nails. Oh, just for the record, she is only allowed to play with the plastic bags when we are at home, we put them away when were not at home because of the danger. Important papers we also put away when were not home, not for the danger for the cats, but because we need them ourselves. Anyway, she is a very sweet cat.

Burmese
Thai